Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół Nr 11/07

                                              PROTOKOŁÓŁ  Nr 11/07

                        KOMISJI  BEZPIECŃSTWA   I  INFRASTRUKTURY 

                                      RADY   POWIATU  W  MOGILNIE 

                                      z   dnia  23 października  2007  roku

 

 

Posiedzenie  prowadził  Przewodniczący  Komisji  Tadeusz  Szymański.

W   posiedzeniu  wzięło  udział  5  członków   Komisji, obecnych  wg  załącznika  do  protokołu ,  czyli  kworum  do  podejmowania  prawomocnych  uchwał.

 

Porządek  posiedzenia;

 

1.      Otwarcie.

2.      Przyjęcie  porządku  posiedzenia.

3.      Omówienie  informacji  o  stanie  dróg  powiatowych  oraz  wykonaniu  planu  remontów  i  napraw  w  roku  2007. 

4.      Omówienie  projektu  uchwały  zmieniającą  uchwałę  w  sprawie  budżetu  Powiatu  Mogileńskiego  na  2007r.

5.      Opiniowanie  projektu  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  zmian  w  Statucie  SP ZOZ  w   Mogilnie.

6.      Przyjęcie  protokołu  z  ostatniego  posiedzenia.

7.      Sprawy  różne.

8.      Zakończenie.

 

Protokół  spisała  Małgorzata  Wilk

 

Ad. 2

Komisja  jednogłośnie  przyjęła  porządek  posiedzenia.

 

Ad. 3

Przewodniczący Komisji,  stwierdził,  że  każdy  z członków   Komisji  otrzymał materiał   na  tyle   wcześniej  aby  się  z  nim  zapoznać, dlatego  poprosił  o  pytania  i  uwagi  członków  Komisji do  Dyrektor  Zarządu  Dróg  Powiatowych  Janiny  Michalak  na  temat  informacji   o  stanie  dróg  powiatowych  oraz  wykonaniu  planu  remontów  i  napraw  w  roku  2007. 

Członek  Komisji  Robert  Musidłowski  stwierdził,  ze  stan  drogi  od  przedszkola  do  krzyżówki  w  Dąbrówce   jest  fatalny,  czy  znajdą  się  środki  w  budżecie na  remont?

Członek  Komisji  Radosław  Trepiński,  zapytał  czy  istnieje  możliwość  położenia  chodnika   w dalszej  części  przy  drodze  w  Stawiskach?

Przewodniczący  Komisji Tadeusz  Szymański  pytał,  czy  w  najbliższym  czasie  wykonana  będzie  droga  w  Szerzawach,  chodzi  o  dzieci,  które  uczęszczają     drogą   do   szkoły,  drugie  pytanie  dotyczyło  zarośniętego  pobocza  drogi  powiatowej  w  Bielicach, czy  można  spowodować  aby  właściciel  wyciął  krzewy,  ponieważ   ograniczają  widoczność. Kolejne   pytanie,  czy  na  moście  Bystrzyca  -  Olsza ,  uskok  spowodowany  jest  osunięciem  terenu, czy  jest  to  wada    wykonania?

Dyrektor Janina  Michalak  odpowiedziała ,  że  uskok  na  moście  w  Olszy  niczym  nie  grozi, natomiast   będzie  poddany  obserwacji,  jeśli  chodzi  o  drogę  do  Szerzaw  obok  wysypiska ,  to  nie  jest  to  droga  powiatowa, następnie  jeśli  chodzi  o  zarośla  to  na  teren  posesji  nie  możemy  wkraczać,  możemy  tylko  zwrócić  się  do   sołtysa  aby   upomniał  właściciela  posesji.  Natomiast  jeśli  chodzi  o  drogę  w  Dąbrówce,  to  na pewno  będzie wykonany  remont  cząstkowy  tej  drogi. Z  kolei  chodnik  przy  drodze  w  Stawiskach  należy  do  Gminy  Mogilno  i  prawdopodobnie  będzie  wykonany  w   2008 -  2009 roku .

Członek  Komisji  Dariusz  Kurzawa,  zwrócił   uwagę  na  powyłamywany  chodnik  w  Przyjezierzu ,który   jest   uciążliwy  dla  osób  starszych.

Dyrektor  Janina  Michalak  odpowiedziała,  że  będziemy  naprawiać  w  miarę  możliwości.  

 

Ad.4

Przewodniczący  poprosił  Skarbnik  Powiatu  Karinę  Kostyrę o  omówienie  projektu  uchwały  zmieniającą  uchwałę  w  sprawie  budżetu  Powiatu  Mogileńskiego  na  2007r.

Skarbnik  Karina  Kostyra  omówiła  zmiany  w  projekcie  zmieniającym   uchwałę  w  sprawie  budżetu Powiatu  Mogileńskiego  na  2007 r. 

Następnie  Przewodniczący  poddał  projekt  pod  głosowanie.

Za  głosowało  5  członków  Komisji.(nieobecny  P. Zowczak)

 

Ad.5

Przewodniczący   przedstawił  zmiany  w  Statucie,  poinformował,  że  Dyrektor  SP ZOZ  zwrócił  się  z  wnioskiem  do  Rady  Społecznej  SP ZOZ  z  prośbą  o  podjęcie  stosownej  uchwały   dotyczącej  zmian  w  Statucie ,  ponieważ  SP ZOZ  z  dnie  1  stycznia  2007 roku  zamierza  zatrudnić  specjalistę  II °  z  Ortopedii  i  Alergologii,  który  obecni  pełni  obowiązki  Ordynatora  Oddziału  Pediatrycznego  i  Neonatologicznego. Mając  takiego  specjalistę  SP ZOZ  zamierza  się  ubiegać  o  podpisanie  kontraktu  z NFZ , dlatego w  kolejności Dyrektor zwrócił  się  Rady  Powiatu,  która  zdecyduje   o  zatwierdzeniu  zmian w  Statucie.   Dyrektor SP ZOZ  zwrócił  się  również   do    Rady  Powiatu  o  wsparcie  finansowe  w  zakupie  analizatorów,  ponieważ  minął  ich  okres  użytkowania  i  należy  je  wymienić.

Następnie  Przewodniczący  poddał  projekt   uchwały  pod  głosowanie.

Za  głosowało  6  członków  Komisji.

 

Ad. 6

Komisja  jednogłośnie  przyjęła  protokół  z  ostatniego  posiedzenia.

 

Ad.7

W  sprawach  różnych  Komisja  omówiła wniosek  Klubu „Piast”  dotyczący projektu  uchwały z  ostatniej  sesji    w  sprawie  nadania  tytułu   „Zasłużony  dla  Powiatu  Mogileńskiego” i  przychyliła  się  do  propozycji  Z – cy  Przewodniczącego  Komisji  Radosława  Trepińskiego  aby   projekt  przesunąć  na  następną  sesję  i     kontynuować  prace  nad  regulaminem   nadawania  tego  tytułu. Członek  Komisji  Dariusz  Kurzawa  zaproponował   żeby     pierwszy  tytuł  „ Zasłużony  dla  Powiatu  Mogileńskiego” nadać  w   10  rocznicę  powstania  Powiatu , tj. w  2009 roku,  natomiast  Przewodniczący  Tadeusz  Szymański  zaproponował, aby   Radni  od  następnego    miesiąca  przeznaczyli  po  20 zł  z  diety   na  ufundowanie  sztandaru  Powiatu  Mogileńskiego.  Członkowie  Komisji  propozycje  Przewodniczącego  poparli,  jednocześnie  sugerując  że  powinien  powstać  komitet   organizacyjny.    

 

 

 

 

 

 

 

Ad.8

Przewodniczący  podziękował za  spotkanie gościom  i  członkom Komisji, a  następnie  zamknął  obrady.

 

                                                                                              Przewodniczący  Komisji

 

                                                                                                  Tadeusz   Szymański 

Protokołowała:

Małgorzata Wilk

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Małgorzata Wilk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2008-09-02 11:07:11
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2008-09-02 11:07:21
Ostatnia zmiana:2008-09-02 11:08:23
Ilość wyświetleń:333

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij