Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół Nr 12/07

                                                           PROTOKÓŁ  Nr 12/07

     KOMISJI  BEZPIECŃSTWA   I  INFRASTRUKTURY 

                                            RADY   POWIATU  W  MOGILNIE 

                                                z   dnia  27 listopada   2007  roku

 

 

Posiedzenie  prowadził  Przewodniczący  Komisji  Tadeusz  Szymański.

W   posiedzeniu  wzięło  udział  6  członków   Komisji, obecnych  wg  załącznika  do  protokołu ,  czyli  kworum  do  podejmowania  prawomocnych  uchwał.

 

Porządek  posiedzenia;

 

1.      Otwarcie.

2.      Przyjęcie  porządku  posiedzenia.

3.      Przyjęcie  protokołu  z  ostatniego  posiedzenia.

4.      Omówienie  informacji  o  standaryzacji  Domu  Pomocy  Społecznej  w  Siemionkach.

5.      Przedstawienie  sytuacji  na  rynku  pracy  w  Powiecie  Mogileńskim, informacji  o  programach  przeciwdziałaniu  bezrobociu  oraz  aktywizacji  lokalnego  rynku  pracy w  2007roku.

6.      Przedstawienie  realizacji  działania  Stowarzyszenia  „Sąsiedzi”.

7.      Omówienie  projektu  uchwały  zmieniającej uchwałę  w  sprawie  budżetu  Powiatu  Mogileńskiego na 2007r..

8.      Przedstawienie  projektu  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  „Powiatowej  strategii  rozwiązywania  problemów  społecznych  na  terenie  Powiatu  Mogileńskiego w  latach  2007

9.      Opiniowanie  projektu  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr VI/39/07 Rady  Powiatu  w  Mogilnie  z  dnia  30 marca  2007r. określającej  zadania  na których  realizacje  przeznacza  się  środki  PFRON.

10.  Opiniowanie projektu  uchwały  w  sprawie  wystąpienia  Powiatu  Mogileńskiego  z  Organizacji  Turystycznej Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

   11. Zakończenie.

 

Protokół  spisała  Małgorzata  Wilk.

 

ad.2

Komisja  jednogłośnie  przyjęła  porządek  posiedzenia.

 

ad.3

Komisja  przyjęła  jednogłośnie protokół  z ostatniego  posiedzenia.

 

ad.4

Przewodniczący  poprosił  o  omówienie  informacji  o  standaryzacji  Domu  Pomocy  Społecznej  w  Siemionkach  Dyrektora Dariusza  Chudzińskiego.

Dyrektor  Dariusz  Chudziński  powiedział,  że  do  pełnej   standaryzacji,  brakuje  nam  przede  wszystkim  wymagalnego   metrażu  na  mieszkankę  i  standardu    mebli, drugi  z  warunków  spełnimy  do  końca  tego  roku ponieważ   ogłosiliśmy  przetarg  na  wyposażenie  Domu  Pomocy  Społecznej  w  meble ( 4 tys. sztuk). Najważniejsza  sprawa  to  rozbudowa  Domu,  ale  jest  to na  dziś  nie  wykonalne  ze  względu   na  bardzo  duże  koszty,   możemy  funkcjonować,  ale  nie  możemy  podnosić  kosztów,  nie  jest  to  w  porządku  dla  tych  co  się  starają , wg  standaryzacji to  mamy  zrealizowanych  18 pkt. i  nic   więcej  nie  możemy  zrobić  ponieważ nie  przekroczymy  pewnych  wymogów.  Wpisaliśmy  się  do  projektu  RPO , dzięki   staraniom  posłów  z  naszego  regionu. Jeśli  nie  rozbudujemy  Domu,  to  nie  będziemy  mogli  przyjmować  następnych  pensjonariuszek, będziemy  działać  na  zasadzie  wygaszania.

Z – ca  Przew. Radosław  Trepiński zapytał  Dyrektora  czy to  prawda,  że  na  cmentarzu  w  Kościeszkach  tam   gdzie    chowane  mieszkanki  DPS – u  ta  kwatera  jest  zaniedbana?

Dyrektor Dariusz  Chudziński,  odpowiedział,  ze  na  Święto  Zmarłych uprzątnęliśmy, postawiliśmy  75 nowych  drewnianych   krzyży, ale  to  jest  kosztowne  i  nie  trwałe, dlatego  Dyrektor   poinformował  o  pomyśle postawienia granitowego  obelisku  z  nazwiskami  pochowanych  mieszkanek  na  cmentarzu  w  Kościeszkach,  ponieważ  o  groby  naszych  pensjonariuszek  nikt   nie  dba, po  za  naszymi  pracownikami.

Członek  Komisji  Dariusz  Kurzawa  powiedział,  że  popiera  pomysł  Dyrektora.

 

ad.5

Przewodniczący  poprosił  Dyrektora  Powiatowego   Urzędu  Pracy  Stanisława  Lenza  o przedstawienie  sytuacji  na  rynku  pracy  w  Powiecie  Mogileńskim, informacji  o  programach  przeciwdziałaniu  bezrobociu  oraz  aktywizacji  lokalnego  rynku  pracy w  2007roku.

Dyrektor  Stanisław Lenz  powiedział, że  we  wrześniu  br. stopa  bezrobocia  wzrosła  a  w  październiku  odnotowaliśmy  spadek, nie    mamy   odpowiednich   warunków   lokalowych   do  przeprowadzania  negocjacji  z  pracodawcami,  gdybyśmy  pozyskali  lokal  od  pana  Tyborskiego,  to  wiele  by  to  zmieniło,  na pewno  jest  to  duży  wydatek  dla  Powiatu,  aby  zakupić  to  mieszkanie,   ale  jako  Urząd  też  byśmy  postarali  się  zaoszczędzić  w  swoim  budżecie  na  dostosowanie  tego  lokalu  na  pomieszczenia  biurowe. Mamy  środki na  szkolenia , na  roboty  publiczne, tyle  że  na  robotach  publicznych  mamy  dużą  absencję. 

Przewodniczący  następnie  informację  PUP poddał  pod  głosowanie.

Za  głosowało  6  członków  Komisji.

 

ad.6

Przewodniczący  przedstawił  informacje  z   realizacji  działania  Stowarzyszenia  „Sąsiedzi”,  następnie  poddał    pod  głosowanie.

Za  głosowało  6  członków  Komisji. 

 

ad.7

Przewodniczący  porosił  Skarbnik  Powiatu  Karinę  Kostyrę o  omówienie  projektu  uchwały  zmieniającej uchwałę  w  sprawie  budżetu  Powiatu  Mogileńskiego na 2007r..

Skarbnik  Karina  Kostyra  powiedział,  że  zmiana  dotyczy  subwencji  oświatowej  z  przeznaczeniem  na  odprawy  dla  nauczycieli.

 

ad.8

Przewodniczący  poprosił  o  przedstawienie  projektu  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  „Powiatowej  strategii  rozwiązywania  problemów  społecznych  na  terenie  Powiatu  Mogileńskiego w  latach  2007 -2013” Kierownik  Powiatowego  Centrum  Pomocy  Rodzinie Marię  Konkiewicz.

Kierownik  Maria  Konkiewicz powiedziała ,że  w  konsultacjach  brały  udział  gminne  ośrodki  pomocy  społecznej, PUP w Mogilnie,  DPS w  Siemionach ,    koła  niewidomych, stowarzyszenia , itp.,  zabrakło  nie  wielu  szczegółów ,  które  należy  wpisać,  jak  w  nazwie „Powiatowa  strategia” następnie należy  dopisać, Młodzieżowy  Ośrodek  Wychowawczy  w  Szerzawach.

Przewodniczący  projekt  uchwały  w  sprawie  Strategii  poddał  pod  głosowanie .

Za  głosowało  6  członków  Komisji. 

 

 

 

ad.9

Kierownik   Maria  Konkiewicz  następnie  przedstawiła    projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr VI/39/07 Rady  Powiatu  w  Mogilnie  z  dnia  30 marca  2007r. określającej  zadania  na których  realizacje  przeznacza  się  środki  PFRON.

Następnie  Przewodniczący  poddał  pod  głosowanie.

Za  głosowało  6 członków  Komisji.

 

ad.10

Przewodniczący  przedstawił  projekt  uchwały  w  sprawie  wystąpienia  Powiatu  Mogileńskiego  z  Organizacji  Turystycznej Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Wicestarosta Przemysław  Zowczak , powiedział, że  dotąd  korzyści  były  żadne,  ale  jestem  po  rozmowie  z  Wicemarszałkiem  Województwa, który  powiedział,  że  z  decyzją   wystąpienia  należy  się  wstrzymać,  ponieważ  w  przyszłym  roku  może  będą  zmiany  na  korzyść  tej  Organizacji.

Przewodniczący  zapytał  członka  Zarządu,  czy  Zarząd  wycofał  ten  projekt  uchwały?

Członek  Komisji – Zarządu  Dariusz  Kurzawa,  odpowiedział, na  dzień  dzisiejszy  nie  wycofał.

Członek  Komisji  Radosław  Trepiński,  powiedział,  ze  powinna  być  osoba,  która  z  prawdziwego  zdarzenia  zajmuje  się  promocją.

Przewodniczący  Komisji  przedstawił  wniosek  Komisji:

Komisja  jednogłośnie  wnioskuje  o  zatrudnienie  osoby ,  która  będzie  zajmowała  się  promocją  Powiatu.

Następnie  Przewodniczący  poddał  projekt  uchwały  pod  głosowanie.

Za  projektem  głosowało  4  członków  Komisji,

Wstrzymało  się  2  członków.

 

ad.11

Przewodniczący  podziękował  za  spotkanie    członkom   Komisji  i  zaproszonym  gościom, a  następnie  zamknął  obrady.

Przewodniczący  Komisji 

                                                                                                         

                                                                                                             Tadeusz  Szymański

Protokołowała:

M. Wilk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Małgorzata Wilk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2008-09-02 11:09:05
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2008-09-02 11:10:41
Ostatnia zmiana:2008-09-02 11:10:51
Ilość wyświetleń:442

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij