Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

53/07 z dn.12.12.2007r.

PROTOKÓŁ Nr 53/07
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MOGILNIE
odbytego 12 grudnia  2007r.

W posiedzeniu wzięło udział 4 członków Zarządu, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzeniu otworzył i mu przewodniczył Starosta Tomasz Barczak.

Porządek posiedzenia:
1.Otwarcie.
2.Przyjęcie porządku posiedzenia.
3.Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie ustalenia dziennej stawki żywieniowej w placówkach opiekuńczo wychowawczych i resocjalizacyjnych prowadzonych przez Powiat Mogileński.
4.Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie użyczenia nieruchomości stanowiących własność Powiatu Mogileńskiego na rzecz Urzędu Miejskiego w Mogilnie – Obrony Cywilnej.
5.Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2007r.
6.Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie wykorzystania przez SPZOZ w Mogilnie środków uchwalonych w formie dotacji w budżecie Powiatu Mogileńskiego na 2007r.
7.Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007.
8.Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Mogileńskiego.
9.Dyskusja dotycząca projektu budżetu Powiatu Mogileńskiego na rok 2008.
10.Sprawy różne
11.Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
12.Zakończenie.
Protokół spisała Anita Barczak.

ad.3
Tomasz Barczak Starosta Mogileński przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie ustalenia dziennej stawki żywieniowej w placówkach opiekuńczo wychowawczych i resocjalizacyjnych prowadzonych przez Powiat Mogileński. Stawka będzie obowiązywać od nowego roku 2008 i wyniesie 8zł (SOSW Szerzaw oraz MOW Szerzaw).
Zarząd jednogłośnie podjął w powyższym temacie uchwałę nr 128/07.

ad.4
Magdalena Szwarckopf inspektor z Wydziału Geodezji,. Kartografii i Katastru przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie użyczenia nieruchomości stanowiących własność Powiatu Mogileńskiego na rzecz Urzędu Miejskiego w Mogilnie – Obrony Cywilnej. Z wnioskiem o użyczenie pomieszczeń magazynowych przy ul.Rynek 7a wystąpił Szef Obrony Cywilnej Miasta i Gminy Mogilno uzasadniając koniecznością magazynowania sprzętu ochrony cywilnej w celu zabezpieczenia potrzeb ludności w czasie wojny i pokoju.
Zarząd jednogłośnie podjął w powyższym temacie uchwałę nr 129/07.
ad.5
Karina Kostyra Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2007r. Wojewoda Kujawsko –Pomorski zmniejszył plan dotacji celowych w rozdziale składki na ubezpieczenia społeczne. Z MEN otrzymano dotację jako wsparcie na działalność i powstanie MOW Szerzaw. Zwiększono rozdział rodziny zastępcze zgodnie z zawartym porozumieniem na prowadzenie rodziny zastępczej. Zwiększono rozdział stypendia dla uczniów. Dokonano zmian  i przesunięci w budżetach jednostek celem bieżącej realizacji wydatków.
Zarząd jednogłośnie podjął w powyższym temacie uchwałę nr 130/07.

ad.6
Karina Kostyra Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie wykorzystania przez SPZOZ w Mogilnie środków uchwalonych w formie dotacji w budżecie Powiatu Mogileńskiego na 2007r. oraz wniosek SPZOZ z prośbą o rozdysponowanie środków na zakup sprzętu
Zarząd jednogłośnie podjął w powyższym temacie uchwałę nr 131/07.

ad.7
Karina Kostyra Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007.
Zarząd jednogłośnie skierował projekt pod obrady rady.

ad.8
Karina Kostyra Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Mogileńskiego.
Zarząd jednogłośnie skierował projekt pod obrady rady.

ad.9
Starosta Mogileński Tomasz Barczak przedstawił wnioski i wątpliwości do budżetu Powiatu Mogileńskiego na rok 2008 przedstawiane przez radnych na posiedzeniach komisji.

Wicestarosta Mogileński Przemysław Zowczak zaproponował, aby Zarząd ustalił priorytety zadań i w danej kolejności je wykonywać. Dla Wicestarosty najważniejszym zadaniem do wykonania jest ratowanie szpitala.

Członek zarządu Dariusz Kurzawa uważa, że na szpital powinny być przeznaczone środki w wysokości ok.1mln.zł., jednak nie opowiedział się za zdjęciem środków z inwestycji w DPS Siemionki.

Członek Zarządu Jacek Kraśny stwierdził, że nie należy zabierać środków oraz przedstawił inny sposób finansowania inwestycji w DPS Siemionki gdzie w 2008 należy zapłacić 1 mln i w kolejnym roku 2009 -2mln. Wszystkie zadania są ważne- stwierdził jednak, jeśli środków nie jest wystarczająca ilość należy zaciągnąć kredyt, który może okazać się tańszy niż odkładanie inwestycji na kolejne lata. Drogi też są ważne i należy obydwie wykonać. W ciągu roku w miarę możliwości można środków dołożyć.

Starosta Mogileński Tomasz Barczak zapytał czy należy zwiększyć deficyt budżetowy o 425tys.zł.?
Członek Zarządu Dariusz Kurzawa uważa, ze należy wykonać drogę – Bożejewice a jeżeli środki przesuwać to z drogi do Wójcina.

Starosta Mogileński Tomasz Barczak zaproponował 1025tys.zł. dla szpitala w których znajdzie się 300tys.zł. z czynszu od Nefromedica, 300tys.zł. z inwestycji drogowej – Wójcin –Nowa Wieś oraz o 425tys.zł. zwiększyć deficyt budżetowy. Dodał również, że oprócz powyższych środków należy mieć na uwadze środki na uregulowanie zobowiązań z tytułu wynagrodzeń pracowniczych w SPZOZ w wysokości 800tys.zł. Środki te Zarząd Powiatu będzie chciał wprowadzić do budżetu w formie poręczenia kredytu lub pożyczki w styczniu 2008r.

Członek Zarządu Dariusz Kurzawa opowiedział się za propozycją 1025tys.zł. dla szpitali w których znajdą się środki 300tys.zł. z czynszu od Nefromedica, 300tys.zł. z drogi oraz o 425tys.zł. powiększyć kredyt, który w ciągu roku można umniejszyć –jeżeli środki na to pozwolą.

Więcej uwag nie było.
Zarząd jednogłośnie opowiedział się za powyższą propozycją skorygowania budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2008r.

ad.10
Magdalena Szwarckopf inspektor z Wydziału Geodezji,. Kartografii i Katastru przedstawiła wniosek Mogileńskiego Stowarzyszenia „Klubu Abstynentów” w Mogilnie w sprawie wynajmu pomieszczenia, w których będą prowadzić działalność statutową. Spotkania odbywały się w godzinach popołudniowych. Inspektor dodała, ze istnieje możliwość wynajmu pomieszczeń przy ul.Ogrodowej 10.

Wicestarosta Przemysław Zowczak zaproponował skontaktowanie się z Dyrektorem SPZOZ w sprawie wolnych pomieszczeń w budynku przy ul.Kościuszki.

ad.11
Zarząd przyjął protokół z ostatniego posiedzenia.

ad.12
Na tym wyczerpano porządek posiedzenia i zakończono obrady. Przewodniczący Zarządu Tomasz Barczak podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.

 

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2008-03-05 09:35:09
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2008-03-05 09:45:42
Ostatnia zmiana:2008-03-05 09:45:53
Ilość wyświetleń:486

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij