Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

17/07 z dn.25.04.2007r.

PROTOKÓŁ Nr 17/07
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MOGILNIE
ODBYTEGO 25 kwietnia 2007r.


W posiedzeniu wzięło udział 4 członków Zarządu, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył Starosta Tomasz Barczak.

Porządek posiedzenia:
1.Otwarcie.
2.Przyjęcie porządku posiedzenia.
3.Spotkanie z dyrektorem ZSZ i  Kierownikiem Warsztatów Szkolnych w Strzelnie.
4.Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Mogileńskiego za I kwartał 2007r.
5.Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie zmian w wysokości stawek wynagrodzenia za pracę w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
6.Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie określenia wysokości dotacji w roku 2007 dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych i placówek niepublicznych.
7.Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie wszczęcia postępowania o udzieleni zamówienia publicznego na oszacowanie wartości lokali mieszkalnych położonych w Strzelnie przy ul.Klonowej 1c, stanowiących własność Powiatu Mogileńskiego w trybie przetargu nieograniczonego z zachowaniem przesłanek ich stosowania określonych w ustawie prawo zamówień publicznych.
8.Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na szacowanie wartości nieruchomości stanowiących własność Powiatu mogileńskiego w trybach i z zachowaniem przesłanek ich stosowania określonych w ustawie prawo zamówień publicznych.
9.Podjęcie decyzji w sprawie skierowania osób do Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego z wydzielonymi łóżkami apalicznymi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.
10.Sprawy różne.
11.Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
12.Zakończenie.
Protokół spisała Anita Barczak.

ad.2
Zarząd przyjął jednogłośnie porządek posiedzenia.

ad.3
Starosta Mogileński Tomasz Barczak w związku z wątpliwościami pojawiającymi się podczas kontroli Komisji Rewizyjnej zapytał  w  jaki sposób  Dyrektor ZSZ  pan Piotr Cieślik   rozlicza opłaty za energie cieplną i energię elektryczną od dzierżawcy?

Dyrektor ZSZ w Strzelnie Piotr Cieślik wyjaśnił, że w  odniesieniu do energii cieplnej i  do  wody ustalono kwotę bazową, która jest wpłacana na konto komitetu rodzicielskiego.

Grzegorz Stachewicz Kierownik Warsztatów Szkolnych w Strzelnie wyjaśnił, dzierżawca zobowiązał się uiszczać całą kwotę za energię elektryczną w miesiącach, w których z niej korzysta. Niestety nie ma możliwości, aby fakturę za energię zapłacił dzierżawca, więc kwota ta jest dopisywana do  faktury. Zaznaczył, ze dzięki dzierżawcy Warsztaty istnieją. Zlecone prace to dodatkowe środki dla warsztatów, 47tys.zł. rocznie.

Członek Zarządu Jacek Kraśny zauważył możliwość instalacji podlicznika i podpisania umowy za energię  z dostawcą  energii Eneą.

Starosta Mogileński Tomasz Barczak zapytał, w jaki sposób będzie rozliczana energia elektryczna?

Grzegorz Stachewicz Kierownik Warsztatów Szkolnych w Strzelnie wyjaśnił, że opomiarowanie prowadzone w celu założenia podlicznika jest kosztowne.

Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu wskazał refakturowanie jako inny sposób rozliczania energii.

Starosta Mogileśnki Tomasz Barczak w trosce o dobro szkoły zaproponował, aby rozwiązania przedstawić dzierżawcy , który określiłby rozwiązanie  problemu. Zauważył,  że  wg. umowy powinien być założony podlicznik,  inna  forma rozliczania wymaga aneksu do umowy.

ad.4
Skarbnik Powiatu Karina Kostyra przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Mogileńskiego za I kwartał 2007r. Podstawę do podjęcia niniejszej uchwały stanowi art.14 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych (Dz.U.Nr 249, poz.2104 z późn. zmianami).
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższym temacie uchwałę nr 35/07

ad.5
Przewodnicząca Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności Magdalena Jańczak –Konopa przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie zmian w wysokości stawek wynagrodzenia za pracę w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Dokonano zmian wysokości stawek wynagrodzenia za pracę – za wydanie orzeczenia lekarz otrzyma 18 zł brutto, pozostali specjaliści -9zł brutto i protokolant -8 zł brutto.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższym temacie uchwałę nr 36/07.

ad.6
Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Andrzej Konieczka przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie określenia wysokości dotacji w roku 2007 dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych i placówek niepublicznych.
Zarząd 3 głosami za i przy 1 przeciwnym przyjął w powyższym temacie uchwałę nr 37/07.

 

ad.7
Starosta Mogileński Tomasz Barczak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie wszczęcia postępowania o udzieleni zamówienia publicznego na oszacowanie wartości lokali mieszkalnych położonych w Strzelnie przy ul.Klonowej 1c, stanowiących własność Powiatu Mogileńskiego w trybie przetargu nieograniczonego z zachowaniem przesłanek ich stosowania określonych w ustawie prawo zamówień publicznych.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższym temacie uchwałę nr 38/07.

ad.8
Starosta Mogileński Tomasz Barczak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na szacowanie wartości nieruchomości stanowiących własność Powiatu mogileńskiego w trybach i z zachowaniem przesłanek ich stosowania określonych w ustawie prawo zamówień publicznych. Zarząd zaproponował następujący skład komisji: -Aleksandra Kędzierska, Joanna Caspari –Filipiak, Magdalena Szwarckopf i Agnieszka Cieślewicz.
Członek zarządu Jacek Kraśny zaproponował, aby wszystkie osoby zasiadające w komisji zostały przeszkolone w zakresie zamówień publicznych.
Starosta Tomasz Barczak zobowiązał się sprawdzić, jakie osoby posiadają szkolenie.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższym temacie uchwałę nr 39/07

Ad.9
Zarząd Powiatu podjął cztery decyzje, kierujące osoby do Zakładu Opiekuńczo –Leczniczego z wydzielonymi łóżkami apalicznymi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie, stanowiące załącznik do protokołu i podlegające prawu ochrony danych osobowych.

ad. 10
Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Andrzej Konieczka poinformował Zarząd, że:
- zaistniała konieczności dokonania przekształceń w SOSW Szerzawy, planuje się powołanie ośrodka dla dzieci upośledzonych w stopniu lekkim wraz z gimnazjum,
- dnia 26 kwietnia nastąpi w ZS w Mogilnie otwarcie ofert na wykonanie kompleksowego projektu budowlano-wykonawczego rozbudowy szkoły o salę gimnastyczną z łącznikiem i zapleczem gospodarczo-sanitarnym,
- wszystkie szkoły Powiatowe otrzymają po jednej pracowni komputerowej.

 
ad. 11
Zarząd przyjął protokół z ostatniego posiedzenia.

ad.12
Na tym wyczerpano porządek posiedzenia i zakończono obrady. Przewodniczący obrad Tomasz Barczak  podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.

 

 


 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Kozłowska
Data wprowadzenia:2007-05-17 11:20:06
Opublikował:Anita Kozłowska
Data publikacji:2007-05-17 11:23:58
Ostatnia zmiana:2007-05-17 13:01:18
Ilość wyświetleń:638

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij