Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

75/08 z dn.08.04.2008r.


PROTOKÓŁ Nr 75/08
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MOGILNIE
odbytego 8 kwietnia 2008r.


W posiedzeniu wzięło udział 4 członków Zarządu, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzeniu otworzył i mu przewodniczył Starosta Tomasz Barczak.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Powiatu w Mogilnie z wykonania budżetu Powiatu Mogileńskiego za 2007 rok oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za 2007 rok..
4. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych, wdrożonego uchwałą Nr XLIV/272/06 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 27 stycznia 2006r.
5. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na przystąpienie i realizację projektu Promocja Integracji Społecznej wdrażanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 – Działania 7.1.2. „Projekt systemowy w zakresie rozwoju i upowszechniania aktywnej integracji poprzez powiatowe centra pomocy rodzinie”.
6. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2008r.
7. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
8. Przyjęcie decyzji w sprawie skierowania osób do Zakładu Opiekuńczo– Leczniczego z wydzielonymi łóżkami apalicznymi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.
9. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie powołania członka do stałych komisji Rady Powiatu w Mogilnie.
10. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Mogilnie za rok 2007.
11. Przedstawienie sprawozdania finansowo – ekonomicznego z działalności SPZOZ za rok 2007 oraz miesiąc styczeń i luty br.
12. Przedstawienie sprawozdania z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie pełniącej obowiązki biblioteki powiatowej za rok 2007.
13. Przedstawienie informacji Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu w 2007 roku.
14. Sprawy różne.
15. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
16. Zakończenie.
Protokół spisała Anita Barczak.

 

ad.3
Starosta Mogileński Tomasz Barczak przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Powiatu w Mogilnie z wykonania budżetu Powiatu Mogileńskiego za 2007 rok oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za 2007 rok oraz opinię Komisji Rewizyjnej.
Zarząd postanowił przekazać uchwałę pod obrady Rady.

ad.4
Kierownik PCPR Maria Konkiewicz przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych, wdrożonego uchwałą Nr XLIV/272/06 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 27 stycznia 2006r.
Zarząd postanowił przekazać uchwałę pod obrady Rady.

ad.5
Kierownik PCPR Maria Konkiewicz przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na przystąpienie i realizację projektu Promocja Integracji Społecznej wdrażanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 – Działania 7.1.2. „Projekt systemowy w zakresie rozwoju i upowszechniania aktywnej integracji poprzez powiatowe centra pomocy rodzinie”.
Zarząd postanowił przekazać uchwałę pod obrady Rady.

ad.6
Skarbnik Powiatu Karina Kostyra przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2008r.
Zarząd postanowił przekazać uchwałę pod obrady Rady.

ad.7
Skarbnik Powiatu Karina Kostyra przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
Zarząd postanowił przekazać uchwałę pod obrady Rady.

ad.8
Zarząd Powiatu podjął sześć decyzji kierujące osoby do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego z wydzielonymi łóżkami apalicznymi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie, stanowiące załącznik do protokołu i podlegające prawu ochrony danych osobowych.

ad.9
Starosta Mogileński Tomasz Barczak przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie powołania członka do stałych komisji Rady Powiatu w Mogilnie. Radny Henryk Przybysz złożył na ręce Przewodniczącego Rady Powiatu wniosek dotyczący chęci pracy w stałych komisjach Rady Powiatu w Mogilnie.
Zarząd postanowił przekazać uchwałę pod obrady Rady.

ad.10
Starosta Mogileński Tomasz Barczak przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Mogilnie za rok 2007.
Dodał, ze Rada poprzez aklamację przyjęła sprawozdanie na poprzedniej sesji, jednak konieczne jest podjęcie stosownej uchwały.
Zarząd postanowił przekazać uchwałę pod obrady Rady.

Ad.11
Starosta Mogileński Tomasz Barczak przedstawił sprawozdanie finansowo – ekonomicznego z działalności SPZOZ za rok 2007 oraz miesiąc styczeń i luty br. Poinformował jednocześnie o najbliższym posiedzeniu Rady Społecznej SPZOZ celem omówienia sprawozdania.
Zarząd postanowił przekazać sprawozdanie pod obrady Rady Powiatu.

Ad.12
Starosta Mogileński Tomasz Barczak przedstawił sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie pełniącej obowiązki biblioteki powiatowej za rok 2007.
Zarząd postanowił przekazać sprawozdanie pod obrady Rady Powiatu.

Ad.13
Starosta Mogileński Tomasz Barczak przedstawił informację Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu w 2007 roku.
Zarząd postanowił przekazać sprawozdanie pod obrady Rady Powiatu.

ad.14
Starosta Mogileński Tomasz Barczak poinformował o:
- wniosku Dyrektora DPS Siemionki dotyczącego skierowania prośby do Wójta Gminy Jeziora Wielkie w sprawie wycinki martwych drzew w Parku Dworskim w DPS Siemionki. Zarząd skierował powyższe do Wydziału Ochrony Środowiska, Architektury i Budownictwa oraz Rolnictwa i Leśnictwa w celu opracowania stosownego wniosku,
- piśmie Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej w Mogilnie w sprawie udostępnienia Sali przy ulicy Ogrodowej 10 w celu przeprowadzenia Zebrania grupy Członków. Zarząd wyraził zgodę na powyższe.

ad.15
Zarząd przyjął protokół z ostatniego posiedzenia.

ad.16
Na tym wyczerpano porządek posiedzenia i zakończono obrady. Przewodniczący Zarządu Tomasz Barczak podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.

 

 

 


 

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2008-06-23 11:05:32
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2008-06-23 11:12:33
Ostatnia zmiana:2008-06-23 11:13:25
Ilość wyświetleń:442

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij