Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

72/08 z dn.26.03.2008r.


PROTOKÓŁ Nr 72/08
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MOGILNIE
odbytego 26 marca 2008r.


W posiedzeniu wzięło udział 3 członków Zarządu, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzeniu otworzył i mu przewodniczył Starosta Tomasz Barczak.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przedstawienie regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Mogilnie.
4. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/96/08 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 11 lutego 2008r. o ustaleniu maksymalnej wysokości poręczeń i pożyczek udzielonych przez Zarząd Powiatu w roku budżetowym 2008.
5. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie wyrażenia zgody na likwidacją środka trwałego w Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach.
6. Przedstawienie wyników ofert złożonych przez organizacje pozarządowe.
7. Przedstawienie zmian w projekcie uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2008r.
8. Przyjęcie decyzji w sprawie skierowania osób do Zakładu Opiekuńczo– Leczniczego z wydzielonymi łóżkami apalicznymi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.
9. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Mogileńskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.
10. Sprawy różne.
11. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
12. Zakończenie.
Protokół spisała Anita Barczak.

ad.3
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Stanisław Lenz wystąpił z wnioskiem o uchwalenie nowego Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Mogilnie oraz uchylenie obowiązującego. Zmiany zostały podyktowane nowelizacją przepisów zawartych w ustawach oraz dostosowaniem struktur organizacyjnych Urzędu do aktualnych potrzeb związanych z wdrażaniem standardów nałożonych na urzędy pracy na mocy rozporządzeń Ministra Pracy i Polityki Społecznej.
Zgodnie z art. 36 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym do kompetencji zarządu powiatu należy uchwalanie regulaminów jednostek organizacyjnych powiatu.
Zarząd postanowił na kolejnym posiedzeniu podjąć przedmiotową uchwałę.

ad.4
Karina Kostyra Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/96/08 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 11 lutego 2008r. o ustaleniu maksymalnej wysokości poręczeń i pożyczek udzielonych przez Zarząd Powiatu w roku budżetowym 2008.
Zarząd Powiatu w Mogilnie skierował wniosek do Przewodniczącego Rady Powiatu o zmianę porządku obrad i wprowadzenie na posiedzenie XVIII sesji Rady Powiatu w Mogilnie w dniu 27 marca 2008r. projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/96/08 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 11 lutego 2008r. o ustaleniu maksymalnej wysokości poręczeń i pożyczek udzielonych przez Zarząd Powiatu w roku budżetowym 2008.

ad.5
Tomasz Barczak Starosta Mogileński przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie wyrażenia zgody na likwidacją środka trwałego w Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach wraz z pismem Dyrektora DPS Siemionki i opinią techniczną aparatu.
Zarząd jednogłośnie podjął w powyższym temacie uchwałę nr 175/08.

ad.6
Danuta Olejnik Inspektor z Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich przedstawiła wyniki ofert złożonych przez organizacje pozarządowe. Złożono 16 ofert, wnioski zawierają mnóstwo błędów formalnych i tylko nieliczne spełniają wymogi.
Członek Zarządu Jacek Kraśny zaproponował przyjąć oferty spełniające wymogi formalne, po czym zweryfikować ilość pozostałych środków, ogłosić ponownie konkurs i przede wszystkim poinformować organizacje pozarządowe o powstałych błędach.
Wicestarosta Przemysław Zowczak zauważył, że ogłoszenie kolejnego konkursu spowoduje przesunięcie w czasie wypłaty środków i dla niektórych organizacji to będzie już za późno. Jego zdaniem należy pozostałą kwotę przesunąć w budżecie na promocje i wspomóc w miarę możliwości organizacje pozarządowe organizując zadania wspólnie.
Zarząd zaakceptował dwie oferty spełniające wymogi formalne pozostałe odrzucił.

ad.7
Karina Kostyra Skarbnik Powiatu przedstawiła zmiany w projekcie uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2008r.
Zarząd postanowił przekazać zmienioną uchwałę pod obrady Rady Powiatu.

ad.8
Zarząd Powiatu podjął pięć decyzji kierujących osoby do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego z wydzielonymi łóżkami apalicznymi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie, stanowiące załącznik do protokołu i podlegające prawu ochrony danych osobowych.
ad.9
Karina Kostyra Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Mogileńskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.
Zarząd jednogłośnie podjął w powyższym temacie uchwałę nr 176/08.

ad.10
Zarząd przyjął bilans z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego.

Starosta Mogileński Tomasz Barczak przedstawił wniosek Stowarzyszenia ochrony Środowiska Naturalnego „Przyjezierze” w prośbą o poprawienie wizerunku ośrodka turystycznego „Przyjezierze” poprzez remont chodników przy ul.Świerkowej. Wniosek został przekazany do Zarządu Dróg Powiatowych i ponadto będzie realizowany w ramach posiadanych środków.
 

ad.11
Zarząd przyjął protokół z ostatniego posiedzenia.

ad.12

Na tym wyczerpano porządek posiedzenia i zakończono obrady. Przewodniczący Zarządu Tomasz Barczak podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.

 


 

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2008-06-23 10:47:55
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2008-06-23 11:13:34
Ostatnia zmiana:2008-06-23 11:13:37
Ilość wyświetleń:448

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij