Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

15/07 z dn.5.04.2007r.

PROTOKÓŁ  Nr 15/07
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU
W MOGILNIE
z  dnia   5 kwietnia   2007r.


Posiedzeniu przewodniczył  Przewodniczący   Zarządu Tomasz Barczak.
W posiedzeniu wzięło udział 4 członków Zarządu, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).

 Porządek posiedzenia:
1.Otwarcie.
2.Przyjęcie porządku posiedzenia.
3.Przyjęcie  protokołu  z  ostatniego  posiedzenia.
4.Informacja  o  sytuacji  w  Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym   dla Chłopców w  Strzelnie.
5.Podjęcie uchwały  w sprawie określenia wysokości środków finansowych  na dodatki motywacyjne dla  nauczycieli  w  placówkach  oświatowych  dla których  organem prowadzącym   jest  Powiat  Mogileński.
6.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  powierzenia  przeprowadzenia  postępowania  o  udzielenie  zamówienia publicznego na częściowe  docieplenie  ścian  zewnętrznych  w  budynku  Specjalnego  Ośrodka  Szkolno – Wychowawczego  w  Szerzawach.
7.Podjecie  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  nieodpłatne  przekazanie  przez  Powiatowy  Urząd  Pracy  w  Mogilnie  środków  trwałych  do  Cech  Rzemiosł  Różnych w  Mogilnie.
8.Podjęcie  uchwały  w sprawie  zmian  w  planie  wydatków  budżetowych w  2007r.
9.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  upoważnienia  Dyrektora  Domu  Pomocy Społecznej  w  Siemionkach  do  realizacji  projektu „Rozbudowa  Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach”
10. Przyjęcie  decyzji  w  sprawie  skierowania  osób   do  Zakładu  Opiekuńczo –       
      Leczniczego z  wydzielonymi  łóżkami  apalicznymi   Samodzielnego  
      Publicznego  Zakładu  Opieki Zdrowotnej  w  Mogilnie. 
11.Sprawy różne.
12. Zakończenie.

Protokół  spisała  Małgorzata  Wilk.

Ad. 2
Zarząd jednogłośnie przyjął porządek posiedzenia.

Ad. 3
Zarząd  jednogłośnie  przyjął  protokół  z  poprzedniego  posiedzenia.

 

Ad. 4
Przewodniczący  poprosił  o  informację  o  sytuacji  w  Młodzieżowym Ośrodku  Wychowawczym  dla Chłopców w  Strzelnie  Dyrektora  Piotra  Pieszaka.
Dyrektor  Piotr  Pieszak  powiedział,  że  jest  to trudna  młodzież, w  różnym  stopniu  zdemoralizowana,  skierowana  za  różne  wykroczenia ,  w  zwykłych  szkołach  jest  agresja,  a  tym  bardziej  w  takim  ośrodku. Robimy  wszystko  aby  tej  agresji  zapobiec, stworzyliśmy  salę  plastyczną , kupiliśmy  rowery  i  organizujemy  krótkie  przejażdżki  rowerowe, staramy  się   wychowankom  wypełnić  czas  wolny.
Naczelnik  Wydziału  Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury  Fizycznej  i  Sportu Andrzej  Konieczka  dodał,  że  często  jest   tak, że Centralne  Biuro Kierowania  w  skierowaniach  do  Ośrodka  nie  podaje  wszystkich  danych  o  kierowanym  do  naszego Ośrodka, bywa   że   nie  są   zdiagnozowani.
Przewodniczący  zapytał  ilu  pracuje  wychowawców ?
Dyrektor  Piotr Pieszak  odpowiedział,  że trzech  w  dni  powszednie, a  dwóch   wychowawców  w  dni  wolne, grupa  wychowanków  nie  może  przekraczać  12  chłopców.
Członek  Zarządu  Jacek  Kraśny  zapytał  czy  w  Ośrodku  jest  monitoring?
Dyrektor  Piotr  Pieszak  odpowiedział,  że  nie,  ponieważ  to kosztuje, natomiast   są  miejsca  gdzie monitoring   nie  może  być  instalowany, np. łazienki , WC i  pokoje.
Wicestarosta  Przemysław  Zowczak  powiedział,  że  musimy temu  przeciwdziałać, zwiększyć   ilość  etatów i na  bieżąco  informować  o  problemach.
Dyrektor  Piotr  Pieszak  powiedział,  że  ma  protokoły  z  Prokuratury  z  których   wynika,  że  w  Ośrodku  jest  wszystko  w  porządku i  nic  niepokojącego  się  nie  dzieje.
Przewodniczący  zaproponował  aby w  tej  sprawie  powołać  Komisje  złożoną  z  radnego Pana  Krzysztofa  Mleczki, który  złożył  interpelację  na  ostatniej  sesji, Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i  Infrastruktury Pana  Tadeusza  Szymańskiego  oraz  Przewodniczącego  Komisji  Edukacji, Kultury  i  Zdrowia Pana  Radosława  Trepińskiego. Następnie  poddał  pod  głosowanie  skład  tej  Komisji.
Za  głosowało  4  członków  Zarządu.
Naczelnik  Andrzej  Konieczka  powiedział,  że  należy  poczekać  na  opinię  Sądu i  Kuratora Oświaty,  a  następnie  możemy   przystąpić  do  zbadania  sytuacji  w  Ośrodku. 
Zarząd,  stwierdził,  że  nadzór  musi  być  taki  aby  wychowankowie  nie  mieli  czasu  myśleć  o  agresji, o  różnych  występkach. 
Ad. 5
Przewodniczący  poprosił  o  przedstawienie projektu  uchwały  Naczelnika  Andrzeja  Konieczkę. 
Naczelnik  Andrzej  Konieczka  przedstawił  projekt  uchwały  w sprawie określenia wysokości środków finansowych  na dodatki motywacyjne dla  nauczycieli  w  placówkach  oświatowych  dla których  organem prowadzącym   jest  Powiat  Mogileński.
Następnie  Przewodniczący  poddał  pod  głosowanie.
Za  głosowało  4  członków  Zarządu.
Zarząd  jednogłośnie przyjął Uchwałę Nr 28 /07.

Ad. 6
Naczelnik  Andrzej  Konieczka  przedstawił  projekt  uchwały  w sprawie  powierzenia  przeprowadzenia  postępowania  o  udzielenie  zamówienia publicznego na częściowe  docieplenie  ścian  zewnętrznych  w  budynku  Specjalnego  Ośrodka  Szkolno – Wychowawczego w Szerzawach. Zamówienie  publiczne  będzie  dotyczyło  docieplenia  ścian  o  łącznej  powierzchni   813 m2. Pełnomocnictwa  udziela  się  Dyrektorowi  Mirosławowi  Gutowskiemu  i  Głównej  Księgowej  Dorocie  Chudańskiej.
Przewodniczący  projekt  uchwały  poddał  pod  głosowanie.
Za  głosowało  4  członków  Zarządu.
Zarząd  jednogłośnie przyjął Uchwałę Nr 29 /07.

Ad. 7
Sekretarz  Krzysztof  Dobrychłop  przedstawił  projekt    uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  nieodpłatne  przekazanie  przez  Powiatowy  Urząd  Pracy  w  Mogilnie  środków  trwałych  do  Cechu  Rzemiosł  Różnych w  Mogilnie. 
Sekretarz  poinformował,  że  jest  to  sprzęt komputerowy  zamortyzowany  i nie  używany  do  pracy  przez  PUP.
Przewodniczący  projekt  uchwały  poddał  pod  głosowanie.
Za  głosowało  4  członków  Zarządu.
Zarząd  jednogłośnie przyjął Uchwałę Nr 30 /07.

Ad. 8
Skarbnik  Karina  Kostyra   przedstawiła projekt  uchwały  w sprawie  zmian  w  planie  wydatków  budżetowych w  2007r.
Przewodniczący projekt  uchwały  poddał  pod  głosowanie .
Za  głosowało  4  członków  Zarządu.
Zarząd  jednogłośnie przyjął Uchwałę Nr 31 /07.

Ad. 9
Przewodniczący  przedstawił  projekt   uchwały  w  sprawie  upoważnienia  Dyrektora  Domu  Pomocy Społecznej  w  Siemionkach  do  realizacji  projektu „Rozbudowa  Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach”
Następnie  projekt  uchwały  poddał  pod  głosowanie .
Za  głosowało  4  członków  Zarządu.
Zarząd  jednogłośnie przyjął Uchwałę Nr 32 /07.

Ad. 10
Zarząd  Powiatu  podjął  piętnaście  decyzji  kierujące   osoby   do  Zakładu  Opiekuńczo – Leczniczego z  wydzielonymi  łóżkami  apalicznymi   Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki Zdrowotnej  w  Mogilnie,  stanowiące  załącznik  do  protokołu i  podlegające  prawu  ochrony  danych  osobowych.

Ad.11
W  sprawach  różnych  Przewodniczący   poinformował  Zarząd,  że  był  na  X Ogólnym  Zgromadzeniu  Powiatów  Polskich,  na  którym  został  wybrany  nowy  Zarząd  i  Komisja  Rewizyjna,  Województwo Kujawsko - Pomorskie  reprezentuje  5  Starostów.

Ad.12
Na tym wyczerpano porządek posiedzenia i zakończono obrady. Przewodniczący
Zarządu Tomasz Barczak podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.


Protokołowała:
Małgorzata Wilk


 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Kozłowska
Data wprowadzenia:2007-05-17 11:14:29
Opublikował:Anita Kozłowska
Data publikacji:2007-05-17 11:23:58
Ostatnia zmiana:2007-05-17 11:23:58
Ilość wyświetleń:542

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij