Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

71/08 z dn.17.03.2008r.


PROTOKÓŁ Nr 71/08
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MOGILNIE
odbytego 17 marca 2008r.


W posiedzeniu wzięło udział 3 członków Zarządu, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzeniu otworzył i mu przewodniczył Starosta Tomasz Barczak.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przedstawienie informacji o wykonaniu zadań w zakresie zimowego utrzymania dróg oraz ocena stanu dróg powiatowych po sezonie zimowym.
4. Przedstawienie sprawozdania z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności za 2007r.
5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie za 2007r. oraz wykazu potrzeb z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez PCPR w Mogilnie na rok 2008.
6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej w Strzelnie za 2007r.
7. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie  w sprawie przyjęcia lokalnego programu pomocy społecznej Powiatu Mogileńskiego na rok 2008.
8. Przyjęcie decyzji w sprawie skierowania osób do Zakładu Opiekuńczo– Leczniczego z wydzielonymi łóżkami apalicznymi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.
9. Przedstawienie sprawozdania Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Mogilnie za 2007r.
10. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości na rzecz Powiatu Mogileńskiego.
11. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2008r.
12. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego w 2008r.
13. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie za 2007r.
14. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Mogileńskiego za 2007r.
15. Sprawy różne.
16. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
17. Zakończenie.
Protokół spisała Anita Barczak.


ad.3
Dyrektor ZDP w Mogilnie Tomasz Werbiński przedstawił informację o wykonaniu zadań w zakresie zimowego utrzymania dróg oraz ocena stanu dróg powiatowych po sezonie zimowym.
Zarząd jednogłośnie skierował informację pod obrady Rady Powiatu. Wicestarosta Przemysław Zowczak zwrócił uwagę na fakt, że mamy około 400 km dróg powiatowych i jeśli przyjmiemy nawet dwudziestoletni okres ich użytkowania, to powinniśmy rokrocznie kłaść nową nawierzchnię na 20 km dróg. Fakt ten powinien mieć odzwierciedlenie w kolejnych budżetach.

 


ad.4
Magdalena Jańczak –Konopa przedstawiła sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności za 2007r.
Zarząd jednogłośnie skierował sprawozdanie pod obrady Rady Powiatu.

ad.5
Maria Konkiewicz Kierownik PCPR w Mogilnie przedstawiła sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie za 2007r. oraz wykazu potrzeb z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez PCPR w Mogilnie na rok 2008.
Zarząd jednogłośnie skierował sprawozdanie oraz wykaz potrzeb pod obrady Rady Powiatu.

ad.6
Maria Konkiewicz Kierownik PCPR w Mogilnie przedstawiła sprawozdanie z działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej w Strzelnie za 2007r.
Zarząd jednogłośnie skierował sprawozdanie pod obrady Rady Powiatu.

ad.7
Maria Konkiewicz Kierownik PCPR w Mogilnie przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia lokalnego programu pomocy społecznej Powiatu Mogileńskiego na rok 2008.
Zarząd jednogłośnie skierował uchwałę pod obrady Rady Powiatu.

ad.8
Zarząd Powiatu podjął dwie decyzje kierujące osoby do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego z wydzielonymi łóżkami apalicznymi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie, stanowiące załącznik do protokołu i podlegające prawu ochrony danych osobowych.

ad.9
Starosta Mogileński Tomasz Barczak przedstawił sprawozdanie Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Mogilnie za 2007r.
Zarząd jednogłośnie skierował sprawozdanie pod obrady Rady Powiatu.

ad.10
Starosta Mogileński Tomasz Barczak przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości na rzecz Powiatu Mogileńskiego.
Zarząd jednogłośnie skierował uchwałę pod obrady Rady Powiatu.

ad.11
Starosta Mogileński Tomasz Barczak przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2008r. Wicestarosta Przemysław Zowczak wyraził swój stanowczy sprzeciw wynikający  z faktu pozbawienia członka zarządu prawa do inicjatywy uchwałodawczej, poprzez zignorowanie przez panią Skarbnik sugestii Wicestarosty dotyczącej propozycji zmian w Powiatowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Zarząd (po dyskusji) jednogłośnie skierował uchwałę pod obrady Rady Powiatu.

ad.12
Starosta Mogileński Tomasz Barczak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego w 2008r.
Zarząd jednogłośnie podjął w powyższym temacie uchwałę nr 172/08.

ad.13
Starosta Mogileński Tomasz Barczak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie za 2007r.
Zarząd jednogłośnie podjął w powyższym temacie uchwałę nr 173/08.

ad.14
Starosta Mogileński Tomasz Barczak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Mogileńskiego za 2007r.
Zarząd jednogłośnie podjął w powyższym temacie uchwałę nr 174/08.

ad.15
Zarząd Powiatu rozważał możliwość wzięcia pożyczki dla SPZOZ w celu spłaty zobowiązań lub rozmów z firmami windykacyjnymi.

Starosta Mogileński Tomasz Barczak przypomniał że na najbliżej sesji zostanie wybrany członek zarządu powiatu. Starosta proponuje Radnego Henryka Przybysza.

Zarząd Powiatu w związku z pojawiającymi się wątpliwościami postanowił, aby uchwała w sprawie ustanowienia tytułu „zasłużony dla Powiatu Mogileńskiego” została przełożona na kolejne posiedzenie Rady Powiatu.

ad.16
Zarząd przyjął protokół z ostatniego posiedzenia.

ad.17
Na tym wyczerpano porządek posiedzenia i zakończono obrady. Przewodniczący Zarządu Tomasz Barczak podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.

 

 

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2008-06-23 10:46:47
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2008-06-23 11:13:34
Ostatnia zmiana:2008-06-23 11:13:43
Ilość wyświetleń:452

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij