Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

55/07 z dn.27.12.2007r.

PROTOKÓŁ Nr 55/07
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MOGILNIE
odbytego 27 grudnia  2007r.

W posiedzeniu wzięło udział 4 członków Zarządu, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzeniu otworzył i mu przewodniczył Starosta Tomasz Barczak.
Porządek posiedzenia:
1.Otwarcie.
2.Przyjęcie porządku posiedzenia.
3.Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/39/07 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 30 marca 2007r. określającej zadania na których realizację przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnoprawnych.
4.Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie umorzenia wierzytelności Powiatu Mogileńskiego.
5.Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie zawarcia Porozumienia o współpracy z Wyższą Szkołą Informatyki i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy.
6.Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie rozwiązania umowy o pracę z dotychczasowym Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych w Mogilnie.
7.Przyjęcie decyzji w sprawie skierowania osób do Zakładu Opiekuńczo– Leczniczego z wydzielonymi łóżkami apalicznymi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.
8.Sprawy różne.
9.Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
10.Zakończenie.
Protokół spisała Anita Barczak.
ad.3
Tomasz Barczak Starosta Mogileński przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/39/07 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 30 marca 2007r. określającej zadania na których realizację przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnoprawnych.
Zarząd jednogłośnie postanowił skierować wniosek do Przewodniczącego Rady Powiatu o  zmianę porządku obrad i wprowadzenie na posiedzenie XIV sesji Rady Powiatu w Mogilnie w dniu 28 grudnia 2007r. w/w projektu uchwały.

ad.4
Skarbik Karina Kostyra przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie umorzenia wierzytelności Powiatu Mogileńskiego. Z wnioskiem o umorzenie wystąpił Dyrektor SOSW Szerzawy. Po przeanalizowaniu sytuacji finansowej dłużnika i informacji z Ośrodka Pomocy Społecznej stwierdzono, że ze względu na ciężką sytuację materialną i społeczną ściągnięcie należności zagrażałyby ważnym interesom dłużnika.
Zarząd jednogłośnie podjął w powyższym temacie uchwałę nr 135/07.

ad.5
Krzysztof Dobrychłop Sekretarz Powiatu przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie zawarcia Porozumienia o współpracy z Wyższą Szkołą Informatyki i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy. Porozumienie dotyczy współpracy z WSIiP w Bydgoszczy w celu realizacji projektów :edukacja na obszarach wiejskich motorem wzrostu świadomości społecznej” oraz „rozwój zawodowy pracowników województwa kujawsko –pomorskiego”.
Zarząd jednogłośnie podjął w powyższym temacie uchwałę nr 137/07.
ad.6
Tomasz Barczak Starosta Mogileński przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie rozwiązania umowy o pracę z dotychczasowym Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych w Mogilnie.
Tomasz  Barczak  przedstawił  Zarządowi  problemy  jakie  pojawiły  się  w  Zarządzie  Dróg  Powiatowych,  o których  Zarząd  był  informowany  na  bieżąco. Nagromadzenie   problemów nastąpiło w  związku  z  tzw. powiatyzacją  dróg. Pani  Dyrektor  nie  wykonuje  zarządzeń Starosty  Mogileńskiego, wykazuje    brak  umiejętności  kierowania  pracownikami. Nasila  się  konfliktogenność  i  antagonizowanie   pracowników  kierowanej  jednostki. Pani  Dyrektor   na  spotkaniach  w  Starostwie  w  obecności  Starosty, Wicestarosty, Sekretarza  i  pana  Dariusza  Groblewskiego z  ZDP  kwestionowała  kompetencje  Starosty  i  innych  urzędników  również  urzędników  Wojewody. Wicestarosta  Przemysław  Zowczak  potwierdził  słowa  Starosty. Pani Dyrektor utraciła zdolność do kierowania ZDP oraz zaufanie Starosty.
Starosta Mogileński Tomasz Barczak otrzymał pisemną   skargę na Dyrektora ZDP od jednego z pracowników ZDP, po zapoznaniu  się  z nią  wezwał  Dyrektor aby  ustosunkowała  się  do  niej ale po przedstawieniu jej reakcja była zupełnie odwrotna - negatywna.  Skargę miało potwierdzić dwóch innych pracowników, niestety nie zrobili tego w formie pisemnej (jest ustnie).
Pani Dyrektor potraktowała to jako działanie przeciw niej, i od tego momentu reakcje  Pani  Dyrektor  były  skierowane  przeciw  Staroście  i  Zarządowi.
Starosta Mogileński Tomasz Barczak poinformował, że w sprawie konfliktu Dyrektor – pracownicy interweniował również Radny R.Trepiński. Radny spotkał się z pracownikami i przedstawiał te wszystkie problemy, o których była mowa.
Członek Zarządu Jacek Kraśny sugerował, aby na zarząd 31.12.07r. zaprosić Radnego R.Trepinskiego oraz Dyrektora ZDP.
Wicestarosta Przemysław Zowczak stwierdził, że to bardzo trudna sprawa. Był pełen uznania dla Dyrektor za jej wiedzę dotyczącą eksploatacji dróg i zarządzania ruchem. Niedowierzał relacjom ludzi do momentu, kiedy sam przekonał się wchodząc w spór o interpretację przepisów prawa. Nie poczuł się tym obrażony(pomimo tego, ze powinien), ale zmienił swoje stanowisko. Wicestarosta opierał swój spór dotyczący powiatyzacji mienia zajętego pod drogi. Dziś relacje pracowników odbiera w zupełnie innym świetle i sytuacja w ZDP nie jest do pozazdroszczenia. Trudno wyobrazić sobie inne racjonalne rozwiązanie sytuacji.
Najważniejszym powodem przygotowania tej uchwały jest utrata zaufania do Dyrektor ZDP. Wicestarosta  Przemysław  Zowczak  potwierdził  słowa  Starosty.
Zarząd 3 głosami  za i  1  przeciwnym  ( Jacek  Kraśny)   podjął w powyższym temacie uchwałę nr 138/07.
Członek Zarządu Jacek Kraśny poprosił i ponowne przeanalizowanie problemu związanego z konfliktem w ZDP na kolejnym posiedzeniu Zarządu.
ad.7
Zarząd Powiatu podjął pięć decyzji kierujących osoby do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego z wydzielonymi łóżkami apalicznymi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie, stanowiące załącznik do protokołu i podlegające prawu ochrony danych osobowych.

ad.8
Starosta Mogileński Tomasz Barczak oraz Skarbnik Powiatu Karina Kostyra przedstawili propozycję Starostwa Powiatowego w Żninie dotyczącą podpisania porozumienia w sprawie prowadzenia orzecznictwa dla osób niepełnosprawnych przez Mogileński Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Starostwo Powiatowe w Żninie zaproponowało 90zł. za jedno orzeczenia ale środki zaplanowane w budżecie Powiatu Żnińskiego nie są wystarczające. W związku z powyższym Starosta Żniński zwrócił się do Wojewody o zwiększenie dofinansowania.
Zarząd jednogłośnie zgodził się na podpisanie porozumienia między powiatami w powyższej sprawie.

ad.9
Zarząd przyjął protokół z ostatniego posiedzenia.

ad.10
Na tym wyczerpano porządek posiedzenia i zakończono obrady. Przewodniczący Zarządu Tomasz Barczak podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.

 

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2008-03-05 09:37:25
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2008-03-05 09:45:42
Ostatnia zmiana:2008-03-05 09:45:53
Ilość wyświetleń:548

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij