Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół Nr 23/08

 

 

                                                          PROTOKÓŁ  Nr  23/08

                           Z POSIEDZENIA  KOMISJI   GOSPODARKI  I  FINANSÓW                                                       RADY   POWIATU  W  MOGILNIE

                                                        w  dniu   28  maja   2008 r.

 

 

Posiedzenie    prowadził  Przewodniczący  Komisji Mirosław  Leszczyński .

W  posiedzeniu  wzięło  udział  9  członków  Komisji,  obecnych  wg  listy  obecności  załącznika  do  protokołu, czyli kworum  do podejmowania  prawomocnych  uchwał.

 

Porządek posiedzenia:

 

1.      Otwarcie.

2.      Przyjęcie  porządku  posiedzenia .

3.      Przyjęcie  protokołu  z  ostatniego  posiedzenia.

4.      Przedstawienie raportu o stanie środowiska Powiatu Mogileńskiego oraz Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

5.      Przedstawienie informacji o stanie rolnictwa w Powiecie Mogileńskim.

6.      Przedstawienie analizy o stanie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej oraz zagrożeniach pożarowych w Powiecie za 2007r.

7.      Przedstawienie sprawozdania z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Mogilnie za 2007r.

8.      Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2008r.

9.      Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie za rok 2007

10.  Podjęcie uchwały w sprawie opiniowania wniosku Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie na czasowe zaprzestanie działalności oddziału wewnętrznego i filii oddziału wewnętrznego Szpitala Powiatu Mogileńskiego.

11.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek w szkołach, dla których organem prowadzącym jest powiat mogileński.

12.  Sprawy  różne.

13.  Zakończenie.

 

 

Protokół  spisała  Małgorzata  Wilk.

ad.2

Komisja  jednogłośnie  przyjęła  porządek  posiedzenia.

 

ad.3

Komisja  jednogłośnie  przyjęła  protokoły  z  ostatniego  posiedzenia.

 

ad.4

Przewodniczący  Komisji  zapytał  czy  do  raportu o stanie środowiska Powiatu Mogileńskiego oraz Województwa Kujawsko – Pomorskiego  są   pytania?

Komisja  nie  wniosła  uwag.

 

ad.5 

Przewodniczący zapytał,  czy  do   przedstawionej   informacji o stanie rolnictwa w Powiecie Mogileńskim  są  pytania  i  uwagi?

Komisja  nie  wniosła  uwag.

 

ad.6

Następnie  Przewodniczący  poprosił  o uwagi i pytania do  przedstawionej  analizy o stanie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej oraz zagrożeniach pożarowych w Powiecie za 2007r.

Komisja  nie  wniosła  uwag.

 

ad.7

Przewodniczący  zapytał,  czy  są  uwagi do przedstawionego   sprawozdania z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Mogilnie za 2007r.

Komisja  nie  wniosła  uwag.

 

ad.8

Przewodniczący   porosił  o  przedstawienie  projektu   uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2008r . Skarbnik  Karinę  Kostyrę.

Skarbnik  Karina  Kostyra omówiła   proponowane   zmiany  w  uchwale  budżetowej.

Następnie  Przewodniczący  poddał  pod  głosowanie projekt  uchwały.

Za  głosowało  9  członków  Komisji.

 

ad.9

Przewodniczący przedstawił  projekt  uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie za rok 2007,  jednocześnie  powiedział,  że  opinia dotycząca  bilansu  za  2007 rok  wydana  przez  biegłych  księgowych  z  Biura  „REWIMAR” w  Toruniu  jest   pozytywna.

Członek  Komisji  Jerzy  Szczotka  powiedział, ze  Komisja  powinna  mieć  ksero  bilansu  aby  się  mogła  zapoznać. Komisja  nie  wniosła  uwag.

 

ad.10

Przewodniczący  przedstawił  projekt  uchwały w sprawie opiniowania wniosku Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie na czasowe zaprzestanie działalności oddziału wewnętrznego i filii oddziału wewnętrznego Szpitala Powiatu Mogileńskiego, jednocześnie  dodał, że taką  uchwałę  Rada  podejmuje  już  trzeci  raz , dzięki  takiemu  czasowemu  zaprzestaniu  pracy  oddziału,  jest  możliwość  wykonania  częściowych    remontów, a   personel  ma  możliwość  wykorzystania  urlopów.

Komisja  nie  wniosła  uwag.

 

ad. 11

Naczelnik  Wydziału  Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury  Fizycznej i Sportu  Andrzej  Konieczka  przedstawił  projekt  uchwały w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek w szkołach, dla których organem prowadzącym jest powiat mogileński, wcześniej  decydował  dyrektor  szkoły, teraz  zgodnie  z  ustawą  Rada  Powiatu.

Komisja  nie  wniosła  uwag.

 

 

 

 

ad.12

W  sprawach  różnych  Komisja  omówiła  pismo  pani  Ewy  Gębala.

Członek  Komisji  Jerzy  Szczotka  powiedział,  że  nie  byłoby  tych  roszczeń  właścicieli  działek,  gdyby  wcześniej  wyjaśniono  i  uzgodniono  z  nimi  kwestie  sporne.

Wicestarosta  Przemysław  Zowczak  powiedział,  że  pewne  rzeczy  popieram  a  pewne  nie   w  piśmie  rolników.

Członek  Komisji  Jerzy  Szczotka  stwierdził, że  dobrze  że  jest  stowarzyszenie  pani  Ewy  Gębali, które  pozwala   im  się  bronić.

Następnie  Komisja  omówiła  pismo  pana  Tadeusza  Dachowskiego  z   Koła  Terenowego NSZZ „Solidarność” dotyczące  podwyżek  dla  personelu  medycznego  i  sytuacji  w  naszej  służbie  zdrowia.

Przewodniczący  odnosząc  się  do  pisma, powiedział, ze  na  sesję  został  zaproszony  pan  Przewodniczący  Dachowski oraz   Dyrektor  SP ZOZ  i  wtedy  będzie  można  wysłuchać  obydwu  stron.

Członek  Komisji  Jerzy  Szczotka  powiedział,  że  otrzymał  odpowiedź  na  interpelacje  z  Zakładu  Opiekuńczo – Leczniczego w  SP ZOZ w  Mogilnie   i  wszystko  wskazuje  na  to,  że  z  naszego  powiatu  w  zakładzie przebywa bardzo  mało  pacjentów,  a  głównie  są  to  pacjenci    z  innych  powiatów,   a  także  województw , najwyższy  czas  abyśmy  coś  zrobili  w  kierunku  pomniejszenia  kosztów, jednocześnie  zapytał,  czy  Dyrekcja   lub  Starosta  wystąpili  z  pismami  do  innych  powiatów  o  częściowe  pokrycie  kosztów  pacjentów  z  ich  terenów  w  naszym  zakładzie?

Wicestarosta  Przemysław  Zowczak  odpowiedział,  że  nie  ma  takiej  możliwości,  nie  ma  takiej  ustawy  i nikt  nie  zmusi  tych  samorządów  do  pokrywania  choćby  częściowo  kosztów.

 

ad.13

Przewodniczący  podziękował  za  spotkanie  gościom i    członkom   Komisji, a  następnie  zamknął  obrady.

 

                                                                                              Przewodniczący  Komisji

 

                                                                                                Mirosław  Leszczyński

 

Protokołowała:

 

Małgorzata  Wilk

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Małgorzata Wilk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2008-09-02 10:50:59
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2008-09-02 10:52:37
Ostatnia zmiana:2008-09-02 10:57:53
Ilość wyświetleń:338

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij