Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

40/07 zdn.18.09.2007r.

PROTOKÓŁ Nr 40/07
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MOGILNIE
Odbytego 18 września 2007r.


W posiedzeniu wzięło udział 4 członków Zarządu, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzeniu otworzył i mu przewodniczył Starosta Tomasz Barczak.

Porządek posiedzenia:


1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.
4. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie przeznaczenia ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na pokrycie rocznych kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Bielicach na zakup dodatkowego wyposażenia.
5. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2007r.
6. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego.
7. Przyjęcie decyzji w sprawie skierowania osób do Zakładu Opiekuńczo– Leczniczego z wydzielonymi łóżkami apalicznymi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.
8. Sprawy różne.
9. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
10. Zakończenie.
Protokół spisała Anita Barczak.


ad.3
Starosta Mogileński Tomasz Barczak przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie. Dodał również, że większość członków z poprzedniej kadencji Rady społecznej wyraziło chęć pracy.
Zarząd skierował uchwałę pod obrady Rady Powiatu.

ad.4
Skarbnik Powiatu Karina Kostyra przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie przeznaczenia ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na pokrycie rocznych kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Bielicach na zakup dodatkowego wyposażenia. Warsztat Terapii Zajęciowej w Bielicach planuje przeznaczyć kwotę 3.000 zł na zakup czajników bezprzewodowych, wyciągu kuchennego, maszynki elektrycznej, zainstalowanie internetu i zakup oprogramowania komputerowego.
Zarząd skierował uchwałę pod obrady Rady Powiatu.

ad.5
Skarbnik Powiatu Karina Kostyra przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2007r.
Zarząd skierował uchwałę pod obrady Rady Powiatu.

ad.6
Skarbnik Powiatu Karina Kostyra przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego. Decyzja Wojewody dokonano zmiany wielkości dochodów i wydatków w dziale pomoc społeczna z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracownika realizującego pracę socjalną. Ponadto w DPS Siemionki dokonano zmian ze względu na konieczność dokonania odpisu na ZFSŚ oraz prace remontowe.
Zarząd jednogłośnie podjął w powyższym temacie uchwałę nr 97/07.

ad.7
Zarząd Powiatu podjął pięć decyzji kierujących osoby do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego z wydzielonymi łóżkami apalicznymi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie, stanowiące załącznik do protokołu i podlegające prawu ochrony danych osobowych.

ad.8
Wicestarosta Przemysław Zowczak poinformował, że złożył swój podpis pod upoważnieniem do kontroli w DPS Siemionki i ponieważ nie ma żadnej informacji uprzejmie poprosił Panią Skarbnik o kilka słów na temat. Poinformował również o złożonych podziękowaniach pracownikom DPS, którzy odeszli na emeryturę.

Skarbnik Powiatu Karina Kostyra wyjaśniła, że kontrola jeszcze nie została zakończona, oczekuje na dostarczenie koniecznych dokumentów z archiwum zakładowego. Dochody pensjonariuszki w wysokości 70% przeznaczane są na dom pomocy społecznej natomiast 30% na własne wydatki. Środki te wpłacane są na odrębne konto. Każda z pensjonariusze ma prawo korzystać z tych środków. Problem pojawia się w chwili śmierci osoby, jeżeli brak jest spadkobiercy Dom Pomocy Społecznej jest zobowiązany wystąpić do sądu o jego ustanowienie.

Członek Zarządu Dariusz Kurzawa zapytał czy zarząd został poinformowany, zaproszony na sympozjum, które odbywało się w Kruszwicy dotyczące ratowania Jeziora Ostrowskiego?

Wicestarosta Mogileński Przemysław Zowczak poinformował, iż zgodnie z jego wiedzą nikt nie otrzymał zawiadomienia ani zaproszenia na to spotkanie. Poinformował również, że podczas spotkania w Strzelnie po blokadzie drogi dnia 20 lipca 2007r. złożył deklarację, że razem z naczelnikiem Wydziału Ochrony Środowiska, Architektury i Budownictwa oraz Rolnictwa i Leśnictwa chętnie włączą się w pomoc w rozwiązaniu tego problemu.

Członek Zarządu Dariusz Kurzawa poinformował, że pojawił się kolejna kopalnia w Tomisławicach, która zagraża wodom Jeziora Gopła. W związku z powyższym zaproponował zorganizowanie spotkania w Powiecie Mogileńskim.

 

ad.9
Zarząd przyjął protokół z ostatniego posiedzenia.

ad.10
Na tym wyczerpano porządek posiedzenia i zakończono obrady. Przewodniczący Zarządu Tomasz Barczak podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.


 

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2007-12-05 09:53:58
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2007-12-05 10:11:05
Ostatnia zmiana:2007-12-05 10:10:30
Ilość wyświetleń:401

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij