Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

38/07 z dn. 5.09.2007r.

PROTOKÓŁ  Nr 38/07
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MOGILNIE
odbytego  5 września 2007r.

W posiedzeniu wzięło udział 4 członków Zarządu, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzeniu otworzył i mu przewodniczył Starosta Tomasz Barczak.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie.
2. Spotkanie  Zarządu  Powiatu  z  dyrektorami  szkół  i  poradni.
3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
4. Spotkanie  Zarządu  Powiatu  z Dyrektorem  Biura  Terenowego  Zarządu  Oddziału  Wojewódzkiego  Związku  Ochotniczych  Straży  Pożarnych  RP  Dh Piotrem  Tomaszewskim.
5. Przyjęcie decyzji w sprawie skierowania osób do Zakładu Opiekuńczo– Leczniczego z wydzielonymi łóżkami apalicznymi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.
6. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie   określenia  wysokości  środków  finansowych  na  dodatki  motywacyjne  dla  nauczycieli  w placówkach  oświatowych  dla  których  organem  prowadzącym  jest  Powiat  Mogileński.
7. Przedstawienie  projektu  uchwały  Zarządu  Powiatu  w  Mogilnie  w  sprawie  upoważnienia  dyrektora  Zespołu  Szkół  w  Mogilnie  do  zawarcia  umowy  najmu.
8. Przedstawienie  projektu  uchwały  Zarządu  Powiatu  w  Mogilnie  w  sprawie  zmian  w  planie  wydatków  budżetowych  w  2007  r.
9. Sprawozdanie  z  kontroli  Komisji  Rewizyjnej   za  I półrocze  2007.
10. Wnioski  Komisji  Rewizyjnej  Rady  Powiatu  do  Zarządu  Powiatu.
11. Sprawy  różne.
12. Przyjęcie  protokołu z  ostatniego  posiedzenia.
13. Zakończenie.

Protokół  spisała  Małgorzata  Wilk.

ad. 2
Przewodniczący Zarządu   podziękował  Dyrektorom  za  przygotowanie  szkół  do nowego  roku  szkolnego, a  także    za  wykonane  inwestycje, które  przyczyniły   się  do  estetyki, ale  przede wszystkim  do  oszczędności  w  utrzymaniu  obiektów. Nowo-powołanym  Dyrektorom   gratulował  powołania  oraz  życzył  dobrych  relacji  z  radą  pedagogiczną,  jednocześnie  prosił  o  precyzyjne  wykonanie  sprawozdań,   za  którymi  idą  środki  finansowe.
Naczelnik  Wydziału  Oświaty, Wychowania,  Kultury, Kultury  Fizycznej  i  Sportu  Andrzej  Konieczka   powiedział,  że  na  ostatnim  posiedzeniu  Zarządu  przedstawił  sprawozdanie  z  wyników   matur,  które  w  naszym  powiecie  wypadły  korzystnie , jedno co  można  powiedzieć  to , to  że  za  mało  było   zdających  przedmioty  ścisłe. Przekazał  także  Dyrektorom  informację, że  uczniowie  w  tym   roku  szkolnym  nie  otrzymają  stypendiów  ze  środków  unijnych.
Wicestarosta  Przemysław  Zowczak  powiedział, że  uczestniczył  w  ostatnim  Konwencie  Starostów,  gdzie  poruszono  to  zagadnienie  i  stwierdzono,  że stypendia w  tej   formie    nie  będą  już  rozdzielane.
Naczelnik  Andrzej  Konieczka  dodał,  że  Ministerstwo  zdecydowało  na  co  mają  pójść  środki  unijne  i  tak  je  zaprojektowano, że   stypendia  pominięto.
Marian  Mikołajczak  Dyrektor  ZSL w  Strzelnie  podziękował  za  przeznaczone  środki  na  remont    szkoły.
Przewodniczący  Zarządu  powiedział,  że   cieszy    nas  wszystkich , że  udało  się  wspólnie  wykonać  remonty  szkół,  natomiast  nie  wiemy  jakie  środki  będą  w  przyszłym  roku,  ponieważ  nie  mamy  jeszcze  wskaźników  do  budżetu  na  2008rok.
Dyrektor   Poradni  Psychologiczno – Pedagogicznej  Grzegorz  Kamiński  zwrócił  się  do  Zarządu  o  zwiększenie  1 etatu  pedagoga , ponieważ,  ma  3  psychologów  i  2, 5  etatu  pedagoga,  którego  chciałby  zatrudnić  na  cały  etat,  ponieważ  takie  są  wymogi,  które  dotyczą  badań   uczniów .
Dyrektor  ZSZ  w  Strzelnie  Piotr  Cieślik  powiedział,  że  jest  zadowolony  z  wykonanego  remontu  dachu,  ale  przydało  by  się  jeszcze  wykonać   docieplenie    łącznika  pomiędzy  budynkami  oraz   budynku  szkoły,  we  własnym  zakresie  na razie   wykonaliśmy  docieplenie  jednej  ściany.

ad. 3
Zarząd  jednogłośnie  przyjął  porządek  posiedzenia.

ad. 4
Przewodniczący  przedstawił Zarządowi   Dyrektora  Biura  Terenowego  Zarządu  Oddziału  Wojewódzkiego  Związku  Ochotniczych  Straży  Pożarnych  RP  Dh Piotra  Tomaszewskiego,  który  wspiera  w  powiecie  jednostki  Ochotniczych  Straży  Pożarnych  w  pozyskaniu   nowych  samochodów , narzędzi  i   sprzętu  gaśniczego.

ad. 5
Zarząd Powiatu podjął pięć  decyzji kierujących osoby do Zakładu Opiekuńczo –Leczniczego z wydzielonymi łóżkami apalicznymi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie, stanowiące załącznik do protokołu i podlegające prawu ochrony danych osobowych.
ad. 6
Naczelnik Andrzej  Konieczka  przedstawił  projekt  uchwały  w sprawie   określenia  wysokości  środków  finansowych  na  dodatki  motywacyjne  dla  nauczycieli  w placówkach  oświatowych  dla  których  organem  prowadzącym  jest  Powiat  Mogileński, jednocześnie  zaznaczył  , że  projekt  jest  zgodny  z  regulaminem,  a dodatek  motywacyjny  zależny jest  od  pensji  zasadniczej.
Przewodniczący projekt  uchwały  poddał  pod  głosowanie.
Za  głosowało  4  członków  Zarządu.
Zarząd  jednogłośnie przyjął Uchwałę Nr 92/07.

ad. 7
Naczelnik  Andrzej  Konieczka  przedstawił  projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  w  Mogilnie  w  sprawie  upoważnienia  dyrektora  Zespołu  Szkół  w  Mogilnie  do  zawarcia  umowy  najmu.
Przewodniczący projekt  uchwały  poddał  pod  głosowanie.
Za  głosowało  4  członków  Zarządu.
Zarząd  jednogłośnie przyjął Uchwałę Nr 93/07.

ad. 8
Skarbnik  Powiatu Karina  Kostyra  przedstawiła    projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  w  Mogilnie  w  sprawie  zmian  w  planie  wydatków  budżetowych  w  2007  r.
Przewodniczący  Zarządu  następnie  projekt  uchwały  poddał  pod  głosowanie.
Za  głosowało  4  członków  Zarządu.
Zarząd  jednogłośnie przyjął Uchwałę Nr 94/07.

ad. 9
Zarząd  zapoznał  się ze sprawozdaniem  z  kontroli  Komisji  Rewizyjnej za  I półrocze  2007 roku  i   jednocześnie   odniósł  się  na  piśmie   do  zapisu  o  procesie  realizacji  zaleceń  pokontrolnych.

ad. 10
Następnie  Przewodniczący  Zarządu  odczytał  wniosek Nr 1/07  Komisji  Rewizyjnej  Rady  Powiatu  do  Zarządu  Powiatu,  na  który  Zarząd   Powiatu  odpowie  na  piśmie.

ad. 11
W sprawach różnych -   Przewodniczący  poinformował   Zarząd  o  zakończonych  w  Starostwie Mogileńskim kontrolach, rekontrola RIO - jedyna  uwaga to brak 5% kontroli wydatków  budżetowych podległych  jednostek i kontrola  Urzędu  Wojewódzkiego,  która  wypadła  pozytywnie. Następnie  przekazał,  że   gminne  spółki  wodne,  nie  złożyły  w  terminie, zgodnie  z   zapisem   uchwały  Rady   Powiatu   wniosków  o  przyznanie  dotacji ze  środków  publicznych, Zarząd  stoi  na  stanowisku  aby  przeznaczone  środki  z  2007 roku  przesunąć na  następny  rok. Zarząd  rozważał  możliwość  wykupu  mieszkania   znajdującego  się  w  budynku  Powiatowego  Inspektora  Weterynarii  na  potrzeby  Powiatowego  Urzędu  Pracy  w  Mogilnie.

ad.12
Zarząd przyjął protokół z ostatniego posiedzenia.

ad.13
Na tym wyczerpano porządek posiedzenia i zakończono obrady. Przewodniczący Zarządu Tomasz Barczak podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.

 

 


 

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2007-12-05 09:52:28
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2007-12-05 10:11:05
Ostatnia zmiana:2007-12-05 10:10:30
Ilość wyświetleń:509

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij