Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół Nr 03/07

PROTOKÓŁ Nr 3/06
Z POSIEDZENIA KOMISJI GOSPODARKI I FINANSÓW
RADY POWIATU W MOGILNIE
z dnia 22 grudnia 2006 r.

Posiedzenie  prowadził  Przewodniczący  Komisji  Jerzy  Szczotka .
W   posiedzeniu  wzięło  udział  8  członków   Komisji , obecnych  wg  załącznika  do  protokołu ,  czyli  kworum  do  podejmowania  prawomocnych  uchwał.
Porządek  posiedzenia:

1.Otwarcie.
2.Przyjęcie  porządku  posiedzenia.
3.Stwierdzenie  kworum.
4.Wysłuchanie  opinii  komisji  problemowych  o  projekcie  budżetu  i przyjęciu  poprawek.
5.Stanowisko  Zarządu  Powiatu  nt. przedstawionych  poprawek.
6.Ocena  projektu  uchwały  budżetowej  przez  komisje  Gospodarki  i  Finansów .
7.Propozycje  poprawek  do  projektu  uchwały  budżetowej.
8.Wyznaczenie  terminu  opracowania  opinii i  zatwierdzenie  przez  komisję  Gospodarki  i Finansów.
9.Wnioski  i  wolne  głosy.
10.Zakończenie  obrad.

Protokół  spisała  Małgorzata  Wilk.

Ad. 2
Komisja  przyjęła  jednogłośnie  porządek  posiedzenia .

Ad. 3
Przewodniczący  stwierdził  kworum  do  podejmowania  prawomocnych  obrad.

Ad. 4
Przewodniczący  odczytał  opinie  komisji  problemowych  o  projekcie budżetu  Powiatu  Mogileńskiego  na  2007rok.Komisje  nie  wniosły poprawek do  projektu   budżetu.  Opinie  komisji  Rewizyjnej, Bezpieczeństwa  i   Infrastruktury, Edukacji, Kultury i  Zdrowia  były  pozytywne.

Ad. 5
Stanowiska  Zarządu  Powiatu  na  temat  poprawek  nie  było.

Ad.6
Przewodniczący  zapytał,  czy   są  głosy  na  temat  oceny  projektu  budżetu?
Jednocześnie  zapytał,  dlaczego  w  projekcie  uchwały  budżetowej  nie  ma stanu  zatrudnienia  w  Starostwie  i   jednostkach?
Skarbnik Karina  Kostyra  odpowiedziała,  że  są  wykazane  w  planach  do  budżetu.
Starosta  Tomasz  Barczak  powiedział, że  rzadko  która  jednostka  przedstawia  to  szczegółowo ,  ponieważ  RIO  nam  zwróciło  uwagę  na  obszerne  opisy,  nie  mamy  nic  do  ukrycia,   dlatego   jest  to  w  jednostkach.
Przewodniczący  Komisji  powiedział,  że  materiały  informacyjne  powinny  być  szczegółowe  i  dokładne. Następnie  zapytał,  gdzie  są  dochody  własne  w  ZS w Bielicach?
Skarbnik  Karina  Kostyra  odpowiedziała,  że   nowa   ustawa  wprowadziła  zmiany,  nie  ma  już  środków  specjalnych,   teraz  to  jest   ujęte  w  dochodach  własnych.
Przewodniczący  zapytał, jakie  mamy  gospodarstwa pomocnicze?
Skarbnik  Karina  Kostyra  odpowiedziała,  że w Zespole  Szkół w  Bielicach  i  Zespole  Szkół  Zawodowych  w  Strzelnie  - warsztaty.
Członek  Komisji Krzysztof  Szarzyński  zapytał, dlaczego   tak  mało   kształcimy  uczniów  w   potrzebnych  zawodach?
Naczelnik  Wydziału  Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury  Fizycznej  i  Sportu  Andrzej  Konieczka  odpowiedział,  że  nie  było  naboru  na  kierunki  zawodowe.
Przewodniczący  Rady  Wiesław  Gałązka  powiedział, że  problem istnieje i  może  ktoś  go  wreszcie  zauważy.
Przewodniczący   Komisji  zapytał jaka  jest  rentowność  dzierżawy  na  ul. Sądowej ?
Starosta  Tomasz  Barczak  powiedział,  że  w    tym  roku  na  minusie,  ponieważ  przyszło  nam  przeprowadzić   częściowy  remont  dachu.
Przewodniczący   następnie  zapytał,  jak  jest   rozliczane  ogrzewanie  w  Bielicach?
Naczelnik  Andrzej Konieczka odpowiedział,   że  mieszkańcy  mają  zamontowane  liczniki  ciepła.
Przewodniczący  zapytał,  jaki  jest  stan  zatrudnienia    w  Starostwie?
Starosta  Tomasz  Barczak  odpowiedział,  że  69  pracowników   na  umowę  o  pracę  i  10  na  robotach  interwencyjnych.
Członek  Komisji  Krzysztof  Szarzyński  zapytał  jak  wygląda  obłożenie  kadrowe?
Sekretarz Powiatu  Krzysztof  Dobrychłop  odpowiedział,  że  zakres  działania  poszczególnych  stanowisk  jest  zgodny  z  regulaminem  organizacyjnym  Starostwa. Starosta  Tomasz  Barczak  poinformował,  że  od  nowego  roku  będą  sprawdzane  kompetencje.
Przewodniczący  zapytał  na   jakie  inwestycje  przewiduje  się  pozyskać  środki  unijne?
Starosta  Tomasz  Barczak  powiedział,  że  przede  wszystkim  na  drogi,   dlatego  w  budżecie  muszą  być  zapewnione  środki  własne, najczęściej  nigdy  nie  ma  ich  tyle,  dlatego  zaciąga  się   kredyt ,  połowę  musimy  wyłożyć  my,  aby  otrzymać  druga  połowę. Pierwszy   projekt  jest  wykonany  na drogę  Bożejewice  -  Żerniki,   gdybyśmy  nie  otrzymali  tych  środków  to  zrobimy  połowę  tej  drogi. Następny  projekt, który   chcemy  wykonać to  droga  Ostrowo  -  Bielsko , której  połowa  należy  do  Wielkopolski, liczymy   że  będzie  to wspólna  inwestycja  z powiatem  ościennym.
Przewodniczący  pytał,  czy  Szpital  Powiatowy  znajdzie  się  w  sieci?
Starosta  Tomasz  Barczak  powiedział,  że  tego  jeszcze  nikt  nie  wie,  który  będzie  w  sieci,  a  który  nie. Natomiast  cieszy  wykonana  termoizolacja  szpitala  w  Mogilnie,  w  Strzelnie  trwa  adaptacja  części  szpitala  na   stację  dializ,  pewne  jest, że  musimy  zapewnić  opiekę  medyczną  mieszkańcom  powiatu,  dlatego   teraz  musimy  się  zastanowić  jak  wygospodarować  lub  wziąć  na  raty  aparat  do  wykonywania  zdjęć  Rtg .

Ad. 7
Przewodniczący  zapytał  członków  Komisji,  czy  wnoszą  poprawki  do  projektu  budżetu? 
Członek  Komisji  Jan  Szarek  powiedział,  że  akceptuje  ten  projekt.
Członek  Komisji  Jan Bartecki  zaproponował,  aby  wygospodarować   środki  na    wykonanie    chodnika  i  przepustów   przy ul.  Padniewskiej  do  Palędzia  Dolnego. 
Członek Komisji  Krzysztof  Szarzyński  opowiedział  się  za  zwiększeniem  środków  na  spółki  wodne.
Członek  Komisji  Mirosław  Leszczyński  powiedział,  że  akceptuje  projekt budżetu.
Członek  Komisji  Jacek  Kraśny   powiedział,  że  jest za  przyjęciem   tego  projektu.
Członek  Komisji  Krzysztof  Gołaszewski  nie  miał  uwag  do  projektu.
Przewodniczący  Jerzy  Szczotka  powiedział,  ze  nie  może  inaczej  opiniować  jak  członkowie,  podsumował  wypowiedzi    i  stwierdził,  że  budżet  jest do  zaakceptowania,  ale  nie  jest  rozwojowy  dla  powiatu.
Wicestaarosta  Przemysław  Zowczak  poinformował,  że  radni  nie  mają  wpływu  na  dochody  powiatu.

Ad. 8
Komisja  ustaliła,  że  spotka  się  o  godz. 8.30 w  piątek  przed  sesją  aby  wydać  opinię
dotyczącą  projektu  uchwały  budżetowej  na  rok  2007  przedłożonej  przez  Zarząd  Powiatu  Mogileńskiego.

Ad. 9
W  wolnych  głosach  Przewodniczący   zwrócił  się  do  członków  Komisji  o  propozycje    do  planu  pracy  Komisji. Członkowie  Komisji  ustali,  że   terminem   posiedzeń  Komisji   będzie  piątek,  tydzień  przed  każda  sesją  Rady  Powiatu.

Ad. 10
Przewodniczący  podziękował za  spotkanie  członkom   Komisji, a  następnie  zamknął  obrady.

         Przewodniczący  Komisji

                Jerzy  Szczotka
Protokołowała:
M. Wilk

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2007-04-11 14:13:32
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2007-04-11 14:19:49
Ostatnia zmiana:2007-04-11 15:12:51
Ilość wyświetleń:508

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij