Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

16/07 z dn. 18.04.2007r.

PROTOKÓŁ Nr 16/07
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU
W MOGILNIE
z  dnia   18 kwietnia   2007r.


Posiedzeniu przewodniczył  Przewodniczący   Zarządu Tomasz Barczak.
W posiedzeniu wzięło udział 4 członków Zarządu, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).

 Porządek posiedzenia:
1.Otwarcie.
2.Przyjęcie porządku posiedzenia.
3.Przyjęcie  protokołu  z  ostatniego  posiedzenia.
4.Rozwiązanie  umowy  użyczenia  Centrum Integracji Społecznej w  Mogilnie.
5.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmiany  Uchwały  Nr III/16/06 
      Rady  Powiatu  w  Mogilnie  z  dnia  29  grudnia  2006r. w  sprawie 
      uchwalenia  budżetu  Powiatu  Mogileńskiego  na  2007r.
6.Opiniowanie  projektu uchwały  w  sprawie  zmiany  Uchwały  Nr III/16/06 
      Rady  Powiatu  w  Mogilnie  z  dnia  29  grudnia  2006r. w  sprawie 
      uchwalenia  budżetu  Powiatu  Mogileńskiego  na  2007r.
7. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  określenia  wysokości  środków  finansowych na
      dodatki funkcyjne dla kadry kierowniczej  w  placówkach  oświatowych dla  
      których  organem prowadzącym  jest  Powiat Mogileński. 
8.Przedstawienie  projektu  uchwały w sprawie rezygnacji  z  członkostwa  w  stałej  
      komisji  Rady  Powiatu  w  Mogilnie.
9.Przyjęcie  decyzji  w  sprawie  skierowania  osób   do  Zakładu  Opiekuńczo –       
      Leczniczego z  wydzielonymi  łóżkami  apalicznymi   Samodzielnego  
      Publicznego  Zakładu  Opieki Zdrowotnej  w  Mogilnie. 
10. Przedstawienie  opinii Regionalnej  Izby Obrachunkowej  w  Bydgoszczy  o  
przedłożonym  sprawozdaniu  z  wykonania  budżetu  Powiatu  Mogileńskiego  za  2006rok.
11. Sprawy różne.
12. Zakończenie.

Protokół  spisała  Małgorzata  Wilk.

Ad. 2
Zarząd jednogłośnie przyjął porządek posiedzenia.

Ad. 3
Zarząd  jednogłośnie  przyjął  protokół  z  poprzedniego  posiedzenia.

Ad. 4
Przewodniczący  przedstawił  wniosek   Centrum  Integracji  Społecznej  w  Mogilnie   o  rozwiązanie  umowy na  użyczenie  pomieszczeń  znajdujących  się  w  budynku  przy  ul. Ogrodowej  10  w  Mogilnie,  Zarządzeniem  Burmistrza  Mogilna  CIS  ulega  likwidacji  z  dniem  30 kwietnia 2007r., jednocześnie  informując  Zarząd,  że  przejęcie  pomieszczeń  odbędzie  się  na  podstawie  protokołu  zdawczo – odbiorczego. 
Następnie  wniosek  o  rozwiązanie  umowy  poddał  pod  głosowanie.
Za  głosowało  3  członków  Zarządu. ( nieobecny  w  czasie  głosowania  Wicestarosta  Przemysław  Zowczak)

Ad. 5
Skarbnik  Karina  Kostyra  przedstawiła   projekt   uchwały  w  sprawie  zmiany  Uchwały  Nr III/16/06   Rady  Powiatu  w  Mogilnie  z  dnia  29  grudnia  2006r. w  sprawie  uchwalenia  budżetu  Powiatu  Mogileńskiego  na  2007r.
Następnie  Przewodniczący  projekt  uchwały   poddał  pod  głosowanie.
Za  głosowało  3 członków  Zarządu. ( nieobecny  w  czasie  głosowania  Wicestarosta  Przemysław  Zowczak)
Zarząd  jednogłośnie przyjął Uchwałę Nr 33/07.

Ad. 6
Skarbnik  Karina  Kostyura  przedstawiła  projekt uchwały na  sesję  w  sprawie  zmiany  Uchwały  Nr III/16/06  Rady  Powiatu  w  Mogilnie  z  dnia  29  grudnia  2006r. w  sprawie   uchwalenia  budżetu  Powiatu  Mogileńskiego  na  2007r.
Następnie  Przewodniczący  projekt  uchwały   poddał  pod  głosowanie.
Za  głosowało  3 członków  Zarządu. ( nieobecny  w  czasie  głosowania  Wicestarosta  Przemysław  Zowczak)
Zarząd  jednogłośnie  skierował  uchwałę   pod  obrady  Rady  Powiatu.    

Ad. 7
Naczelnik  Wydziału  Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury  Fizycznej  i  Sporu  Andrzej  Konieczka  przedstawił  projekt  uchwały  w  sprawie  określenia  wysokości  środków  finansowych na dodatki funkcyjne dla kadry kierowniczej  w  placówkach  oświatowych dla    których  organem prowadzącym  jest  Powiat Mogileński.
Następnie  Przewodniczący  projekt  uchwały   poddał  pod  głosowanie.
Za  głosowało  4 członków  Zarządu.
Zarząd  jednogłośnie przyjął Uchwałę Nr 34/07.

Ad. 8
Sekretarz  Krzysztof  Dobrychłop  przedstawił  projekt  uchwały  na sesję  w sprawie rezygnacji  z  członkostwa  w  stałej   komisji  Rady  Powiatu  w  Mogilnie.
Zarząd  jednogłośnie  skierował  uchwałę   pod  obrady  Rady  Powiatu.    

Ad. 9
Zarząd  Powiatu  podjął  pięć  decyzji  kierujące   osoby   do  Zakładu  Opiekuńczo – Leczniczego z  wydzielonymi  łóżkami  apalicznymi   Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki Zdrowotnej  w  Mogilnie,  stanowiące  załącznik  do  protokołu i  podlegające  prawu  ochrony  danych  osobowych.

Ad.10
Skarbnik  Karina Kostyra  odczytała   opinię  Regionalnej  Izby Obrachunkowej  w  Bydgoszczy  o   przedłożonym  sprawozdaniu  z  wykonania  budżetu  Powiatu  Mogileńskiego  za  2006 rok.
Zarząd   przyjął  opinię  RIO o   prawidłowym    sprawozdaniu  z  wykonania  budżetu  za  2006r.
Ad. 11 
Przewodniczący  w  sprawach   różnych poinformował  członków  Zarządu,  że  na  następne  posiedzenie poprosił  Dyrektora   ZSZ  w  Strzelnie  i  Kierownika  Warsztatów ,  aby   wyjaśnić  działalność  warsztatów  szkolnych. 
 
Ad. 12
Na tym wyczerpano porządek posiedzenia i zakończono obrady. Przewodniczący
Zarządu Tomasz Barczak podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.


Protokołowała:
Małgorzata Wilk

 

 

 


 

 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Kozłowska
Data wprowadzenia:2007-05-17 11:18:29
Opublikował:Anita Kozłowska
Data publikacji:2007-05-17 11:23:58
Ostatnia zmiana:2007-05-17 11:23:58
Ilość wyświetleń:439

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij