Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

83/08 z dn.10.06.2008r.


PROTOKÓŁ Nr 83/08
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MOGILNIE
odbytego 10 czerwca 2008r.


W posiedzeniu wzięło udział 4 członków Zarządu, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzeniu otworzył i mu przewodniczył Starosta Tomasz Barczak.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na  2008r.
4. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości położonej w Strzelnie oznaczonej w ewidencji gruntów nr 8/2, stanowiącej własność Powiatu Mogileńskiego.
5. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie zwolnienia z powierzenia obowiązków Dyrektora ZDP w Mogilnie.
6. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół w Mogilnie do zawarcia umowy najmu.
7. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie wyboru przedstawiciela Powiatu Mogileńskiego do Kujawsko –Pomorskiej Organizacji Turystycznej z siedzibą w Toruniu.
8. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
9. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora ZDP w Mogilnie.
10. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie pokrycia wydatków związanych z działalnością komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
11. Przyjęcie decyzji w sprawie skierowania osób do Zakładu Opiekuńczo– Leczniczego z wydzielonymi łóżkami apalicznymi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.
12. Sprawy różne.
13. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
14. Zakończenie.
Protokół spisała Anita Barczak.

ad.3
Małgorzata Krygier Główna Księgowa przedstawiła uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na  2008r. W związku z decyzją Wojewody Kujawsko –Pomorskiego nastąpiła zmiana dotacji z przeznaczeniem na zakup sprzętu teleinformatycznego, składek ZUS oraz ZFŚS. Przeniesienia w starostwie dokonano w celu zabezpieczenia kosztów opłat sądowych natomiast w Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej  zabezpieczono środki za szkolenia pracowników oraz zakup usług medycznych.
Zarząd jednogłośnie podjął w powyższym temacie uchwałę nr 200/08.

ad.4
Magdalena Szwarckopf inspektor z wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości położonej w Strzelnie oznaczonej w ewidencji gruntów nr 8/2, stanowiącej własność Powiatu Mogileńskiego. Wydzierżawiono dla Zakładu Handlowo-Usługowego „FORPRESS” z siedzibą w Strzelnie prowadzącej działalność gospodarczą część zabudowanej działki -60m2 położonej w Strzelnie na terenie Zespołu Szkół Zawodowych. Umowa dzierżawy zostanie podpisana od 1 lipca 2008r. do 19 lutego 2009r.
Zarząd jednogłośnie podjął w powyższym temacie uchwałę nr 201/08.

ad.5
Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie w sprawie zwolnienia z powierzenia obowiązków Dyrektora ZDP w Mogilnie. Z dniem 16 czerwca 2008r. zwolniono z powierzenia obowiązków Dyrektora ZDP w Mogilnie Pana Tomasza Werbińskiego.
Zarząd jednogłośnie podjął w powyższym temacie uchwałę nr 202/08.

ad.6
Tomasz Barczak Starosta Mogileński przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół w Mogilnie do zawarcia umowy najmu wraz z wnioskiem. Dyrektora upoważniono do zawarcia umowy najmu pracowni komputerowej z Bydgoskim Zakładem Doskonalenia Zawodowego Ośrodkiem Kształcenia Zawodu w Inowrocławiu w celu przeprowadzenia kursu –handlowiec z obsługą komputera i kas fiskalnych.
Zarząd jednogłośnie podjął w powyższym temacie uchwałę nr 203/08.

ad.7
Tomasz Barczak Starosta Mogileński przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie wyboru przedstawiciela Powiatu Mogileńskiego do Kujawsko –Pomorskiej Organizacji Turystycznej z siedzibą w Toruniu. Wybrano członka zarządu Jacka Kraśnego.
Zarząd jednogłośnie podjął w powyższym temacie uchwałę nr 204/08.

ad.8
Tomasz Barczak Starosta Mogileński przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Zarząd jednogłośnie podjął w powyższym temacie uchwałę nr 205/08.

ad.9
Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora ZDP w Mogilnie. Powierza się pełnienie obowiązków Dyrektora ZDP Panu Piotrowi Ficer na okres od 16.06.2008r. do 15.06.2009r.
Zarząd jednogłośnie podjął w powyższym temacie uchwałę nr 206/08.

ad.10
Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie pokrycia wydatków związanych z działalnością komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Eksperci powołani w skład komisji egzaminacyjnej otrzymają 75zł wynagrodzenia za zakończone postępowanie egzaminacyjne.
Zarząd jednogłośnie podjął w powyższym temacie uchwałę nr 207/08.

ad. 11
Zarząd Powiatu podjął osiem decyzji kierujących osoby do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego z wydzielonymi łóżkami apalicznymi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie, stanowiące załącznik do protokołu i podlegające prawu ochrony danych osobowych.

ad.12
Danuta Olejnik inspektor Wydziału Organizacyjnego wyjaśniła, ze w miesiącu wrześniu wygasa umowa dotycząca obsługi bankowej z PKO BP. W związku z powyższym należy przeprowadzić przetarg. Wstępnie ustalono warunki specyfikacji, w której proponuje się min., aby część usług była bezpłatna a bank posiadał filie w Strzelnie i Mogilnie. Obsługa bankowa dotyczy budżetu Powiatu Mogileńskiego oraz wszystkich jednostek organizacyjnych plus KPPSP i PINB. Wyjątkiem jest DPS Siemionki, który obsługiwany jest przez bank z Kruszwicy z powodu odległości do oddziału banku w Mogilnie lub Strzelnie. W związku z powyższym do wspomnianych jednostek wysłano pisma informacyjne.

Wicestarosta Przemysław Zowczak Przedstawiła umowę współpracy z Kostrzyńsko –Słubicką Strefa Ekonomiczną, która stanowi załącznik do protokołu.

Starosta Tomasz Barczak przedstawił pismo:
- dotyczące sprawy drogi krajowej nr 15, jej remontu skierowane do GDDKiA w Bydgoszczy przez mieszkankę Strzelna,
- Parafii Rzymsko –Katolickiej Siedlimowo w sprawie pomocy finansowej na remont kościoła. Zarząd Powiatu w Mogilnie przygotuje stosowny projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie umożliwiający dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych, między innymi kościoła w Siedlimowie.
- Zespołu Szkół w Mogilnie z prośbą o wyrażenie zgody na zawarcie umowy najmu sal lekcyjnych dla „O.K. Centrum Języków Obcych” w celu przeprowadzenia zajęć i wykładów z języków obcych. Zarząd wyraził zgodę na przygotowania do zawarcia umowy najmu sal lekcyjnych. Zawarcie umowy będzie możliwe wyłącznie po podjęciu przez Zarząd Powiatu w Mogilnie stosownej uchwały.

Magdalena Szwarckopf inspektor z wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami przedstawiła wniosek z 30 maja 2008r. w sprawie rozważenia możliwości zbycia lokalu mieszkalnego położonego przy ul.Kościuszki 6a Mogilnie (Poradnia Dziecięca). Cześć działki, na której posadowiony jest budynek Poradni Dziecięcej zgodnie z uchwałą Rady Powiatu w Mogilnie nr XI/71/07 z dnia 28 września 2007r. została przekazana w nieodpłatne użytkowania na rzecz SPZOZ w Mogilni. Ponadto Powiat Mogileński nie przewiduje sprzedaży lokali mieszkalnych usytuowanych w budynkach użyteczności publicznej.

ad.13 
Zarząd przyjął protokół z ostatniego posiedzenia.

ad.14
Na tym wyczerpano porządek posiedzenia i zakończono obrady. Przewodniczący Zarządu Tomasz Barczak podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.

     


 

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2008-06-23 11:11:52
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2008-06-23 11:12:33
Ostatnia zmiana:2008-06-23 11:12:41
Ilość wyświetleń:545

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij