Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

33/07 z dn.25.07.2007r.

PROTOKÓŁ Nr 33/07
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MOGILNIE
ODBYTEGO 25 lipca 2007r.

W posiedzeniu wzięło udział 4 członków Zarządu, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył Starosta Tomasz Barczak.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany uchwały nr 59/03 Zarządu Powiatu w Mogilnie z dnia 28 sierpnia 2003r. wsparcie ustalenia składu stałej Komisji Przetargowej uprawnionej do przeprowadzenia przetargów ustnych ograniczonych lub nieograniczonych na czynsz za najem dzierżawę lokali użytkowych stanowiących własność Powiatu Mogileńskiego.
4. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie oddania w najem w drodze przetargowej lokalu użytkowego stanowiącego własność Powiatu Mogileńskiego, położonego w Mogilnie przy ul.Ogrodowej 10.
5. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Mogilnie do podpisania umowy w sprawie utworzenia i prowadzenia Punktu Obsługi Subregionalnego Funduszu Pożyczkowego „Kujawiak”.
6. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie wskazania członka do Kujawsko –Pomorskiej Wojewódzkiej Rady bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
7. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych w 2007r.
8. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Mogileńskiego za II kwartały 2007r.
9. Podjęcie decyzji w sprawie skierowania osób do Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego z wydzielonymi łóżkami apalicznymi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.
10. Sprawy różne.
11. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
12. Zakończenie.
Protokół spisała Anita Barczak.

ad.2
Zarząd przyjął jednogłośnie porządek posiedzenia.

ad.3
Starosta Mogileński Tomasz Barczak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany uchwały nr 59/03 Zarządu Powiatu w Mogilnie z dnia 28 sierpnia 2003r. wsparcie ustalenia składu stałej Komisji Przetargowej uprawnionej do przeprowadzenia przetargów ustnych ograniczonych lub nieograniczonych na czynsz za najem dzierżawę lokali użytkowych stanowiących własność Powiatu Mogileńskiego. W skład komisji weszłyby następujące osoby – K.Dobrychłop jako przewodniczący, oraz członkowie w osobach A.Kędzierska, M.Szwarckopf, A.Cieślewicz.
Zarząd  jednogłośnie podjął w powyższej sprawie uchwałę Nr 72 /07.

ad.4
Starosta Mogileński Tomasz Barczak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie oddania w najem w drodze przetargowej lokalu użytkowego stanowiącego własność Powiatu Mogileńskiego, położonego w Mogilnie przy ul.Ogrodowej 10.
Zarząd  jednogłośnie podjął w powyższej sprawie uchwałę Nr 73 /07.

ad.5
Starosta Mogileński Tomasz Barczak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Mogilnie do podpisania umowy w sprawie utworzenia i prowadzenia Punktu Obsługi Subregionalnego Funduszu Pożyczkowego „Kujawiak”.
Zarząd  jednogłośnie podjął w powyższej sprawie uchwałę Nr 74 /07.

ad.6
Starosta Mogileński Tomasz Barczak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie wskazania członka do Kujawsko –Pomorskiej Wojewódzkiej Rady bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Marszałek Województwa zwrócił się z prośbą o wskazanie osoby uczestniczącej w pracach Rady.
Wicestarosta Przemysław Zowczak zaproponował, aby to był Starosta Mogileński Tomasz Barczak.
Zarząd wyraził zgodę na powyższe.
Zarząd jednogłośnie podjął w powyższej sprawie uchwałę Nr 75 /07.

ad.7
Skarbnik Powiatu Karina Kostyra przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych w 2007r. Dokonano zmian w planie wydatków w rozdziale dotyczącym promocji w związku z dostosowaniem bieżącego planu do bieżących potrzeb. Zabezpieczono środki w rozdziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z uwagi na dokonanie remontu pomnika ofiar katyńskich na cmentarzu mogileńskim. W MOW w Strzelnie przeniesiono środki ze względu na zakup wyposażenia sal komputerowych/. W SOSW w Szerzawach dokonano przeniesień środków z uwagi na dokonanie prac remontowych zgodnie z wymogami Sanepidu.  W ZS Bielice dokonano zmian z uwagi na podpisanie umowy zlecenia w związku z obsługą techniczną egzaminów z przygotowania zawodowego oraz na płace.
Zarząd jednogłośnie podjął w powyższej sprawie uchwałę Nr 76 /07.

ad.8
Skarbnik Powiatu Karina Kostyra przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Mogileńskiego za II kwartały 2007r.
Zarząd jednogłośnie podjął w powyższej sprawie uchwałę Nr 77 /07.

ad.9
Zarząd Powiatu podjął cztery decyzje, kierujących osoby do Zakładu Opiekuńczo –Leczniczego z wydzielonymi łóżkami apalicznymi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie, stanowiące załącznik do protokołu i podlegające prawu ochrony danych osobowych.

 

 

ad.10
Starosta Mogileński Tomasz Barczak poinformował o:
- kończącej się w sierpniu kadencji Rady Społecznej SPZOZ i konieczności powołania na najbliższej sesji nowego jej składu
- zaproszeniu na Mistrzostwa Polski w Rekreacyjnym Narciarstwie Wodnym na Jeziorze Ostrowskim, które odbędą się 27-29 lipca 2007r.
- zaproszeniu na XIII Festyn Istebniański w dniach 28 - 29 lipca br. w ramach Tygodnia Kultury Beskidzkiej.

Członek Zarządu Dariusz Kurzawa przedstawił wniosek Polskiego Towarzystwa Historycznego Koła w Strzelnie.
Realizując projekt pod nazwą „nie tylko Michelson. Strzeleńscy Żydzi w XIX i XXw.”, którego celem jest upamiętnienie ważnych historycznie miejsc związanych z życiem obywateli Strzelna pochodzenia żydowskiego, koło wnioskowało o zezwolenie na wejście na teren cmentarza zniszczonego przez hitlerowców w czasie II Wojny Światowej oraz ustawienie tablicy pamiątkowej?

Starosta Mogileński Tomasz Barczak stwierdził, że działka jest własnością Skarbu Państwa a wniosek zostanie przekazany do opracowania do Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru.

ad.11
Zarząd przyjął protokół z ostatniego posiedzenia.

ad.12
Na tym wyczerpano porządek posiedzenia i zakończono obrady. Przewodniczący obrad Tomasz Barczak podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.

 

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2007-12-05 09:48:05
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2007-12-05 10:11:05
Ostatnia zmiana:2007-12-05 10:10:30
Ilość wyświetleń:489

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij