Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

35/07 z dn. 8.08.2007r.

PROTOKÓŁ Nr 35/07
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MOGILNIE
ODBYTEGO  8 sierpnia  2007r.

W posiedzeniu wzięło udział 4 członków Zarządu, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył Starosta Tomasz Barczak.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Omówienie  projektu  uchwały  w  sprawie  wieloletniego  programu  inwestycyjnego  na  rok 2008 i dwa kolejne  lata.
4. Omówienie  projektu  uchwały  w  sprawie  zmiany  Uchwały Nr III/16/06  Rady  Powiatu  w  Mogilnie  z  dnia  29 grudnia 2006 r. w  sprawie  uchwalenia  budżetu  Powiatu  Mogileńskiego  na  2007 r.
5. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  sporządzenia  wykazu  lokali  mieszkalnych  położonych  w  Strzelnie  przy  ul. Klonowej  1c, przeznaczonych  do  sprzedaży  w  drodze  bezprzetargowej  na  rzecz  ich  najemców.
6. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  powołania  przedstawicieli  Zarządu  Powiatu  do  komisji  inwentaryzacyjnej  do  przejmowania  mienia  od  Skarbu  Państwa  do  zasobu  Powiatu  Mogileńskiego.  
7. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wykonania  budżetu  Powiatu  Mogileńskiego  za  I półrocze  2007r.
8. Podjęcie decyzji w sprawie skierowania osób do Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego z wydzielonymi łóżkami apalicznymi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.
9. Sprawy  różne  - pismo  Dyrektora  PUP w  Mogilnie, informacja   o  pobycie delegacji  w  Isdebnej, obelisk  w  Strzelnie  -  Gminy  Żydowskie, podstrefa  ekonomiczna.
10. Przyjęcie  protokołu  z  ostatniego  posiedzenia.
11. Zakończenie.

Protokół  spisała  Małgorzata  Wilk

ad.2
Zarząd przyjął jednogłośnie porządek posiedzenia.

ad.3
Przewodniczący poinformował,  że  do  15 sierpnia  br. zgodnie  z  ustawą  o  finansach  publicznych , gminy  i  powiaty  zobowiązane  są do  przedłożenia  zarządom  województw  informacji  o  środkach  finansowych  pochodzących  z  ich  budżetu  na  realizację  programów  inwestycyjnych. Następnie poprosił  Skarbnik  Karinę  Kostyrę  o  przedstawienie   projektu  uchwały  w  sprawie  wieloletniego  programu  inwestycyjnego  na  rok 2008 i dwa kolejne  lata.
Zarząd  po  omówieniu  wieloletniego   programu   inwestycyjnego  na  rok  2008 i  dwa  kolejne  lata  postanowił  jednogłośnie  przekazać pod  obrady  Rady  Powiatu.
ad.4
Skarbnik  Karina  Kostyra  przedstawiła   projekt uchwały  w  sprawie  zmiany  Uchwały  Nr III/16/06    Rady  Powiatu  w  Mogilnie  z  dnia  29  grudnia  2006r. w  sprawie  uchwalenia  budżetu  Powiatu  Mogileńskiego  na  2007r.Następnie  Przewodniczący  projekt  uchwały   poddał  pod  głosowanie.
Za  głosowało  4 członków  Zarządu.
Zarząd  jednogłośnie przekazał  projekt  uchwały pod  obrady  Rady  Powiatu.

ad.5
Przewodniczący  przedstawił projekt  uchwały  w  sprawie  sporządzenia  wykazu  lokali  mieszkalnych  położonych  w  Strzelnie  przy  ul. Klonowej  1c, przeznaczonych  do  sprzedaży  w  drodze  bezprzetargowej  na  rzecz  ich  najemców. Następnie projekt  uchwały  poddał  pod  głosowanie.
Za  głosowało  4 członków  Zarządu.
Zarząd  jednogłośnie przyjął Uchwałę Nr 82/07.

ad.6
Przewodniczący  przedstawił projekt  uchwały  w  sprawie  powołania  przedstawicieli  Zarządu  Powiatu  do  komisji  inwentaryzacyjnej  do  przejmowania  mienia  od  Skarbu  Państwa  do  zasobu  Powiatu  Mogileńskiego. Do  Komisji  powołuje  się  Wicestarostę  Przemysława  Zowczaka i  członka  Zarządu  Jacka  Kraśnego. Następnie  Przewodniczący  projekt  uchwały  poddał  pod  głosowanie.
Za  głosowało  4 członków  Zarządu.
Zarząd  jednogłośnie przyjął Uchwałę Nr 83/07.

ad.7
Skarbnik  Karina  Kostyra  przedstawiła   projekt uchwały  w  sprawie  wykonania  budżetu  Powiatu  Mogileńskiego  za  I półrocze  2007r. Zarząd  po  omówieniu  wykonania  budżetu  za  I  półrocze  2007r.,  jednogłośnie   postanowił  przekazać  pod  obrady Komisji  Rady  Powiatu.
Za  głosowało  4 członków  Zarządu.
Zarząd  jednogłośnie przyjął Uchwałę Nr 84/07.

ad.8
Zarząd Powiatu podjął dziewięć decyzji, kierujących osoby do Zakładu Opiekuńczo –Leczniczego z wydzielonymi łóżkami apalicznymi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie, stanowiące załącznik do protokołu i podlegające prawu ochrony danych osobowych.

ad.9
W  sprawach  różnych – Zarząd   zapoznał  się  z  pismem  Dyrektora  Powiatowego  Urzędu  Pracy  w  Mogilnie  w  sprawie  wykupu  mieszkania  w  budynku weterynarii, które    rozpatrzy  po rozeznaniu  sytuacji  finansowej. Następnie członek   Zarządu   przedstawił   informację   o  pobycie   delegacji  w  Istebnej w  Ramach  Tygodnia  Kultury  Beskidzkiej. W kolejności  Zarząd  omówił,  sprawę   postawienia  obelisku  w  miejscu  po  byłym  cmentarzu  żydowskim  w  Strzelnie,  z  którą  zwróciła  się  Gmina  Żydowska,  po   przedstawieniu  dokumentacji w  tej  sprawie przez  Naczelnika  Geodezji , Kartografii i Katastru, Zarząd  postanowił  nie  wyrażać  zgody  do  czasu  uregulowań  prawnych  w  tej  kwestii. Zarząd  zdecydował,  że  przy  tworzeniu  podstrefy  ekonomicznej  podejmie  wspólne  działania  z  Gminą  Mogilno.   

ad.10
Zarząd przyjął protokół z ostatniego posiedzenia.

ad. 11
Na tym wyczerpano porządek posiedzenia i zakończono obrady. Przewodniczący obrad Tomasz Barczak podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2007-12-05 09:49:48
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2007-12-05 10:11:05
Ostatnia zmiana:2007-12-05 10:10:30
Ilość wyświetleń:433

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij