Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół Nr 01/07

PROTOKÓŁ Nr 1/06
Z WSPÓLNEGO POSIEDZENIA KOMISJI STAŁYCH RADY POWIATU
W MOGILNIE z dnia 11 grudnia 2006 r. w  Mogilnie
 


Posiedzenie  prowadził  Przewodniczący   Rady  Powiatu  Wiesław Gałązka.
W posiedzeniu  wzięło  udział  16  członków   Komisji , obecnych  wg  załączników  do  protokołu ,  czyli  kworum  do  podejmowania  prawomocnych  uchwał.
Porządek  posiedzenia:
1.Otwarcie .
2.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/268/05 Rady
  Powiatu w Mogilnie z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia 
  budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2006r.
3.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/282/06 Rady
  Powiatu w Mogilnie z dnia  24 marca 2006r. określającej  zadania, na 
  których  realizację  przeznacza  się  środki  Państwowego  Funduszu 
  Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych.
4.Zakończenie.

Protokół  spisała  Małgorzata  Wilk.

Ad. 2
Przewodniczący Rady Wiesław  Gałązka  poprosił  Skarbnik  Powiatu Karinę  Kostyrę  o  przedstawienie  projektu  uchwały  w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/268/05 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia  budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2006r.
Skarbnik  Karina  Kostyra  poinformowała, że  jednym z pism  Ministerstwa  Finansów została  zwiększona część  subwencji  oświatowej  na kwotę 46.780 zł, którą  przeznacza  się dla  Niższego  Seminarium Duchownego w  Markowicach, natomiast  drugim  pismem przyznano część  subwencji  oświatowej w  kwocie 68.988 zł , którą  przeznacza się na  wydatki dla  poszczególnych  jednostek ; ZSL Strzelno, ZS Bielice , ZS Mogilno, ZSZ Strzelno, MOW Strzelno, Poradni  Psychologiczno – Pedagogicznej w Mogilnie, SOSW  Szerzawy. Oprócz  w/w jednostek otrzymują  także  środki z  subwencji szkoły  niepubliczne, takie jak Mogileńska  Szkoła  Realna, Niższe  Seminarium  Duchowne, Eureka  w Strzelnie, Towarzystwo Wiedzy  Powszechnej w Strzelnie. Ponadto  zwiększa  się  środki  w  planie  dochodów  i  wydatków w  Powiatowym  Centrum  Pomocy Rodzinie , dla  szkół  na  stypendia. Dokonuje  się  zmian  w  planie  finansowym  przychodów  i  kosztów  Gospodarstwa  Pomocniczego  w  Bielicach,  zmiany następują  także  w  Funduszu  Pracy  gdzie  środki  przeznacza  się  na  aktywne  formy  przeciwdziałaniu  bezrobociu.
Przewodniczący  następnie  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały.
Komisja  Edukacji, Kultury i Zdrowia -  za  głosowało 8 członków ,
Komisja  Finansów i Gospodarki  -  za  głosowało 8 członków ,
Komisja  Bezpieczeństwa  i  Infrastruktury  -  za  głosowało 5 członków,
Komisja  Rewizyjna   -  za  głosowało  4 członków.

Ad. 3 
Przewodniczący Rady Wiesław  Gałązka  następnie  poprosił  Kierownik  Powiatowego  Centrum   Pomocy  Rodzinie  o  omówienie  projektu  uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/282/06 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia  24 marca 2006r. określającej  zadania, na których  realizację  przeznacza  się  środki  Państwowego  Funduszu   Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych.
Kierownik  Maria  Konkiewicz  powiedziała , że  z  uwagi  na  niewykorzystanie  środków  na  dofinansowanie  do  turnusów  rehabilitacyjnych  i  likwidacji  barier  architektonicznych  przeznacza  się  w/w środki  na  dofinansowanie   środków  ortopedycznych  z  uwagi  na  dużą  ilość  złożonych  wniosków.
Przewodniczący  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały.
Komisja  Edukacji, Kultury i Zdrowia -  za  głosowało 8 członków ,
Komisja  Finansów i Gospodarki  -  za  głosowało 8 członków ,
Komisja  Bezpieczeństwa  i  Infrastruktury  -  za  głosowało 5 członków,
Komisja  Rewizyjna   -  za  głosowało  4 członków.

Ad. 4
Przewodniczący  Wiesław  Gałązka zakończył   obrady  i  zamknął  posiedzenie.

 


Przewodniczący  Rady  Powiatu  

           Wiesław  Gałązka

    
Protokołowała : M. Wilk


 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2007-04-11 14:12:37
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2007-04-11 14:15:19
Ostatnia zmiana:2007-04-11 15:12:10
Ilość wyświetleń:466

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij