Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

31/07 z dn.11.07.2007r.

PROTOKÓŁ  Nr 31/07
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MOGILNIE
Odbytego 11 lipca   2007r.


W posiedzeniu wzięło udział 4 członków Zarządu, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzeniu otworzył i mu przewodniczył  StarostaTomasz Barczak.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie  protokołu  z  ostatniego  posiedzenia.
4. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie  w sprawie skrócenia terminu umowy najmu.
5. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie  w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu z tytułu najmu lokalu użytkowego i garażu.
6. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie  w sprawie wynajmu lokali użytkowych stanowiących własność Powiatu Mogileńskiego położonych w Mogilnie przy ul.Ogrodowej 10.
7. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie  w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego dla Chłopców z Upośledzeniem Umysłowym w stopniu lekkim w Szerzawach k/Mogilna.
8. Przedstawienie naboru do szkół.
9. Sprawy różne.
10. Zakończenie.

Protokół  spisała  Anita Barczak.

Ad. 2
Zarząd jednogłośnie przyjął porządek posiedzenia.

Ad. 3
Zarząd   przyjął  protokół  z  poprzedniego  posiedzenia.

Ad. 4
Starosta Mogileński Tomasz Barczak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie  w sprawie skrócenia terminu umowy najmu.
Dodał, że termin umowy najmu zostanie skrócony  do dnia 31 lipca 2007r.  Przedsiębiorstwu Produkcyjno- Handlowo-Usługowemu GRAF-BOG wynajmującemu lokal użytkowy położony w Mogilnie przy ul.Sądowej21a.
Zarząd  jednogłośnie podjął w powyższej sprawie uchwałę Nr 68 /07.

Ad. 5
Starosta Mogileński Tomasz Barczak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie  w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu z tytułu najmu lokalu użytkowego i garażu. Stawka za najem 1m2 powierzchni użytkowej lokalu użytkowego wyniesie 8,20zł +22%VAT oraz za garaż 2,95zł +22% VAT.
Zarząd  jednogłośnie podjął w powyższej sprawie uchwałę Nr 69 /07.

Ad. 6
Starosta Mogileński Tomasz Barczak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie  w sprawie wynajmu lokali użytkowych stanowiących własność Powiatu Mogileńskiego położonych w Mogilnie przy ul.Ogrodowej 10. Z uwagi na podjęta Uchwałę Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie dokonania na rzecz Skarbu Państwa darowizny nieruchomości wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego z przeznaczeniem na działalność Sądu Rejonowego w Mogilnie nie będą wynajmowane lokale użytkowe w przedmiotowym budynku. Termin zawartych wcześniej umów kończy się 31 lipca 2007r. Nowa umowa najmu pomieszczeń na ul.Ogrodowej 10 zostanie podpisana z PPHU GRAF BOG i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych .
Zarząd  jednogłośnie podjął w powyższej sprawie uchwałę Nr 70 /07.

Ad.7
Naczelnik  Wydziału  Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury  Fizycznej  i  Sportu Andrzej  Konieczka  przedstawił  projekt  uchwały  Zarządu Powiatu w Mogilnie  w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego dla Chłopców z Upośledzeniem Umysłowym w stopniu lekkim w Szerzawach k/Mogilna.
Powierzenie następuje na 6 miesięcy do dnia 15 lutego 2008r., Pani Annie Beacie Konieczka, powyższą kandydaturę pozytywnie zaopiniowało Kuratorium Oświaty.
Zarząd  jednogłośnie podjął w powyższej sprawie uchwałę Nr 71 /07.

Ad. 8
Naczelnik  Wydziału  Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury  Fizycznej  i  Sportu Andrzej  Konieczka  przedstawił zestawienie naboru do szkół na rok szkolny 2007/2008 oraz  zestawienie funduszu płac w placówkach oświatowych wg. załącznika do protokołu.

Ad.9
W  sprawach  różnych Naczelnik  Wydziału  Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury  Fizycznej  i  Sportu Andrzej  Konieczka  przedstawił zebranym projekt planu budowy Sali gimnastycznej przy ZS w Mogilnie.

Starosta Mogileński Tomasz Barczak przedstawił pismo :
• Prezydenta Bydgoszczy w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Bydgoszczy w sprawie przekształcenia SPZOZ Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im.dr.E.Warmińskiego w Bydgoszczy polegającej na likwidacji niektórych komórek działalności podstawowej.
• Ministerstwa Kultury i dziedzictwa Narodowego Departamentu Ochrony Zabytków o udzielonej dotacji przeznaczonej na prace remontowo-konserwatorskie kościoła p.w. św. Jana Apostoła w Mogilnie.
• WOPR z Przyjezierza w sprawie dofinansowania działalności, które pozwoli na zakup i wymianę zużytego i brakującego sprzętu ratunkowego. Zarząd postanowił przekazać środki na powyższy cel.

Zarząd ponadto poruszał sprawę:
• możliwości zarządu terenem Cmentarza Żydowskiego w Strzelnie przez Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich
• poparcia lokalnych władz w sprawie zmieniającego się poziomu wód w Jeziorze Ostrowskim i Jeziorze Gopło spowodowane wydobywaniem węgla przez pobliskie kopalnie
• konieczności zaciągnięcia krótkoterminowej pożyczki przez SPZOZ w Mogilnie na bieżąca działalność zakładu.

Ad.10
Na tym wyczerpano porządek posiedzenia i zakończono obrady. Przewodniczący Zarządu Tomasz Barczak podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.

 


 

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2007-12-05 09:46:39
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2007-12-05 10:11:05
Ostatnia zmiana:2007-12-05 10:10:30
Ilość wyświetleń:467

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij