Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

36/07 z dn. 23.08.2007r.

PROTOKÓŁ  Nr 36/07
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MOGILNIE
Odbytego 23 sierpnia 2007r.


W posiedzeniu wzięło udział 4 członków Zarządu, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzeniu otworzył i mu przewodniczył Starosta Tomasz Barczak.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie decyzji w sprawie skierowania osób do Zakładu Opiekuńczo– Leczniczego z wydzielonymi łóżkami apalicznymi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.
4. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany uchwały nr III/16/06 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2007r.
5. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie przez Zespół Szkól im. Powstańców Wielkopolskich w Bielicach samochodu osobowego do Gospodarstwa Pomocniczego w Bielicach.
6. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż używanego barakowozu typu kontener będącego na wyposażeniu Zarządu Dróg Powiatowych w Mogilnie.
7.  Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie określenia ilości etatów kalkulacyjnych dla pracowników administracyjno – obsługowych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mogileński.
8. Przedstawienie wyników egzaminów maturalnych w szkołach powiatowych.
9. Sprawy różne.
10. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
11. Zakończenie.
Protokół spisała Anita Barczak.

ad.3
Zarząd  Powiatu  podjął  siedem  decyzji  kierujących   osoby   do  Zakładu  Opiekuńczo – Leczniczego z  wydzielonymi  łóżkami  apalicznymi   Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki Zdrowotnej  w  Mogilnie,  stanowiące  załącznik  do  protokołu i  podlegające  prawu  ochrony  danych  osobowych.

ad.4
Karina Kostyra Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany uchwały nr III/16/06 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2007r. Zgodnie z decyzja wojewody dokonano zmiany środków dla OIK w Strzelnie na realizację zadań. W ZSL w Strzelnie dokonano przesunięcia środków na wyjazdy metodyków na szkolenia i konferencje.  W MOW w Szerzawach zaszła konieczność wyodrębnienia nowych rozdziałów w budżecie oraz dokonano zmian w planie na zakup komputerów.
Zarząd jednogłośnie podjął w powyższym temacie uchwałę nr 85/07.

Ad.5
Starosta Mogileński Tomasz Barczak przedstawił wniosek Dyrektora ZS w Bielicach oraz projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie przez Zespół Szkól im. Powstańców Wielkopolskich w Bielicach samochodu osobowego do Gospodarstwa Pomocniczego w Bielicach.
Zarząd jednogłośnie podjął w powyższym temacie uchwałę nr 86/07.

Ad.6
Starosta Mogileński Tomasz Barczak przedstawił wniosek Dyrektora ZDP w Mogilnie oraz projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż używanego barakowozu typu kontener będącego na wyposażeniu Zarządu Dróg Powiatowych w Mogilnie.
Zarząd jednogłośnie podjął w powyższym temacie uchwałę nr 87/07.

Ad.7
Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Andrzej Konieczka przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie określenia ilości etatów kalkulacyjnych dla pracowników administracyjno – obsługowych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mogileński.
Zarząd jednogłośnie podjął w powyższym temacie uchwałę nr 88/07.

Ad.8
Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Andrzej Konieczka przedstawił wyniki egzaminów maturalnych w szkołach powiatowych wg. zał. do protokołu.

Ad.9
Starosta Mogileński Tomasz Barczak przedstawił pismo Zarządu Powiatowego PSL w Mogilnie z prośbą wynajmu pomieszczeń biurowych przy ul.Kościuszki 8 w Mogilnie.
Przedstawił również wniosek Dyrektora ZS w Bielicach w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powołania z dniem 1 września 2007r. Pani Marii Konieczka i Pana Wiesława Kowala na stanowiska Wicedyrektorów w Zespole Szkół.

Zarząd w wyniku głosowania 3 głosami za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących i przy 1 głosie niebiorącym udziału w głosowaniu (odmowa Wicestarosty) pozytywnie zaopiniował obydwie kandydatury.


ad.10
Zarząd przyjął protokół z ostatniego posiedzenia.

Ad.11
Na tym wyczerpano porządek posiedzenia i zakończono obrady. Przewodniczący Zarządu Tomasz Barczak podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.

 

 

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2007-12-05 09:50:58
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2007-12-05 10:11:05
Ostatnia zmiana:2007-12-05 10:10:30
Ilość wyświetleń:417

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij