Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

57/07 z dn.31.12.2007r.

PROTOKÓŁ Nr 57/07
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MOGILNIE
odbytego 31 grudnia  2007r.

W posiedzeniu wzięło udział 4 członków Zarządu, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzeniu otworzył i mu przewodniczył Starosta Tomasz Barczak.
Porządek posiedzenia:
1.Otwarcie.
2.Przyjęcie porządku posiedzenia.
3.Spotkanie z Radnym – przedstawicielem pracowników Zarządu Dróg Powiatowych w Mogilnie.
4.Spotkanie z Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych w Mogilnie.
5.Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Mogilnie.
6.Opinia Zarządu Powiatu w Mogilnie dotycząca powierzenia stanowiska dyrektora szkoły i kierownika internatu SOSW w Szerzawach.
7.Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
8.Zakończenie.
Protokół spisała Anita Barczak.

ad.3
Tomasz Barczak Starosta Mogileński wyjaśnił, że Zarząd na poprzednim posiedzeniu podjął uchwałę w sprawie rozwiązania umowy o pracę z dotychczasowym Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych w Mogilnie. Zarząd, Starosta i Wicestarosta wielokrotnie spotykali się z Panią Dyrektor ZDP w nadziei na zmianę postępowania i podejścia do prowadzonych spraw, niestety sprawy zaczęły obracać się przeciwko im. Dyrektor kwestionowała podejmowane decyzje i po pewnym czasie zaczęła traktować kierownictwo jak wrogów. Radny Radosław Trepiński obecny na posiedzeniu został wybrany jako pośrednik między pracownikami ZDP a Zarządem Powiatu.

Radny Radosław Trepiński spotkał się z jednym z pracowników ZDP Mogilnie, który zapytał się czy Radny Szymański zapytywał na posiedzeniu Rady Powiatu o atmosferę pracy w ZDP. Radny Trepiński odpowiedział twierdząco oraz dodał, że Pani Dyrektor zapewniła o konieczności uporządkowania niektórych rzeczy. Nie wszystkim, to się podobało, że Dyrektor wymagała lepszej pracy, lepszego prowadzenia dokumentów, ale dokonana zmiana w regulaminie organizacyjnym i w schemacie całkowicie pozwoliła sytuację opanować i w tej chwili praca idzie tak jak powinna. Pracownik ten stwierdził, że niestety nie jest dobrze i może wybuchnąć afera oraz podał Radnemu kilka przykładów. Radny pomyślał wtedy, że tak nie można traktować pracowników i powinni oni skontaktować się ze Starostą. Jednak pracownik ZDP twierdził, że kontakty takie już były i  nic nie dały, że Starosta jest za dobry, dlatego zaproponował, że pójdzie razem z nimi, ale pracownicy bali się przyjść. Nie wierzą, że jakieś ruchy zostaną poczynione a Dyrektor obiecywała, że ich zniszczy. Zdecydowali się jednak spotkać z Radnym i opowiedzieć całą sytuację. Bali się również, aby to nie było miejsce publiczne, więc postanowiono spotkać się w mieszkaniu jednego z pracowników ZDP. Radny był zdumiony tym, co usłyszał, dlatego zdecydował się skierować problem do Zarządu. Nie ma możliwości już rozmów z Panią Dyrektor, pracownicy mówili, że wielu z nich ma zakaz wchodzenia do gabinetu Dyrektora, lub są z niego wyrzucani. Radny jest ostatni od podejmowania takich decyzji, ale jeśli sprawa będzie w sądzie pracownicy zobowiązali się zeznawać.
Starosta spotykając się z Dyrektorem wierzył w zmianę postępowania i że wyciągnie odpowiednie wnioski.
Zarząd po dyskusji postanowił nie zmieniać swojego stanowiska w sprawie konfliktu w ZDP oraz zwolnić  Panią Dyrektor  Janinę Michalak.

ad.4
Starosta Mogileński Tomasz Barczak odczytał obecnej Dyrektor Janinie Michalak uchwałę Zarządu Powiatu w Mogilnie  nr 138/07 a dnia 27.12.2007r. w sprawie rozwiązania umowy o pracę z dotychczasowym Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych w Mogilnie. Rozwiązano  z Panią Janiną Urszulą Michalak umowę o pracę na stanowisku Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Mogilnie z zachowaniem ustawowego 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na dzień 31 marca 2008 r. Zwalnia się Panią Janinę Urszulę Michalak z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia. Zobowiązano Janinę Urszulę Michalak do wykorzystania w okresie wypowiedzenia należnego urlopu wypoczynkowego. Przyczyną wypowiedzenia stosunku pracy jest; niewykonywanie   poleceń   Starosty   Mogileńskiego   nałożonych   w   związku   z   tzw. powiatyzacją dróg będących w zarządzie Powiatu , brak   umiejętności   w   kierowaniu   podległymi   pracownikami,    konfliktogenność    i antagonizowanie pracowników kierowanej jednostki organizacyjnej,  kwestionowanie kompetencji starosty i innych urzędników, utrata zaufania. Stosownie do art. 264 kodeksu pracy od niniejszego wypowiedzenia umowy o pracę przysługuje Pani odwołanie od Sądu Rejonowego w Inowrocławiu w terminie 7 dni od dnia doręczenia przedmiotowej uchwały.
Uchwałę doręczono Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych, która własnoręcznym podpisem o godz. 11.10 potwierdziła odbiór.

Członek zarządu Jacek Kraśny stwierdził, ze dla niego bardzo ważne było spotkanie się z Panią Dyrektor, aby umożliwić przedstawienie argumentów.

Janina Michalak ze względu na zdenerwowanie poprosił o umożliwienie ustosunkowania się do zarzutów na piśmie. Przygotowała bilans otwarcia, do którego ustosunkuje się również pisemnie.

ad.5
Starosta Mogileński Tomasz Barczak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Mogilnie. Powierzenie obowiązków Dyrektora Tomaszowi Werbińskiemu nastąpi z dniem 1 stycznia 2008.
Zarząd jednogłośnie podjął w powyższym temacie uchwałę nr 140/07.

ad.6
Starosta Mogileński Tomasz Barczak przedstawił wniosek Dyrektora SOSW w Szerzawach w sprawie powierzenia do 31 sierpnia 2009r. stanowiska zastępcy dyrektora szkoły Pani Iwonie Barczak –Dudziak oraz Kierownik internatu Pani Halinie Kosmowskiej.
Zarządu Powiatu w Mogilnie pozytywnie zaopiniował powierzenia w/w stanowisk w SOSW w Szerzawach.

Ad.7
Zarząd przyjął protokół z ostatniego posiedzenia.

ad.8
Na tym wyczerpano porządek posiedzenia i zakończono obrady. Przewodniczący Zarządu Tomasz Barczak podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.


     

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2008-03-05 09:40:29
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2008-03-05 09:45:42
Ostatnia zmiana:2008-03-05 09:45:53
Ilość wyświetleń:1109

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij