Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

76/08 z dn.14.04.2008r.


PROTOKÓŁ Nr 76/08
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MOGILNIE
odbytego 14 kwietnia 2008r.


W posiedzeniu wzięło udział 4 członków Zarządu, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzeniu otworzył i mu przewodniczył Starosta Tomasz Barczak.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przedstawienie projektów oświadczeń Rady Powiatu.
4. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zawarcia z jednostkami samorządu terytorialnego z terenu województwa kujawsko –pomorskiego porozumienia dotyczącego prowadzenia zadania publicznego –realizacji projektu „wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych na terenie województwa kujawsko –pomorskiego”, wdrażanego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki –Poddziałania 9.1.2.
5. Przedstawienie opini RIO w Bydgoszczy dotyczących wykonania budżetu Powiatu mogileńskiego za rok 2007.
6. Przyjęcie decyzji w sprawie skierowania osób do Zakładu Opiekuńczo– Leczniczego z wydzielonymi łóżkami apalicznymi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.
7. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2008r.
8. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych powiatu w 2008r.
9. Sprawy różne.
10. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
11. Zakończenie.
Protokół spisała Anita Barczak.

ad.3
Sekretarz Powiatu Krzysztof Dobrychłop przedstawił proponowane oświadczenia Rady Powiatu. Pierwsze w sprawie przystąpienia Powiatu Mogileńskiego do wspólnej z Gminą Mogilno realizacji projektu o nazwie „Mogileńska Strefa Gospodarcza” w miejscowości Bielice w ramach, którego nastąpi utworzenie parku przemysłowego. Kolejne w sprawie doprowadzenia gazu do miejscowości Bielice oraz miejscowości położonych wzdłuż gazociągu.
Zarząd postanowił przekazać oświadczenia pod obrady Rady.

ad.4
Starosta Mogileński Tomasz Barczak przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zawarcia z jednostkami samorządu terytorialnego z terenu województwa kujawsko –pomorskiego porozumienia dotyczącego prowadzenia zadania publicznego –realizacji projektu „wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych na terenie województwa kujawsko –pomorskiego”, wdrażanego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki –Poddziałania 9.1.2.
Zarząd postanowił przekazać uchwałę pod obrady Rady.

Zarząd Powiatu w Mogilnie złożył na ręce Przewodniczącego rady Powiatu wniosek o zmianę porządku obrad i wprowadzenie na posiedzenie XIX sesji Rady Powiatu w Mogilnie w dniu 24 kwietnia 2008r. powyższego projektu uchwały.

ad.5
Starosta Mogileński Tomasz Barczak przedstawił pozytywne opinie RIO w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Mogilnie sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Mogileńskiego za rok 2007 oraz w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji rewizyjnej Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie absolutorium dla zarządu Powiatu w Mogilnie za 2007 rok.
Zarząd postanowił przekazać powyższe pod obrady Rady.

ad.6
Zarząd Powiatu podjął trzy decyzje kierujące osoby do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego z wydzielonymi łóżkami apalicznymi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie, stanowiące załącznik do protokołu i podlegające prawu ochrony danych osobowych.

ad.7
Małgorzata Krygier główna księgowa przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2008r.
Zarząd jednogłośnie podjął w powyższym temacie uchwałę nr 181/08.

ad.8
Sekretarz Powiatu Krzysztof Dobrychłop przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych powiatu w 2008r.
W wyniku otwartego konkursu ofert dokonano wyboru podmiotów, które otrzymają dotację z budżetu Powiatu Mogileńskiego:
- Miejska Biblioteka Publiczna w Mogilnie, zadanie –„Powstanie Wielkopolskie –Powiatowy Konkurs Historyczny”, kwota dotacji 1.900,00zł.
- Stowarzyszenie „Młode Dęby”, zadanie – „Uplećmy nasza tradycję”, kwota dotacji 1.390,00zł.
Zarząd jednogłośnie podjął w powyższym temacie uchwałę nr 182/08.

ad.9
Starosta Mogileński Tomasz Barczak przedstawił przesłane przez ZS w Bielicach dokumenty złomowania autobusu zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami.
Przedstawił również pismo Burmistrza Jarocina w sprawie pomocy finansowej w budowie pomnika Generała Stanisława Taczaka. Zarząd rozpatrzył celowość wniosku i stwierdził, że budżecie Powiatu Mogileńskiego na 2008 rok nie przewiduje środków na powyższe zadanie.

ad.10
Zarząd przyjął protokół z ostatniego posiedzenia.

ad.11
Na tym wyczerpano porządek posiedzenia i zakończono obrady. Przewodniczący Zarządu Tomasz Barczak podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2008-06-23 11:06:32
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2008-06-23 11:12:33
Ostatnia zmiana:2008-06-23 11:13:22
Ilość wyświetleń:391

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij