Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

23/07 z dn.29.05.2007r.

PROTOKÓŁ Nr 23/07
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MOGILNIE
ODBYTEGO 29 maja 2007r.

W posiedzeniu wzięło udział 4 członków Zarządu, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył Starosta Tomasz Barczak.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Standaryzacja DPS Siemionki.
4. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie powierzenia przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy wymiany instalacji centralnego ogrzewania w Zespole Szkól Licealnych w Strzelnie przy ul. Gimnzajalnej 7.
5. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie upoważnienia dyrektora ZDP do zawarcia umowy najmu.
6. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie wyboru ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w roku 2007 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.
7. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
8. Zakończenie.
Protokół spisała Anita Barczak.
ad.2
Zarząd przyjął jednogłośnie porządek posiedzenia.

ad.3
Starosta Mogileński Tomasz Barczak stwierdził, ze terminy dotyczące standaryzacji DPS gonią, poddał pod rozwagę Zarządu Powiatu ewentualną uzyskania środków zewnętrznych lub zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego na rozbudowę istniejącego domu.

Dariusz Chudziński Dyrektor DPS Siemionki wyjaśnił, że funkcjonowanie DPS reguluje ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz. U. Nr. 64, póz. 593 z późn. zm.) wraz z zmianą z dnia 08 grudnia 2006r, która weszła w życie z dniem 31 grudnia 2006r. i wniosła zasadnicze zmiany w przedmiocie terminów i zasad realizacji standardów usług w domach pomocy społecznej. Przepis niniejszej ustawy przedłuża okres dochodzenia do standardów w domach pomocy społecznej do 2010r. Z tym że: od 31 grudnia 2007r. nie może ulec podwyższeniu opłata za pobyt a od 01 stycznia 2009r. organ gminy nie może kierować osób do domu nie posiadającego standardu. Standard usług, do których świadczenia zobowiązany jest dom wyszczególnia Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217, póz. 1837). Dom zamieszkuje obecnie 99 kobiet. Zgodnie z powołanym na wstępie rozporządzeniem dom ma obowiązek świadczenia usług w zakresie zaspokajania potrzeb: bytowych, opiekuńczych i wspomagających, nazywanych powszechnie standardem. Jedyne kryterium standardu, które nie zostało jeszcze spełnione to ilość metrów kwadratowych przypadających na jedną mieszkankę. Brak powyższego czynnika spowoduje straty już w przyszłorocznym budżecie. Projekt rozbudowy jest wykonany i złożono wniosek o dofinansowanie rozbudowy. Koszt budowy wyniósłby ok.3,2mln.zł. 

Wicestarosta Mogileński Przemysław Zowczak stwierdził, ze należy wybrać to, co jest najważniejsze, wybrać priorytet. Najważniejsza jest służba zdrowia, kolejno DPS Siemionki. Zapytał skarbnika ile powiat musi dołożyć do inwestycji? Czy Powiat stać na taką inwestycję?

Skarbnik Powiatu K.Kostyra oświadczyła, ze bez jakiejkolwiek informacji z jakiejkolwiek instytucji w kwestii dofinansowania, Powiat musi zapłacić wszystko, czego sam nie jest w stanie udźwignąć.

Członek Zarządu Jacek Kraśny poprosił Przewodniczącego Zarządu o przygotowanie ewentualnych możliwości rozwiązania problemu.

ad.4
Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Andrzej Konieczka przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie powierzenia przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy wymiany instalacji centralnego ogrzewania w Zespole Szkól Licealnych w Strzelnie przy ul. Gimnzajalnej 7.
Zarząd przyjął w powyższym temacie uchwałę nr 53/07

ad.5
Starosta Mogileński Tomasz Barczak przedstawił projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie upoważnienia dyrektora ZDP do zawarcia umowy najmu z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy Rejonem Dróg Wojewódzkich w Inowrocławiu pomieszczeń biurowych i garażu na okres od 01.06.2007 do 31.12 2007r.
Zarząd przyjął w powyższym temacie uchwałę nr 54/07

ad.6
Starosta Mogileński Tomasz Barczak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie wyboru ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w roku 2007 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

Wicestarosta Mogileński Przemysław Zowczak poinformował, że 15 maja br. odbyło się posiedzenie komisji konkursowej, której był Przewodniczącym. Komisja przeprowadziła otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych powiatu w 2007r. oraz przedstawił, jakie wpłynęły oferty i jakie środki przeznaczono są na poszczególne zadania podzielone w trzech grupach: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych (wg.załącznika).
W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego dokonano wyboru ofert na realizację zadań z zakresu „upowszechniania kultury fizycznej i sportu” oraz „działań na rzecz osób niepełnosprawnych”.
Zarząd przyjął w powyższym temacie uchwałę nr 54 A/07.

ad.7
Zarząd przyjął protokół z ostatniego posiedzenia.

 

ad.8
Na tym wyczerpano porządek posiedzenia i zakończono obrady. Przewodniczący obrad Tomasz Barczak  podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.

 

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2007-12-05 09:38:40
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2007-12-05 10:11:05
Ostatnia zmiana:2007-12-05 10:10:30
Ilość wyświetleń:451

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij