Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

19/07 z dn.9.05.2007r.

PROTOKÓŁ Nr 19/07
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU
W MOGILNIE
z  dnia   9  maja   2007r.


Posiedzeniu przewodniczył  Przewodniczący   Zarządu Tomasz Barczak.
W posiedzeniu wzięło udział 4 członków Zarządu, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).

 Porządek posiedzenia:
1.Otwarcie.
2.Przyjęcie porządku posiedzenia.
3.Przyjęcie  protokołów   z  ostatnich  posiedzeń.
4.Opiniowanie  projektu uchwały  w  sprawie  zmiany  Uchwały  Nr III/16/06 
      Rady  Powiatu  w  Mogilnie  z  dnia  29  grudnia  2006r. w  sprawie 
      uchwalenia  budżetu  Powiatu  Mogileńskiego  na  2007r.
5.Opiniowanie  projektu  uchwały  w  sprawie  wykorzystania  przez  SP ZOZ w 
Mogilnie  środków  uchwalonych  w  formie  dotacji  w  budżecie  Powiatu  Mogileńskiego  na  2007rok.
6.Opiniowanie  projektu  uchwały  w  sprawie  udzielenia  pełnomocnictwa  do   
      podpisania  umowy  dotacji  dla  Młodzieżowego  Ośrodka  Wychowawczego  dla  
      Chłopców   w  Strzelnie.
7.Opiniowanie  projektu  uchwały  w  sprawie  uzgodnienia  miejscowych  planów  
      zagospodarowania  przestrzennego  terenów  w  mieście  i   gminie  Strzelno.
8.Zapoznanie  się  z  pismem  firmy P. P.-U.-H. „BRED” z Inowrocławia.
9.Opiniowanie  prośby   SP ZOZ w  Mogilnie  w  sprawie  sfinansowania  zakupu   
      zestawu  do  badań  immunochemicznych  dla  laboratorium  analitycznego.
10.Opiniowanie  prośby  o  wsparcie  finansowe  PTTK Oddz. Kujaw  Zagoplańskich  
      w  Strzelnie.
11.Opiniowanie  prośby  o  wsparcie  finansowe wycieczki  dla  niepełnosprawnej 
      dziewczynki.
12.Przedstawienie  opinii  Komisji  Edukacji, Kultury i  Zdrowia  w  sprawie   
      utworzenia  Młodzieżowego  Ośrodka  Wychowawczego  w  Szerzawach.
13.Aneks  do    porozumienia  zawartego  pomiędzy  Gmina  Mogilno  a  Zarządem  
       Powiatu.
14.Sprawy  różne.
15.Zakończenie 

Protokół  spisała  Małgorzata  Wilk.

Ad. 2
Zarząd jednogłośnie przyjął porządek posiedzenia.

Ad. 3
Zarząd  jednogłośnie  przyjął  protokoły  z  poprzednich   posiedzeń.

Ad. 4
Skarbnik  Karina  Kostyra  przedstawiła   projekt uchwały  w  sprawie  zmiany  Uchwały  Nr III/16/06    Rady  Powiatu  w  Mogilnie  z  dnia  29  grudnia  2006r. w  sprawie  uchwalenia  budżetu  Powiatu  Mogileńskiego  na  2007r.
Następnie  Przewodniczący  projekt  uchwały   poddał  pod  głosowanie.
Za  głosowało  4 członków  Zarządu.
Zarząd  jednogłośnie przyjął Uchwałę Nr 44/07.

Ad. 5
Skarbnik  Karina  Kostyra  przedstawiła   projekt uchwały  w  sprawie wykorzystania  przez  SP ZOZ w  Mogilnie  środków  uchwalonych  w  formie  dotacji  w  budżecie  Powiatu  Mogileńskiego  na  2007rok. Poinformowała, że  są  to  środki     zaplanowane  przez  Radę w  budżecie, a   ten  projekt  uchwały  precyzuje  ich  przeznaczenie   na  konkretne  zadanie   jakim  ma  być  sfinansowanie  wykonania instalacji  tlenowej  w  sali  wybudzeń   chirurgii w  Szpitalu  w  Strzelnie.
Następnie  Przewodniczący  projekt  uchwały   poddał  pod  głosowanie.
Za  głosowało  4 członków  Zarządu.
Zarząd  jednogłośnie przyjął Uchwałę Nr 45/07.

Ad. 6
Sekretarz  Krzysztof  Dobrychłop     przedstawił   projektu  uchwały  w  sprawie  udzielenia  pełnomocnictwa  do   podpisania  umowy  dotacji  dla  Młodzieżowego  Ośrodka  Wychowawczego  dla   Chłopców   w  Strzelnie. Jednocześnie  informując,  że  MOW  otrzymał  dofinansowanie na  nagrody  w  konkursie  ekologicznym  z  Zarządu  WFOŚ i GW w  Toruniu,  dlatego  taki  projekt  uchwały  jest  niezbędny  do  zawarcia  umowy  dotacji.
Następnie  Przewodniczący  projekt  uchwały   poddał  pod  głosowanie.
Za  głosowało  4 członków  Zarządu.
Zarząd  jednogłośnie przyjął Uchwałę Nr 46/07.

Ad. 7
Sekretarz  Krzysztof  Dobrychłop  przedstawił  projekt  uchwały  w  sprawie  uzgodnienia  miejscowych  planów   zagospodarowania  przestrzennego  terenów  w  mieście  i   gminie  Strzelno.
Burmistrz  Strzelna  Ewaryst  Matczak  zwrócił  się  do  Zarządu  o  uzgodnienie, zaopiniowanie  miejscowych  planów  zagospodarowania  przestrzennego  terenów  w  mieście  i  gminie  Strzelno.
Następnie  Przewodniczący  projekt  uchwały   poddał  pod  głosowanie.
Za  głosowało  4 członków  Zarządu.
Zarząd  jednogłośnie przyjął Uchwałę Nr 47/07.

Ad. 8
Przewodniczący  odczytał  pismo od   firmy P. P.-U.-H. „BRED”  z Inowrocławia. Zarząd  postanowił,  że  należy  sporządzić  aneks  do  umowy  z  firmą  „BRED”,  ponieważ takie  rozwiązanie dla  obu  stron  będzie  optymalne.


Ad. 9
Przewodniczący  odczytał  prośbę   SP ZOZ w  Mogilnie  w  sprawie  sfinansowania  zakupu  zestawu  do  badań  immunochemicznych  dla  laboratorium  analitycznego.
Zarząd  postanowił  pozytywnie  zaopiniować  prośbę  SP ZOZ w  Mogilnie.

Ad.10
Zarząd   prośbę  o  wsparcie  finansowe  PTTK Oddz. Kujaw  Zagoplańskich  w  Strzelnie  z  braku   środków    zaopiniował  negatywnie.

Ad.11
Zarząd    prośbę  o  wsparcie  finansowe wycieczki  dla  niepełnosprawnej dziewczynki  po  konsultacji  z  Powiatowym  Centrum  Pomocy  Rodzinie  w  Mogilnie   zaopiniował  negatywnie.

Ad.12
Naczelnik  Wydziału  Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury  Fizycznej  i Sportu  Andrzej  Konieczka  poinformował  Zarząd,  że  Komisja  Edukacji, Kultury  i Zdrowia  Rady  Powiatu  odbyła  spotkanie  w  SOSW w  Szerzawach. Po  zapoznaniu  się  z  warunkami  lokalowymi w  Ośrodku  wydała  pozytywną  opinię  w  sprawie  utworzenia  Młodzieżowego  Ośrodka  Wychowawczego  w  Szerzawach.
Przewodniczący  Zarządu   postanowił  poddać  pod  głosowanie  utworzenie  Młodzieżowego  Ośrodka  Wychowawczego  w  Szerzawach.
Za  głosowało  3  członków  Zarządu,
Wstrzymał  się  1  członek  Zarządu .( Wicestarosta  P. Zowczak)
Zarząd  zlecił  uruchomienie  procedur w  tym  kierunku    Naczelnikowi  Andrzejowi  Konieczce.    

Ad.13
Naczelnik  Wydziału  Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury  Fizycznej  i Sportu  Andrzej  Konieczka  poinformował, że   został  podpisany  aneks  do  zawartego  porozumienia  pomiędzy  Gminą  Mogilno  a  Zarządem  Powiatu  w  sprawie  włączenia  Gimnazjum  w  Bielicach  do  Zespołu  Szkół  - Centrum  Kształcenia  Rolniczego w  Bielicach.  

Ad. 14
W  sprawach  różnych  Starosta  Tomasz  Barczak  poinformował  Zarząd,  że  Komisja  Rewizyjna  odrzuciła jego  wyjaśnienia  dotyczące  kontroli  budżetu  w  Starostwie  twierdząc, że  są  lakoniczne. Następnie  zaproszony  Burmistrz Mogilna   przedstawił  informację,  na  temat  powstania  mini  podstrefy  na  obrzeżach  Gminy   Mogilno  a  terenach  rolnych  Powiatu  w  porozumieniu  z    Zarządem    Powiatu.

Ad.15
Na tym wyczerpano porządek posiedzenia i zakończono obrady. Przewodniczący
Zarządu Tomasz Barczak podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.

 

 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Kozłowska
Data wprowadzenia:2007-05-17 11:22:20
Opublikował:Anita Kozłowska
Data publikacji:2007-05-17 11:23:58
Ostatnia zmiana:2007-05-17 11:23:58
Ilość wyświetleń:750

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij