Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

70/08 z dn.12.03.2008r.

PROTOKÓŁ Nr 70/08
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MOGILNIE
odbytego  12 marca   2008r.

W posiedzeniu wzięło udział 3 członków Zarządu, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył Starosta Tomasz Barczak.

Porządek posiedzenia:

1.Otwarcie.
2.Przyjęcie  porządku  posiedzenia.
3.Przedstawienie  przez  CARITAS  informacji  w  sprawie  utworzenia  Zakładu  Aktywności  Zawodowej.
4.Przyjęcie decyzji w sprawie skierowania osób do Zakładu Opiekuńczo– Leczniczego z wydzielonymi łóżkami apalicznymi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.
5.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  określenia  wysokości  środków  finansowych na  dodatki  motywacyjne  dla  nauczycieli  w  placówkach  oświatowych  dla  których  organem  jest  Powiat  Mogileński.
6.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  określenia  wysokości  środków  finansowych na  dodatki funkcyjne  dla  kadry  kierowniczej   w  placówkach  oświatowych  dla  których  organem  jest  Powiat  Mogileński.
7.Omówienie  podziału  środków  finansowych  na  inwestycje  w  szkołach  z  rezerwy  oświatowej. 
8.Opiniowanie  porozumienia  międzygminnego  w  sprawie „Budowa  Regionalnego  Zakładu  Unieszkodliwiania  Odpadów  Komunalnych – Pałuki  w  miejscowości  Wawrzynki  Gm. Żnin”.
9.Opiniowanie  projektu  uchwały  w  sprawie  ustanowienia  tytułu  „Zasłużony  dla  Powiatu Mogileńskiego”
10.Opiniowanie  projektu  uchwały  w  sprawie  powołania  członka  zarządu  powiatu.
11.Omówienie  listu  intencyjnego  w  sprawie  gazyfikacji  Bielic i  miejscowości  położonych wzdłuż  gazociągu.
12.Spotkanie  Zarządu  z  Prezesem  „NEFROMEDICA”.
13.Sprawy  różne – sprawy  organizacyjne  dotyczące  10 – lecia  Powiatu, SPZOZ – konkurs na  wyłonienie  banku, pismo  z  Ministerstwa Infrastruktury.
14.Przyjęcie  protokołów  z  ostatnich  posiedzeń.
15.Zakończenie.

Protokół  spisała  Małgorzata  Wilk.

ad.2
Zarząd  jednogłośnie  przyjął  porządek  posiedzenia.

ad. 3
Przewodniczący  porosił  Dyrektora  „Caritas” Archidiecezji  Gnieźnieńskiej ks. Jacka  Dziela  o  przedstawienie  informacji  na temat  możliwości  utworzenia   Zakładu  Aktywności  Zawodowej.
Ks. Dyrektor  Jacek  Dziel, powiedział  że  istnieje  możliwość  utworzenia   Zakładu  Aktywności  Zawodowej. Są  to  zakłady, które już  w  kraju  istnieją i  zatrudniają  osoby  niepełnosprawne  zaliczane  do  znacznego  stopnia  niepełnosprawności, dlatego w  powstaniu  takiego  zakładu  widzielibyśmy  szansę  na  zatrudnienie  uczestników    Warsztatów  Terapii Zajęciowej  i  nie  tylko.
Przewodniczący  Zarządu  powiedział, że  należy  zasięgnąć  informacji u  Marszałka Województwa  czy   istnieje  możliwość  pozyskania  środków  finansowych  przez Powiat  na  utworzenie  takiego zakładu, ponieważ  zgodnie  z  ustawą  o  rehabilitacji  zawodowej decyzję  po  przedstawieniu  projektu  i wniosku  wydaje  Urząd  Marszałkowski.  

ad.4
Zarząd Powiatu podjął  trzy  decyzje  kierujących osoby do Zakładu Opiekuńczo –Leczniczego z wydzielonymi łóżkami apalicznymi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie, stanowiące załącznik do protokołu i podlegające prawu ochrony danych osobowych.
ad.5
Przewodniczący  porosił  o  przedstawienie  projektu  uchwały Naczelnika  Wydziału  Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej  i Sportu  Andrzeja  Konieczkę.
Naczelnik  Andrzej  Konieczka  przedstawił  projekt  uchwały w  sprawie  określenia  wysokości  środków  finansowych na  dodatki  motywacyjne  dla  nauczycieli  w  placówkach  oświatowych  dla  których  organem  jest  Powiat  Mogileński.
Przewodniczący  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały.
Za  głosowało  3  członków  Zarządu.
Zarząd  jednogłośnie przyjął Uchwałę Nr 170/08.

ad.6
Następnie  przedstawił  projekt  uchwały w  sprawie  określenia  wysokości  środków  finansowych na  dodatki  funkcyjne  dla  kadry  kierowniczej   w  placówkach  oświatowych  dla  których  organem  jest  Powiat  Mogileński.
Przewodniczący  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały.
Za  głosowało  3  członków  Zarządu.
Zarząd  jednogłośnie przyjął Uchwałę Nr 171/08.

ad.7
Kolejno  Naczelnik  Andrzej  Konieczka  przedstawił  propozycje    podziału  środków  finansowych  na  inwestycje  w  szkołach  z  rezerwy  oświatowej  min. na  modernizację  internatu 1150 m2, termomodernizację  budynku szkoły  w  Szerzawach  410 m2, front  budynku  szkoły  ZSZ w  Strzelnie, MOW w  Strzelnie – szczyt  budynku  szkoły 120 m2.
Członek  Zarządu  Jacek  Krasny  zapytał,  czy  jest  projekt  na  halę  sportową  przy  ZS w  Mogilnie?
Naczelnik Andrzej  Konieczka  odpowiedział,  że  projekt  jest  już  gotowy.  

ad.8
Przewodniczący  Zarządu  przedstawił  projekt   porozumienia  międzygminnego  w  sprawie „Budowa  Regionalnego  Zakładu  Unieszkodliwiania  Odpadów  Komunalnych – Pałuki  w  miejscowości  Wawrzynki  Gm. Żnin”.
Zarząd  po  dyskusji  nad  projektem  porozumienia,  stwierdził  że  nie  widzi  potrzeby  sfinansowania „Budowa  Regionalnego  Zakładu  Unieszkodliwiania  Odpadów  Komunalnych – Pałuki  w  miejscowości  Wawrzynki  Gm. Żnin”,  ponieważ  Powiat  Mogileński  został  przypisany  do  Powiatu  Inowrocławskiego,  wysypisko   Giebnia.

ad. 9
Przewodniczący  przedstawił    projekt  uchwały Rady  Powiatu  w  sprawie  ustanowienia  tytułu  „Zasłużony  dla  Powiatu Mogileńskiego”.
Zarząd po  omówieniu  projektu  postanowił  zrezygnować  z  załącznika  nr  4  projektu  uchwały, dotyczącego  metalowego  znaczka. Natomiast  zaproponował  wykonanie  znaczka  z  herbem  Powiatu  Mogileńskiego  nie  związanego  bezpośrednio  z  tytułem  „Zasłużony   dla  Powiatu Mogileńskiego”.
Następnie Zarząd   projekt  uchwały  jednogłośnie  skierował   pod  obrady  Rady  Powiatu.

ad.10
Przewodniczący  przedstawił    projekt  uchwały Rady  Powiatu  w  sprawie  powołania  członka  zarządu  powiatu.
Starosta  Tomasz  Barczak  zaproponował  radnego  pana  Henryka Przybysza.
Następnie Zarząd   projekt  uchwały   jednogłośnie   skierował   pod  obrady  Rady  Powiatu.

ad.11
Przewodniczący przedstawił    list  intencyjny   w  sprawie  gazyfikacji  Bielic i  miejscowości  położonych wzdłuż  gazociągu  pomiędzy  Pomorskim  Operatorem  Systemu  Dystrybucyjnego  w  Gdańsku , Powiatem  Mogileńskim  a  Miastem  i  Gminą  Mogilno.
Zarząd  rozważa  możliwość  gazyfikacji  Bielic  i  innych  miejscowości  i  po  zmianach  w  liście  intencyjnym  go podpisze.

ad.12
Zarząd  spotkał  się  z  Prezesem „ NEFROMEDICA”  w  sprawie  uregulowania  zaległych  należności  i  omówieniu  dalszej  współpracy.
Prezes „NOFREMEDIC- i „  zobowiązał  się  do  uregulowania  zaległości  finansowych.

ad.13
W  sprawach  różnych  -  SPZOZ poinformował  Zarząd,  że  na  ogłoszony  konkurs  w  sprawie  zaciągnięcia  pożyczki  nie  zgłosił  się  żaden  bank i  konkurs  został  przedłużony  o  2-  tygodnie. Zarząd  wstępnie  omówił  sprawy  organizacyjne  obchodów  10  - lecia  Samorządu   Powiatowego  i  powierzył  nadzór  nad  sprawami  organizacyjnymi  Przewodniczącemu  Rady Powiatu   Wiesławowi  Gałązce  i  członkowi  Zarządu  Jackowi  Kraśnemu, którzy  będą  współpracować   z  powołanym  komitetem   roboczym   nad  szczegółami  programu. Przewodniczący  przedstawił  pismo Ministerstwa  Infrastruktury  dotyczące  inwestycji  drogowych.
 
ad.14
Zarząd przyjął protokoły   z ostatnich  2  posiedzeń.

ad.15
Na tym wyczerpano porządek posiedzenia i zakończono obrady. Przewodniczący Zarządu Tomasz Barczak podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.

 

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2008-03-25 12:00:20
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2008-03-25 12:02:59
Ostatnia zmiana:2008-03-25 12:03:33
Ilość wyświetleń:672

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij