Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

80/08 z dn.19.05.2008r.


PROTOKÓŁ Nr 80/08
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MOGILNIE
odbytego 19 maja 2008r.


W posiedzeniu wzięło udział 4 członków Zarządu, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzeniu otworzył i mu przewodniczył Starosta Tomasz Barczak.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przedstawienie analizy o stanie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej oraz zagrożeniach pożarowych w Powiecie za 2007r.
4. Przedstawienie sprawozdania z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Mogilnie za 2007r.
5. Przedstawienie informacji o stanie rolnictwa w Powiecie Mogileńskim.
6. Przedstawienie raportu o stanie środowiska Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
7. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie za rok 2007
8. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2008r.
9. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie opiniowania wniosku Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie na czasowe zaprzestanie działalności oddziału wewnętrznego i filii oddziału wewnętrznego Szpitala Powiatu Mogileńskiego.
10. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek w szkołach, dla których organem prowadzącym jest powiat mogileński.
11. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podpisania umowy dotacji dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego dla Chłopców w Strzelnie.
12. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych w 2008r.
13. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie informacji obejmującej wykonanie budżetu Powiatu mogileńskiego w tym kwotę deficytu lub nadwyżki, kwotach dotacji otrzymanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz kwotach dotacji otrzymanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz kwotach dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2007r.
14. Przyjęcie decyzji w sprawie skierowania osób do Zakładu Opiekuńczo– Leczniczego z wydzielonymi łóżkami apalicznymi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.
15. Sprawy różne.
16. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
17. Zakończenie.
Protokół spisała Anita Barczak.

ad.3
Radosław Gałczyński zastępca komendanta KPPSP przedstawił analizę o stanie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej oraz zagrożeniach pożarowych w Powiecie za 2007r
Zarząd jednogłośnie postanowił skierować informację pod obrady Rady Powiatu.
ad.4
Maciej Matuszkiewicz Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego przedstawił sprawozdanie z działalności PINB za 2007r.
Zarząd jednogłośnie postanowił skierować sprawozdanie pod obrady Rady Powiatu.

ad.5 i6
Andrzej Stachowiak Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Architektury i Budownictwa oraz Rolnictwa i Leśnictwa przedstawił informację o stanie rolnictwa w Powiecie Mogileńskim oraz  raport o stanie środowiska Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
Zarząd jednogłośnie postanowił skierować informację i raport pod obrady Rady Powiatu.

ad.7
Starosta Mogileński Tomasz Barczak przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie za rok 2007.
Zarząd jednogłośnie postanowił skierować uchwałę pod obrady Rady Powiatu.

ad.8
Karina Kostyra Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2008r.
Zarząd 3 głosami za i przy 1 wstrzymującym postanowił skierować uchwałę pod obrady Rady Powiatu.

ad.9
Starosta Mogileński Tomasz Barczak przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie opiniowania wniosku Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie na czasowe zaprzestanie działalności oddziału wewnętrznego i filii oddziału wewnętrznego Szpitala Powiatu Mogileńskiego.
Zarząd jednogłośnie postanowił skierować uchwałę pod obrady Rady Powiatu.

ad.10
Starosta Mogileński Tomasz Barczak przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek w szkołach, dla których organem prowadzącym jest powiat mogileński.
Zarząd jednogłośnie postanowił skierować uchwałę pod obrady Rady Powiatu.

ad.11
Karina Kostyra Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podpisania umowy dotacji dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego dla Chłopców w Strzelnie. Pełnomocnictwa udzielono dyrektorowi MOW Piotrowi Pieszakowi w związku z koniecznością zawarcia umowy dotacji przyznanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zakup nagród w konkursie ekologicznym.
Zarząd jednogłośnie podjął w powyższym temacie uchwałę nr 195/08.

ad.12
Karina Kostyra Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych w 2008r. Dokoano rozwiązania rezerwy celowej w celu przygotowania pracowni komputerowych w ZS Bielice, ZS Mogilno, ZSZ Strzelno, SOSW Szerzawy. Przeniesiono środki dla LO Strzelno na zakup materiałów do bieżących prac remontowych. Ponad to w Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w związku z zwiększoną ilością rozpatrywanych wniosków dokonano korekty w planie wydatków w celu zabezpieczenia obsługi prac Zespołu.
Zarząd jednogłośnie podjął w powyższym temacie uchwałę nr 196/08.

ad.13
Karina Kostyra Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie informacji obejmującej wykonanie budżetu Powiatu mogileńskiego w tym kwotę deficytu lub nadwyżki, kwotach dotacji otrzymanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz kwotach dotacji otrzymanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz kwotach dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2007r.
Zarząd jednogłośnie podjął w powyższym temacie uchwałę nr 197/08.

ad.14
Zarząd Powiatu podjął siedem decyzji kierujących osoby do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego z wydzielonymi łóżkami apalicznymi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie, stanowiące załącznik do protokołu i podlegające prawu ochrony danych osobowych.

ad.15
Starosta Tomasz Barczak przedstawił pismo:
? Burmistrza Strzelna w sprawie przedstawienia perspektyw i wizji dla szpitala w Strzelnie w związku z podaniem do publicznej informacji o likwidacji kuchni i pralni.
? Komendanta ZHP z prośbą o wsparcie zlotu harcerskiego z okazji jubileuszu 49-lecia Szczepu nieprzetartego Szlaku przy SOSW Szerzawy w wysokości 200zł. Zarząd wyraził zgodę na powyższe.
? Miejsko –Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Strzelnie dotyczącego dofinansowania Koncertu Plenerowego zwieńczonego występem Formacji nieżywych Schabuff  w wysokości 30tys. Zarząd nie wyraził zgody na powyższe.
? Zbych-Pol & Mobet skierowane do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie dotyczące absencji chorobowej pracowników Zbych-Pol &Mobet.
? Pani Izabeli Grobelnej z Bronisława w sprawie wydzierżawienia gruntów pod pawilon handlowy na terenie ZS Strzelno.

ad.16
Zarząd przyjął protokół z ostatniego posiedzenia.

ad.17
Na tym wyczerpano porządek posiedzenia i zakończono obrady. Przewodniczący Zarządu Tomasz Barczak podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.

 

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2008-06-23 11:09:48
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2008-06-23 11:12:33
Ostatnia zmiana:2008-06-23 11:12:54
Ilość wyświetleń:456

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij