Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

20/07 z dn.16.05.2007r.

PROTOKÓŁ Nr 20/07
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MOGILNIE
ODBYTEGO 16 maja 2007r.


W posiedzeniu wzięło udział 4 członków Zarządu, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył Starosta Tomasz Barczak.

Porządek posiedzenia:
1.Otwarcie.
2.Przyjęcie porządku posiedzenia.
3.Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie wyboru organizacji pozarządowej na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej – prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej.
4.Przedstawienie informacji Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie o stanie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej oraz zagrożeniach pożarowych w Powiecie.
5.Podjęcie decyzji w sprawie skierowania osób do Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego z wydzielonymi łóżkami apalicznymi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.
6.Przedstawienie informacji o stanie rolnictwa w Powiecie Mogileńskim.
7.Przedstawienie raportu o stanie środowiska Powiatu Mogileńskiego oraz Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
8.Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną nauczycieli szkół dla których organem prowadzącym jest Powiat Mogileński oraz przyjęcia regulaminu gospodarowania tymi środkami.
9.Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany uchwały nr III/16/06 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2007r.
10.Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
11.Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie umorzenia wierzytelności Powiatu Mogileńskiego.
12.Spotkanie w sprawie zakupu budynku SPZOZ Mogilno.
13.Sprawy różne.
14.Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
15.Zakończenie.
Protokół spisała Anita Barczak.

ad.2
Zarząd przyjął jednogłośnie porządek posiedzenia.

ad.3
Kierownik Powiatowego centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie Maria Konkiewicz przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie wyboru organizacji pozarządowej na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej – prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Zgodnie z procedurą przetargową wybrany został Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższym temacie uchwałę nr 48/07.

ad.4
Starosta Mogileński Tomasz Barczak przedstawił informację Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie o stanie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej oraz zagrożeniach pożarowych w Powiecie.
Zarząd jednogłośnie postanowił skierować informację pod obrady Rady.

ad.5
Zarząd Powiatu podjął sześć decyzji, kierujących osoby do Zakładu Opiekuńczo –Leczniczego z wydzielonymi łóżkami apalicznymi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie, stanowiące załącznik do protokołu i podlegające prawu ochrony danych osobowych.

ad.6
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Architektury i Budownictwa oraz Rolnictwa i Leśnictwa Andrzej Stachowiak przedstawił informację o stanie rolnictwa w Powiecie Mogileńskim.
Zarząd jednogłośnie postanowił skierować informację pod obrady Rady.

ad.7
Starosta Mogileński Tomasz Barczak przedstawił raport o stanie środowiska Powiatu Mogileńskiego oraz Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
Zarząd jednogłośnie postanowił skierować informację pod obrady Rady.

ad.8
Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Andrzej Konieczka przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną nauczycieli szkół dla których organem prowadzącym jest Powiat Mogileński oraz przyjęcia regulaminu gospodarowania tymi środkami.
Zarząd jednogłośnie postanowił skierować uchwałę pod obrady Rady.

ad.9
Skarbnik Powiatu Karina Kostyra przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany uchwały nr III/16/06 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2007r.
Zarząd jednogłośnie postanowił skierować uchwałę pod obrady Rady.

ad.10
Skarbnik Powiatu Karina Kostyra przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
Zarząd jednogłośnie postanowił skierować uchwałę pod obrady Rady.

Ad.11
Skarbnik Powiatu Karina Kostyra przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie umorzenia wierzytelności Powiatu Mogileńskiego.
Zarząd jednogłośnie umorzył wierzytelności SOSW Szerzawy i przyjął powyższe uchwałą nr 49/07.

ad. 12
Zarząd spotkał się z Zdzisławem Hartwik właścicielem firmy „HARTWIK”, który chciałby na terenie Powiatu Mogileńskiego otworzyć szwalnię. W związku z powyższym jest zainteresowany kupnem budynku po byłym Oddziale Wewnętrznym SPZOZ w Strzelnie.

Dyrektor SPZOZ Jerzy Kriger wyjaśnił, ze obecnie w budynku znajduje się Oddział Fizykoterapii jednak w budynku głównym są wolne pomieszczenia, do których można go przenieść.

Zdzisław Hartwik widział budynek i stwierdził, ze wymaga on kapitalnego remontu i bardzo dużego wkładu środków, dlatego wyłącznie interesuje go kupno budynku wraz z działką. Tak sam zakład jest otwarty w Janikowie i znajduje się w pobliżu bloków mieszkalnych, nie powoduje hałasu. Właścicielowi zależy, aby budynek był w mieście, ponieważ będą mogli w nim pracować mieszkańcy, bez konieczności dojazdu. Zakład może też być otwarty w Mogilnie jeżeli byłby odpowiedni budynek. 

ad. 13
Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Andrzej Konieczka poinformował, że do konkursu na dyrektora ZS Mogilno nie wpłynęła żadna oferta. W związku z powyższym w uzgodnieniu z Radą Pedagogiczną stanowisko można powierzyć obecnej Dyrektor B.Szafarek.

Wicestarosta P.Zowczak nie biorąc pod uwagę zdarzeń losowych zapytał czy Pani Dyrektor podejmie się tego i chce prowadzić szkołę przez cztery lata?
Dyrektor ZS w Mogilnie Barbara Szafarek potwierdziła chęć prowadzenia szkoły.
Zarząd zapytał dyrektora czy wyraża zgodę.
Dyrektor ZS w Mogilnie Barbara Szafarek wyraziła zgodę na powyższe.

Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Andrzej Konieczka poinformował, o niewykorzystywanej w pełni bazy placówek oświatowych i spadającej ilości skierowań do SOSW Szerzawy. W związku z powyższym został przygotowany projekt uchwały Rady Powiatu Mogilnie w sprawie założenia nowej placówki resocjalizacyjno-rewalidacyjnej tj. Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego dla Chłopców Upośledzonych Umysłowo w stopniu lekkim. W skład nowo tworzonego ośrodka weszłyby następujące szkoły – Szkoła Podstawowa Specjalna oraz Gimnazjum Specjalne. W związku z powyższym zachodzi konieczność uzupełnienia planu sieci szkół publicznych. Naczelnik przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu rozszerzającej istniejąca sieć szkół w Powiecie, o opinię należy też zapytać Kuratora Oświaty.
Zarząd wyraził zgodę na podjęcie powyższych działań.
Naczelnik przedstawił również podstawy do tworzenia arkuszy organizacyjnych oraz poinformował o ubywającej ilości uczniów w szkołach, oraz przedstawił aspekty ekonomiczne powyższego.

Sekretarz Powiatu Krzysztof Dobrychłop przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego ZDP w Mogilnie.
Zarząd jednogłośnie przyjął powyższe uchwałą nr 49 A /07.

Zarząd przeanalizował pismo w dotyczącego postawienia garażu na prywatnej posesji w Mogilnie i wyraził zgodę na powyższe.
 
ad. 14
Zarząd przyjął protokół z ostatniego posiedzenia.

ad.15
Na tym wyczerpano porządek posiedzenia i zakończono obrady. Przewodniczący obrad Tomasz Barczak  podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2007-12-05 09:36:03
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2007-12-05 10:11:05
Ostatnia zmiana:2007-12-05 10:10:30
Ilość wyświetleń:596

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij