Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

66/08 z dn.20.02.2008r.

PROTOKÓŁ Nr 66/08
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MOGILNIE
odbytego 20 lutego 2008r.


W posiedzeniu wzięło udział 3 członków Zarządu, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzeniu otworzył i mu przewodniczył Starosta Tomasz Barczak.

Porządek posiedzenia:
1.Otwarcie.
2.Przyjęcie porządku posiedzenia.
3.Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie określenia zadań, na których realizację przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2008.
4.Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych w 2008r.
5.Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2008r
6.Przyjęcie decyzji w sprawie skierowania osób do Zakładu Opiekuńczo– Leczniczego z wydzielonymi łóżkami apalicznymi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.
7.Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli na rok 2008
8.Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie środków na dofinansowanie w 2008r. doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mogileński.
9.Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie wstąpienia na miejsce wygasłego mandatu radnego.
10.Przedstawienie sprawozdania finansowo – ekonomicznego SP ZOZ w Mogilnie za IV kwartały 2007r oraz informacji o problemach funkcjonowania SPZOZ w Mogilnie i sposobach ich rozwiązywania.
11.Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie wyboru biegłego rewidenta celem przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie za rok  2007.
12.Przedstawienie sprawozdania z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych Warsztatów Terapii Zajęciowej w Bielicach za rok 2007
13.Przedstawienie informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Powiatu Mogileńskiego w 2007 roku
14.Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie powołania członka zarządu.
15.Sprawy różne.
16.Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
17.Zakończenie.
Protokół spisała Anita Barczak.

ad.3
Kierownik PCPR Maria Konkiewicz przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie określenia zadań, na których realizację przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2008.
Zarząd skierował projekt uchwały pod obrady Rady.

ad.4
Karina Kostyra Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych w 2008r.
Zarząd jednogłośnie podjął w powyższym temacie uchwałę nr 162/08.

ad.5
Karina Kostyra Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2008r
Zarząd skierował projekt uchwały pod obrady Rady.

ad.6
Zarząd Powiatu podjął cztery decyzje kierujące osoby do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego z wydzielonymi łóżkami apalicznymi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie, stanowiące załącznik do protokołu i podlegające prawu ochrony danych osobowych.
ad.7
Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Andrzej Konieczka przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli na rok 2008.
Zarząd skierował projekt uchwały pod obrady Rady.

ad.8
Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Andrzej Konieczka przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie środków na dofinansowanie w 2008r. doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mogileński.
Zarząd skierował projekt uchwały pod obrady Rady.

ad.9
Tomasz Barczak Starosta Mogileński przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie wstąpienia na miejsce wygasłego mandatu radnego. Zgodnie z zestawieniem wyników głosowania w okręgu wyborczym nr 2 osobą spełniającą powyższe kryteria jest Pan Henryk Przybysz, który uzyskał  202 głosy ważne.
Zarząd skierował projekt uchwały pod obrady Rady.

ad.10
Główna księgowa SPZOZ Agnieszka Matecka przedstawiła sprawozdanie finansowo – ekonomicznego SP ZOZ w Mogilnie za IV kwartały 2007r.
Dyrektor SPZOZ Jerzy Kriger przedstawił informację o problemach funkcjonowania SPZOZ w Mogilnie i sposobach ich rozwiązywania.
Zarząd skierował informacje pod obrady Rady.

ad.11
Starosta Mogileński Tomasz Barczak przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie wyboru biegłego rewidenta celem przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie za rok  2007.
Ponadto dokonano otwarcia ofert i spośród nadesłanych czterech wybrano Biuro Badania Sprawozdań Finansowych „Rewimar” SP. z o.o. Toruń.
Zarząd skierował projekt uchwały pod obrady Rady.

ad.12
Starosta Mogileński Tomasz Barczak przedstawił sprawozdanie z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych Warsztatów Terapii Zajęciowej w Bielicach za rok 2007.
Zarząd skierował sprawozdanie pod obrady Rady.

ad.13
Starosta Mogileński Tomasz Barczak przedstawił informację o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Powiatu Mogileńskiego w 2007 roku
Zarząd skierował informację pod obrady Rady.

ad.14
Starosta Mogileński Tomasz Barczak przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie powołania członka zarządu. Starosta zaproponował, aby członkiem zarządu został nowo wstępujący radny Henryk Przybysz, kandydaturę swoją poparł doświadczeniem samorządowym przyszłego radnego i przypomniał, ze w poprzedniej kadencji był również członkiem zarządu.
Zarząd skierował projekt uchwały pod obrady Rady.

ad.15
Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Andrzej Konieczka przedstawił kalkulację podwyżek dla pracowników administracyjno oświatowych na 2008r. wg. załącznika do protokołu.
Zarząd dwoma głosami za opowiedział się za podwyżką 8,7% i jednym głosem za podwyżką w wysokości 10%.

Zarząd Powiatu przygotował na najbliżej posiedzenie Rady Powiatu tekst deklaracji w sprawie obchodów 10-lecia powołania Powiatu Mogileńskiego.

ad.16
Zarząd przyjął protokół z ostatniego posiedzenia.

ad.17
Na tym wyczerpano porządek posiedzenia i zakończono obrady. Przewodniczący Zarządu Tomasz Barczak podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.

 


 

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2008-03-05 09:57:12
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2008-03-25 12:02:59
Ostatnia zmiana:2008-03-25 12:03:33
Ilość wyświetleń:440

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij