Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół Nr21/08

                                                        PROTOKÓŁ  Nr 21/08

                              Z  POSIEDZENIA  KOMISJI  GOSPODARKI  I  FINANSÓW

                                               RADY  POWIATU  W  MOGILNIE

                                                           z  dnia  25 marca  2008r.

 

 

Posiedzenie  prowadził  Przewodniczący  Komisji  Gospodarki  i  Finansów  Mirosław  Leszczyński.

W  posiedzeniu  wzięło  udział  9  członków  Komisji,  obecnych  wg  załącznika  do  protokołu,  czyli  kworum  do  podejmowania  prawomocnych  uchwał.

 

Porządek  posiedzenia:

 

1.      Otwarcie.

2.      Przyjęcie  porządku  posiedzenia .

3.      Przyjęcie  protokołu  z  ostatniego  posiedzenia.

4.      Przedstawienie  sprawozdania  Powiatowego  Rzecznika  Konsumentów  w  Mogilnie za  rok  2007.

5.      Przedstawienie  sprawozdania  z  działalności  Powiatowego   Zespołu  ds. Orzekania  o  Niepełnosprawności za  rok  2007.

6.      Przedstawienie  sprawozdania  z  działalności  Powiatowego  Centrum  Pomocy  Rodzinie  w  Mogilnie za  rok  2007 oraz  wykazu  potrzeb  z  zakresu  pomocy  społecznej  realizowanych  przez  PCPR W  Mogilnie na  rok  2008.

7.      Przedstawienie  sprawozdania  z  działalności  Ośrodka  Interwencji  Kryzysowej  Caritas  Archidiecezji  Gnieźnieńskiej  w  Strzelnie.

8.      Omówienie  projektu  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  lokalnego  programu  pomocy  społecznej  Powiatu  Mogileńskiego  na  rok  2008.

9.      Omówienie  projektu  uchwały  w  zmiany  budżetu  Powiatu  Mogileńskiego  na  2008r.

10.  Omówienie  projektu  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  nabycie  prawa  własności  nieruchomości  na  rzecz  Powiatu  Mogileńskiego.

11.  Omówienie  projektu  uchwały  w  sprawie  wyboru  Członka  Zarządu  Powiatu.

12.  Sprawy  różne.

13.  Zakończenie.

 

Protokół  spisała  Małgorzata  Wilk.

ad.2

Komisja  jednogłośnie  przyjęła  porządek  posiedzenia.

 

ad.3

Komisja  jednogłośnie  przyjęła  protokół  z  ostatniego  posiedzenia.

 

ad. 4

Przewodniczący  poprosił Marię  Huszcza  - Winiecką  o  przedstawienie  sprawozdania  Powiatowego  Rzecznika  Konsumentów  w  Mogilnie za  rok  2007.

Powiatowy  Rzecznik  Konsumentów  Maria  Huszcza -  Winiecka  powiedział,  że  od  2007 roku  został  zainstalowany  wszystkim  rzecznikom  w  Polsce  program,  który  umożliwia  rejestrowanie  skarg  w  wersji  elektronicznej.  Jest  dużym  ułatwieniem  dla  konsumentów  jak  i  rzeczników,  który  dzięki  temu   tworzy  statystykę  naruszeń  praw  konsumenckich.    

Członek  Komisji Jerzy  Szczotka  zapytał,  czy  jest  lista  nieprzychylnych  firm  w  powiecie  dla  konsumentów?

Rzecznik  Maria  Huszcza -  Winiecka  odpowiedziała,  że  nie  ma  takiej  możliwości  aby  sporządzać  taka  listę.

Przewodniczący  stwierdził,  ze  sprawozdanie  jest  rzeczowe  i  syntetyczne .

 

ad. 5 

Przewodniczący  poprosił Przewodniczącą  Magdalenę  Jańczak -  Konopę o  przedstawienie  sprawozdania  z  działalności  Powiatowego   Zespołu  ds. Orzekania  o  Niepełnosprawności za  rok  2007.

Przewodnicząca  Zespołu  Magdalena  Jańczak – Konopa,  że  poprawiła  się  sytuacja  lokalowa   Zespołu,  zostały  wyremontowane  gabinety  lekarskie  i zaplecze,  natomiast  doszedł  nam  zgodnie  z  porozumieniem  Powiat  Żniński.

Przewodniczący  zapytał  ,  ile  obecnie  Zespół  zajmuje  lokali?

Przewodnicząca Zespołu  Magdalena  Jańczak  - Konopa  odpowiedziała,  baza  orzecznictwa  składa  się  z  biura  Przewodniczącego , 2 gabinetów  specjalistów, biura  podawczego i  łazienki  dla  osób  niepełnosprawnych.

Komisja  nie  wniosła  uwag.

 

ad. 6

Przewodniczący  poprosił Kierownik  Marię  Konkiewicz o  przedstawienie   sprawozdania  z  działalności  Powiatowego  Centrum  Pomocy  Rodzinie  w  Mogilnie za  rok  2007 oraz  wykazu  potrzeb  z  zakresu  pomocy  społecznej  realizowanych  przez  PCPR w  Mogilnie na  rok  2008.

Kierownik  Maria  Konkiewicz  przedstawiła  sprawozdanie  z  działalności  PCPR  za  rok 2007r.  oraz  omówiła  wykaz potrzeb  z  zakresu  pomocy  społecznej  realizowanych  przez  PCPR w  Mogilnie na  rok  2008.

Komisja  nie  wniosła  uwag.

 

ad. 7

Przewodniczący  poprosił  o przedstawienie  sprawozdania  z  działalności  Ośrodka  Interwencji  Kryzysowej  Caritas  Archidiecezji  Gnieźnieńskiej  w  Strzelnie. W związku  z tym,  że  w  tym  roku  zadania  OIK przejął  Powiat, sprawozdanie  przedstawi  Kierownik  PCPR Maria  Konkiewicz.

Członek  Komisji  Jerzy  Szczotka  zapytał  jak  wygląda  terapia  w  OIK ?

Kierownik  Maria  Konkiewicz  odpowiedziała , że    są  pogadanki  dla  osób  uzależnionych,  natomiast  OIK  służy  osobom, które  potrzebują  pomocy  ze  względu  na  przemoc  w  rodzinie,  ale  także  na  różne  sytuacje  życiowe. W  godzinach  od  17.00 – 19.00  pełnione  są   dyżury   przez  terapeutów w  siedzibie  w  Strzelnie, natomiast  po  za  tymi  godzinami  wyznaczona   osoba  jest  pod  telefonem  24  godziny  na  dobę. OIK  ostatnio  odpowiedział   na  potrzebę  zgłoszoną  przez  rodziców  i  zorganizuje   spotkanie  psychologa  z  rodzicami,  którzy  mają  problemy  wychowawcze  ze  swoimi  dziećmi.  

Członek  Komisji  Jerzy Szczotka  pytał  , jaki  jest  zakres  obowiązków  dyżurującej  osoby?

Kierownik  Maria  Konkiewicz , odpowiedziała że  taka  osoba  musi  umieć  udzielić  tzw. pierwszej  pomocy,  jak  trzeba  musi  pozostać  24 godziny  z  osobą  poszkodowaną  w  ośrodku.

 

ad. 8

Komisja  omówiła  projekt  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  lokalnego  programu  pomocy  społecznej  Powiatu  Mogileńskiego  na  rok  2008.W  programie,  kluczowymi zadaniami są działania  na  rzecz wspierania  dziecka  i  rodziny  oraz  osób  niepełnosprawnych.

 

ad. 9

Skarbnik  Karina  Kostyra  przedstawiła   projekt  uchwały  w sprawie   zmiany  budżetu  Powiatu  Mogileńskiego  na  2008r.

Członek  Komisji  Jerzy  Szczotka  zapytał,  czy  w  nadwyżce  budżetowej  z  ubiegłych  lat  są  środki  które  były  przeznaczone  na inwestycje   drogowe?

Skarbnik  Karina  Kostyra  taka  sytuacja  zaistniała  w  zeszłym roku, ponieważ  należało  zabezpieczyć w  budżecie   50% i 50 % można  było otrzymać ze  środków unijnych , a  wcześniej  zakładano, że  będzie to  mniejszy  udział  środków  własnych, dlatego  Powiat  do  tego  projektu  nie przystąpił. 

Komisja  do  projektu  uchwały nie  wniosła   uwag.

 

ad. 10

Przewodniczący  przedstawił  projekt  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  nabycie  prawa  własności  nieruchomości  na  rzecz  Powiatu  Mogileńskiego. Jednocześnie  powiedział,  że  jest  to  lokal  który  sąsiaduje  z  PUP w  Mogilnie  i  dzięki  temu  nabyciu  powiększy  się  powierzchnia  biurowa  PUP  niezbędna  do  wykonywania  jego  ustawowych  zadań. W  projekcie  należy  uzupełnić  powierzchnie  pomieszczeń  przynależnych.

 

ad.11  

Przewodniczący  stwierdził, że projekt  uchwały  w  sprawie  wyboru  Członka  Zarządu  Powiatu  będzie  bezpośrednio przedstawiony  na  sesji, ponieważ  propozycje  kandydatów  będą  zgłoszone  i  głosowane  na  najbliższej sesji. 

Członek  Komisji  Jerzy  Szczotka  powiedział,  że  do  projektu  uchwały  powinna  być tu  i  teraz   podłączona  rezygnacja z członka  Zarządu  Dariusza  Kurzawy. Zapytał,  czy  można  zobaczyć  tą  rezygnację?

Wicestarosta  Przemysław  Zowczak , odpowiedział , że  oczywiście,  jednocześnie  poprosił  o  skserowanie  pisma.

Członek  Komisji  Jerzy  Szczotka  zażyczył  sobie  wgląd  do  pisma  oryginalnego  i  rejestru  korespondencji  przychodzącej.

 

ad.12

W  sprawach  różnych  -  członek  Komisji  Jerzy  Szczotka  zapytał,  do  kogo  należy  obowiązek  dowożenia  dzieci  do  gimnazjum  specjalnego ?

Wicestarosta  Przemysław  Zowczak  powiedział,  że  należy  to  do  podległej  gminy.

Przewodniczący  zauważył,  że  niektórzy  członkowie  Komisji  otrzymali  pismo – anonim od  pielęgniarek  ze  Strzelna  na  temat  żądania  podwyżki, jednocześnie  oświadczył,  że  pismo  nie  zostało  zadekretowane  przez  Starostę, gdzie  poniżej  jest zapisane , kopia - do  Starosty  Mogileńskiego, dlatego  Komisja  nie  będzie  omawiała  takiego pisma – anonimu.

 

ad.13

Przewodniczący  podziękował  za  spotkanie  gościom i    członkom   Komisji, a  następnie  zamknął  obrady.

 

                                                                                              Przewodniczący  Komisji 

 

                                                                                              Mirosław  Leszczyński

 

Protokołowała:

 

Małgorzata  Wilk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Małgorzata Wilk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2008-09-02 10:46:29
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2008-09-02 10:46:48
Ostatnia zmiana:2008-09-02 10:48:28
Ilość wyświetleń:559

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij