Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

43/07 a dn.11.10.2007r.

PROTOKÓŁ Nr 43/07
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MOGILNIE
odbytego 11 października  2007r.


W posiedzeniu wzięło udział 4 członków Zarządu, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzeniu otworzył i mu przewodniczył Starosta Tomasz Barczak.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie powierzenia przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  na zakup materiałów i pomocy dydaktycznych, wyposażenia pracowni szkolnych oraz doposażenia internatu i świetlic Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego dla chłopców Upośledzonych Umysłowo w stopniu lekkim w Szerzawach k/Mogilna.
4. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie sporządzenia aneksu do umowy dzierżawy.
5. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Mogileńskiego na rzecz Sądu Rejonowego w Mogilnie.
6. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie protokolarnego przekazania na rzecz Samodzielnego Publicznego zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie nieruchomości lub ich części przekazanych uchwałą Rady Powiatu w Mogilnie w nieodpłatne użytkowanie.
7. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie upoważnienia Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Upośledzonej Umysłowo w Szerzawach do zawarcia umowy użyczenia.
8. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Strzelnie do zawarcia umowy użyczenia.
9. Przyjęcie decyzji w sprawie skierowania osób do Zakładu Opiekuńczo– Leczniczego z wydzielonymi łóżkami apalicznymi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.
10. Sprawy różne.
11. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
12. Zakończenie.
Protokół spisała Anita Barczak.

ad.3
Tomasz Barczak Starosta Mogileński przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie powierzenia przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup materiałów i pomocy dydaktycznych, wyposażenia pracowni szkolnych oraz doposażenia internatu i świetlic Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego dla chłopców Upośledzonych Umysłowo w stopniu lekkim w Szerzawach k/Mogilna.
Zarząd jednogłośnie podjął w powyższym temacie uchwałę nr 106/07.

ad.4
Tomasz Barczak Starosta Mogileński przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie sporządzenia aneksu do umowy dzierżawy. Uchwała dotyczy umowy dzierżawy zawartej z PPHU „BRED” z siedzibą w Inowrocławiu. Na wniosek zainteresowanego zmianie uległ §5 pkt.2 w zakresie rozliczenia zużycia zimnej wody, odprowadzenia ścieków oraz z tytułu centralnego ogrzewania.

Wicestarosta Mogileński Przemysław Zowczak zaproponował, aby w aneksie do umowy w pozycji opłaty za centralne ogrzewanie nie wskazywać konkretnej daty, ale zapisać, że ryczałt będzie płatny w sezonie grzewczym.

Magdalena Szwarckopf inspektor Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami zaznaczyła, ze ujęta w uchwale data wskazuje ustawowy sezon grzewczy.

Zarząd jednogłośnie podjął w powyższym temacie uchwałę nr 107/07.

Ad.5
Tomasz Barczak Starosta Mogileński przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Mogileńskiego na rzecz Sądu Rejonowego w Mogilnie.
Z wnioskiem w sprawie użyczenia nieruchomości położonej w Mogilnie przy ul. Sądowej 21a wystąpił Prezes Sądu Rejonowego uzasadniając to koniecznością przeniesienia do budynku na czas remontu sądu Wydziału Cywilnego, Rodzinnego i Nieletnich, Wydziału Karnego oraz kuratorów. Zgodnie z uchwałą Nr IX/64/07 z dnia 29 czerwca 2007 roku Rada Powiatu w Mogilnie wyraziła zgodę na dokonanie darowizny przedmiotowej nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa z przeznaczeniem na działalność Sądu Rejonowego w Mogilnie. Zawarcie aktu notarialnego będzie możliwe z chwilą uzyskania przez Sąd Rejonowy w Mogilnie zgody Ministra Sprawiedliwości, o co też wystąpiono. Do czasu uzyskania zgody nieruchomość zostanie użyczona, a Biorący do używania - Sąd Rejonowy w Mogilnie przez okres trwania umowy użyczenia poniesie wszelkie koszty utrzymania przedmiotu umowy, przede wszystkim ogrzewania budynku oraz jego bieżących napraw.
Zarząd jednogłośnie podjął w powyższym temacie uchwałę nr 108/07.

Ad.6
Tomasz Barczak Starosta Mogileński przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie protokolarnego przekazania na rzecz Samodzielnego Publicznego zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie nieruchomości lub ich części przekazanych uchwałą Rady Powiatu w Mogilnie w nieodpłatne użytkowanie. Przekazanie nastąpi 19 października 2007r.
Zarząd jednogłośnie podjął w powyższym temacie uchwałę nr 109/07.

Ad.7
Tomasz Barczak Starosta Mogileński przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie poważnienia Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Upośledzonej Umysłowo w Szerzawach do zawarcia umowy użyczenia.
Zarząd jednogłośnie podjął w powyższym temacie uchwałę nr 110/07.

Ad.8
Tomasz Barczak Starosta Mogileński przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Strzelnie do zawarcia umowy użyczenia.
Zarząd jednogłośnie podjął w powyższym temacie uchwałę nr 111/07.

ad.9
Zarząd Powiatu podjął sześć decyzji kierujących osoby do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego z wydzielonymi łóżkami apalicznymi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie, stanowiące załącznik do protokołu i podlegające prawu ochrony danych osobowych.

ad.10
Starosta Mogileński Tomasz Barczak poinformował o posiedzeniu Rady Społecznej SPZOZ, która odbędzie się 15 października br. W związku z koniecznością dokonania zmian w Statucie SPZOZ.

Wicestarosta Mogileński Przemysław Zowczak zwrócił uwagę, że nie otrzymał na dzisiejsze posiedzenie Zarządu projektów stosownych uchwał od Naczelników wydziałów, pomimo że regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w §43 ust.2 wyraźnie do tego ich obliguje. Jednoznacznie stwierdził, że do końca miesiąca oczekuje na zmianę postępowania Naczelników w przeciwnym wypadku od 1 listopada będzie się domagał na posiedzeniach Zarządu o zdjęcie uchwały z porządku obrad lub nie będzie uczestniczył w głosowaniu.

Członek Zarządu Dariusz Kurzawa wnioskował o zorganizowanie spotkania w Gminie Jeziora Wielkie poświęcone ratowaniu Jeziora Gopło.

Starosta Mogileński Tomasz Barczak poinformował o odbytym spotkaniu z marszał¬kiem województwa kujawsko-pomorskiego. Sprawa dotyczyła inwesty¬cji, które mogą być dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Ope¬racyjnego. Marszałek przyjął do realizacji inwestycje kluczowe tj. kanalizacja Gminy Mogilno oraz ujęcie wody dla Gminy Strzelno. W ramach kluczowych inwestycji mają być re¬montowane drogi wojewódzkie w powiecie: droga Pakość- Strzelno (2009-2010) i droga Brzoza-Słupca (2011-2012). To inwestycje bezkonkursowe. W miesiącach V-VI 2008r. odbywać będą się konkursy na kolejne zadania, które będą finansowane po połowie i do których należy przystąpić. Burmistrz na spotkaniu poruszył również kwestię utworzenia strefy ekonomicznej, jednak Marszałek wyjaśnił, że istnieje możliwość dofinansowania jedynie parków przemysłowych do 40ha.

ad.11
Zarząd przyjął protokół z ostatniego posiedzenia.

ad.12
Na tym wyczerpano porządek posiedzenia i zakończono obrady. Przewodniczący Zarządu Tomasz Barczak podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.

 

 

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2007-12-05 09:56:31
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2007-12-05 10:11:04
Ostatnia zmiana:2007-12-05 10:10:30
Ilość wyświetleń:662

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij