Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

77/08 z dn.24.04.2008r.


PROTOKÓŁ Nr 77/08
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MOGILNIE
odbytego 24 kwietnia 2008r.


W posiedzeniu wzięło udział 3 członków Zarządu, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzeniu otworzył i mu przewodniczył Wicestarosta Przemysław Zowczak.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie  zatwierdzenia Planu Kontroli jednostek Organizacyjnych Powiatu Mogileńskiego na I półrocze 2008r.
4. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2008r.
5. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie  aktualizacji realizacji dochodów i wydatków Powiatu Mogileńskiego na 2008r.
6. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu powiatu mogileńskiego za I kwartał 2008r
7. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie  określenie wysokości dotacji w roku 2008 dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych i placówek niepublicznych
8. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie  powołania komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne w trybie nieograniczonego na docieplenie ścian zewnętrznych obiektów budowlanych stanowiących własność Powiatu Mogileńskiego
9. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie  wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na docieplenie ścian zewnętrznych dla obiektów budowlanych stanowiących własność Powiatu mogileńskiego
10. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie  użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Mogileńskiego na rzecz Sądu Rejonowego w Mogilnie.
11. Przyjęcie decyzji w sprawie skierowania osób do Zakładu Opiekuńczo– Leczniczego z wydzielonymi łóżkami apalicznymi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.
12. Sprawy różne.
13. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
14. Zakończenie.
Protokół spisała Anita Barczak.

ad.3
Skarbnik Karina Kostyra przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie  zatwierdzenia Planu Kontroli jednostek Organizacyjnych Powiatu Mogileńskiego na I półrocze 2008r. Kontrole zaplanowano w następujących jednostkach: Poradnia Psychologiczno –Pedagogiczna, ZSL w Strzelnie, MOW w Strzelnie, MOW w Szerzawach.
Zarząd jednogłośnie podjął w powyższym temacie uchwałę nr 183/08.

ad.4
Skarbnik Karina Kostyra przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2008r.
Zarząd jednogłośnie podjął w powyższym temacie uchwałę nr 184/08.

ad.5
Skarbnik Karina Kostyra przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie aktualizacji realizacji dochodów i wydatków Powiatu Mogileńskiego na 2008r.
Zarząd jednogłośnie podjął w powyższym temacie uchwałę nr 185/08.

ad.6
Skarbnik Karina Kostyra przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu powiatu mogileńskiego za I kwartał 2008r
Zarząd jednogłośnie podjął w powyższym temacie uchwałę nr 186/08.

ad.7
Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Andrzej Konieczka przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie określenie wysokości dotacji w roku 2008 dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych i placówek niepublicznych. Wysokość dotacji dla NSD w Markowicach wynika z algorytmu określonego w Rozporządzeniu MEN, dla słuchaczy mogileńskiej Szkoły Realnej oraz Centrum Nauki „EUREKA” określona została na podstawie uchwały nr XV/96/03 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 29 grudnia 2003r.
Zarząd jednogłośnie podjął w powyższym temacie uchwałę nr 187/08.

ad.8
Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Andrzej Konieczka przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie powołania komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne w trybie nieograniczonego na docieplenie ścian zewnętrznych obiektów budowlanych stanowiących własność Powiatu Mogileńskiego. W skład komisji weszły następujące osoby: Joanna Casparii –Filipiak, Magdalena Szwarckopf, Włodzimierz Jopek.
Zarząd jednogłośnie podjął w powyższym temacie uchwałę nr 188/08.

 ad.9
Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Andrzej Konieczka przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie  wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na docieplenie ścian zewnętrznych dla obiektów budowlanych stanowiących własność Powiatu Mogileńskiego. Wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na docieplenie ścian zewnętrznych następujących budynków: Starostwa Powiatowego w Mogilnie przy ul.Ogrodowej 10, ZSZ w Strzelnie ul.Kościuszki 15, SOSW dla Dzieci i Młodzieży Upośledzonej Umysłowo w Szerzawach , MOW dla Chłopców w Strzelnie ul.Kościuszki 15.
Zarząd jednogłośnie podjął w powyższym temacie uchwałę nr 189/08.

ad.10
Wicestarosta Przemysław Zowczak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie  użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Mogileńskiego na rzecz Sądu Rejonowego w Mogilnie. Prezes Sądu Rejonowego w Mogilnie wystąpił z wnioskiem w sprawie dalszego nieodpłatnego udostępnienia nieruchomości położonej przy ul.Sądowej 21a. Z informacji uzyskanej od Prezesa Sądu wynika, ze  trwa postępowanie w przedmiocie wykonania uchwały Rady Powiatu dotyczącej dokonania na rzecz Skarbu Państwa darowizny nieruchomości przy ul. Sądowej 21A wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Powiatu z przeznaczeniem na działalność Sądu. Do czasu uzyskania zgody Ministra Sprawiedliwości nieruchomość została użyczona na dalszy okres na rzecz Sądu Rejonowego , który będzie ponosił koszty jej utrzymania.
Zarząd jednogłośnie podjął w powyższym temacie uchwałę nr 190/08.


ad.11
Zarząd Powiatu podjął siedem decyzji kierujących osoby do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego z wydzielonymi łóżkami apalicznymi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie, stanowiące załącznik do protokołu i podlegające prawu ochrony danych osobowych.

ad.12
Skarbnik Karina Kostyra poinformowała o możliwości ulokowania wolnych środków na lokacie terminowej w banku.
Zarząd postanowił ulokować kwotę 2,5mln.zł na miesięcznej lokacie w PKO BP.

ad.13
Zarząd przyjął protokół z ostatniego posiedzenia.

ad.14
Na tym wyczerpano porządek posiedzenia i zakończono obrady. Wicestarosta Przemysław Zowczak podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2008-06-23 11:07:20
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2008-06-23 11:12:33
Ostatnia zmiana:2008-06-23 11:13:10
Ilość wyświetleń:484

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij