Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

42/07 z dn. 3.10.2007r.

PROTOKÓŁ Nr 42/07
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MOGILNIE
odbytego 3 października  2007r.


W posiedzeniu wzięło udział 4 członków Zarządu, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzeniu otworzył i mu przewodniczył Starosta Tomasz Barczak.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych w 2007r.
4. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie wyrażenia zgody na wynajem przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mogilnie w trybie bezprzetargowym pomieszczeń położonych w Mogilnie w budynku przy ul. Kościuszki 8.
5. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Mogilnie do zawarcia umowy najmu.
6. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie oddania w najem w drodze przetargowej garaży stanowiących własność Powiatu Mogileńskiego, położonych w Mogilnie przy ul. Rynek 7a.
7. Przyjęcie decyzji w sprawie skierowania osób do Zakładu Opiekuńczo– Leczniczego z wydzielonymi łóżkami apalicznymi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.
8. Sprawy różne.
9. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
10. Zakończenie.
Protokół spisała Anita Barczak.

ad.3
Skarbnik Powiatu Karina Kostyra przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych w 2007r. Dokonano rozwiązania rezerwy celowej. W ramach tej kwoty środki przeznaczono na regulowanie płac z tytułu podwyżek, odpraw, nagród jubileuszowych dla nauczycieli, „nagrody starosty „ wypłacane w szkołach, remonty w tym wymianę okien w ZSL w Strzelnic i 30.000,00 i remont sali gimnastycznej w ZSZ w Strzelni (malowanie pomieszczenia), zakup pomocy dydaktycznych w ZS Mogilno i MOW Szerzawy, remont i wyposażenie MÓW Szerzawy tj. nowej placówki w przedmioty niezbędne do funkcjonowania, remont pokoi mieszkalnych wychowanków MOW w Strzelnie, zakup materiałów i wyposażenia w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej, zakup paliwa do samochodu używanego na przejazdy wychowanków na zajęcia. Ponadto dokonano zmiany miejsca wydatkowania środków zaplanowanych na wypłatę czesnego dla nauczycieli na dokształcanie nauczycieli. Niniejsza uchwała dokonuje rozdysponowania rezerwy celowej jak również przesunięcia środków pomiędzy rozdziałami. Dokonano przesunięcia środków w związku z koniecznością przeprowadzenia szkolenia służb opieki społecznej Powiatu. Wcześniej ujęte środki na ten cel okazały się niewystarczające.
Zarząd jednogłośnie podjął w powyższym temacie uchwałę nr 102/07.

ad.4
Tomasz Barczak Starosta Mogileński przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie wyrażenia zgody na wynajem przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mogilnie w trybie bezprzetargowym pomieszczeń położonych w Mogilnie w budynku przy ul. Kościuszki 8.
Z wnioskiem o wyrażenie zgody na wynajem pomieszczeń w budynku przy ul. Kościuszki 8 wystąpił Dyrektor SP ZOZ w Mogilnie. Zgodnie z uchwałą Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie określenia zasad zbywania, wydzierżawiania oraz oddawania w najem, użytkowanie lub użyczenie majątku trwałego SPZOZ w Mogilnie zgodę wydaje Zarząd Powiatu w formie uchwały na wniosek Dyrektora SP ZOZ. Dyrektor SP ZOZ w Mogilnie ma prawo wynająć przedmiotowe pomieszczenia w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami.
Zarząd jednogłośnie podjął w powyższym temacie uchwałę nr 103/07.

Ad.5
Tomasz Barczak Starosta Mogileński przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Mogilnie do zawarcia umowy najmu. Zarząd upoważnia Dyrektora ZDP w Mogilnie do zawarcia z Panem Dominikiem Filipiakiem umowy najmu na czas nieoznaczony lokalu o powierzchni użytkowej 14,00 m2, położonego w Mogilnie przy ul. M.Konopnickiej 20.
Zarząd jednogłośnie podjął w powyższym temacie uchwałę nr 104/07.

Ad.6
Tomasz Barczak Starosta Mogileński przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie oddania w najem w drodze przetargowej garaży stanowiących własność Powiatu Mogileńskiego, położonych w Mogilnie przy ul. Rynek 7a. Do oddania w najem na czas do dnia 31 października 2010 roku przeznaczone zostały 2 garaże położone w Mogilnie w budynku przy ul. Rynek 7a. Przetarg przeprowadzi Komisja Przetargowa.
Zarząd jednogłośnie podjął w powyższym temacie uchwałę nr 105/07.

ad.7
Zarząd Powiatu podjął pięć decyzji kierujących osoby do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego z wydzielonymi łóżkami apalicznymi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie, stanowiące załącznik do protokołu i podlegające prawu ochrony danych osobowych.

ad.8
Zarząd zapoznał się z pismem:
- Rady Sołeckiej w Gębicach w sprawie budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 262 skierowanym do dyrekcji ZDW w Bydgoszczy
- Polskiego Towarzystwa Historycznego w sprawie wsparcia finansowego budżetu 2008r.
Sekretarz wyjaśnił, że wniosek będzie rozpatrywany równocześnie z wnioskami organizacji pozarządowych.
- P.P.H.U.Bred w sprawie rozbicia należności za media oraz możliwości kupna warsztatów.
Zarząd stoi na stanowisku, aby warsztatów nie sprzedawać, ale nadal wydzierżawiać.
- ZDP w Mogilnie będące odpowiedzią na zapytanie Komisji rewizyjnej dotyczące analizy kosztowej funkcjonowania zarządu dróg.
- protokołem z dnia 1.10.2007r. z posiedzenia Komisji Gospodarki i Finansów odbytego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mogilnie w związku z możliwością nabycia lokalu na potrzeby PUP.

Członek Zarządu Jacek Kraśny przedstawił pokrótce jak wyglądała wizja lokalna przeprowadzona w mieszkaniu przy ul.Obrońców w Mogilnie. Mieszkanie mogłoby powiększyć bazę lokalową PUP w Mogilnie jednak Kierownik nie ma środków na jego zakup, ale wyłącznie na remont. Komisja stwierdziła zasadność nabycia lokalu i zwróciła się do Zarządu Powiatu o podjęcie negocjacji ze sprzedającym w celu jego nabycia.

Starosta Mogileński Tomasz Barczak ponad to poinformował, o odbytym spotkaniu, w którym uczestniczył Sekretarz Powiatu, Dyrektor ZDP w Mogilnie wraz z pracownikami w celu wyjaśnienia okoliczności zaginięcia kosy do cięcia trawy.

ad.9
Zarząd przyjął protokół z ostatniego posiedzenia.

ad.10
Na tym wyczerpano porządek posiedzenia i zakończono obrady. Przewodniczący Zarządu Tomasz Barczak podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.

 


 

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2007-12-05 09:55:33
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2007-12-05 10:11:05
Ostatnia zmiana:2007-12-05 10:10:30
Ilość wyświetleń:517

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij