Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół Nr 05/07

PROTOKÓŁ  Nr 5/07
KOMISJI BEZPIECŃSTWA I INFRASTRUKTURY
RADY POWIATU W MOGILNIE
w Komendzie Powiatowej Policji w  Mogilnie
z dnia 20 lutego 2007roku


Posiedzenie  prowadził  Przewodniczący  Komisji  Tadeusz  Szymański.
W   posiedzeniu  wzięło  udział  6  członków   Komisji , obecnych  wg  załącznika  do  protokołu ,  czyli  kworum  do  podejmowania  prawomocnych  uchwał.

Porządek  posiedzenia;

1.Otwarcie.
2.Przyjęcie  porządku  posiedzenia.
3.Omówienie  sprawozdania z działalności a także informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego Komendy Powiatowej Policji za  rok  2006  w  Powiecie.
4.Przedstawienie informacji Zarządu Powiatu o szczegółowych zasadach i trybie umarzania wierzytelności powiatowych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów Ordynacja Podatkowa, udzielenia innych ulg w spłacaniu tych należności oraz organów do tego uprawnionych w 2006r. 
5.Przedstawienie  projektu  uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/16/06 Rady Powiatu w Mogilnie z  dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na  2007r.
6.Przedstawienie  projektu  uchwały w sprawie ustalenia podstawowych wskaźników
  dotyczących wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu  Mogileńskiego.
7.Przedstawienie  projektu  uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Mogileńskiego do
  Związków Powiatów Polskich oraz wyboru delegata do Zgromadzenia Ogólnego tego związku.
8.Przedstawienie  projektu  uchwały w sprawie ustalenia diet dla radnych powiatu.
9.Przedstawienie  projektu  uchwały w sprawie ustalenia diet dla przewodniczącego rady
  powiatu,  wiceprzewodniczących oraz radnych – członków zarządu powiatu.
10.Przedstawienie  projektu  uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/105/2000  
   Rady Powiatu w  Mogilnie z dnia 8 grudnia 2000 roku w sprawie określenia zasad  
   zbywania lokali   mieszkalnych stanowiących mienie Powiatowe.
11.Przedstawienie  projektu  uchwały w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku
   będącego   własnością Powiatu Mogileńskiego.
12.Zakończenie.

Protokół  spisała  Małgorzata  Wilk.

Ad. 2
Komisja  jednogłośnie  przyjęła  porządek  posiedzenia.
Ad. 3
Przewodniczący  Tadeusz  Szymański  poprosił  o  przedstawienie  sprawozdania Komendanta  Powiatowej  Policji  w  Mogilnie  Waldemara  Lukstaedta.
Komendant   Powiatowy  Policji  Waldemar  Lukstaedt  poinformował,  że  obecnie  w  Komendzie  Powiatowej  Policji  pracuje  na   etatach   87 policjantów,  57  w  Mogilnie,  19 w  Strzelnie, 6  w  Jeziorach  Wielkich  i  5  w  Dąbrowie,  obecnie  mamy  9  wakatów,  5 policjantów  się  szkoli  i  zasili  nasze  szeregi,  12  marca br.  wchodzą  w  życie  24  godzinne sądy, będziemy  więcej  pracować   w  ramach  naszych  obowiązków,  na pewno  będzie  mniej  policji  na  ulicach.
Członek  Komisji  Dariusz  Kurzawa  zapytał,  czym  spowodowane  są  wakaty ? -  czy  niską   płacą ? -  bo  z  tego  co  się  orientuje  to  młody  policjant  zarabia  1100zł  brutto.
Komendant  Waldemar  Lukstaedt  odpowiedział,  że  to  jest  jedna  z  przyczyn,  druga  to  wysokie  wymagania  wobec  nowych  kandydatów.
Przewodniczący  pytał,  czy  nie  można  wzmóc  kontroli  na  drogach  dojazdowych  do  szkół  w  Kwieciszewie , Padniewie,  ponieważ  na  przystankach  przed   zatrzymanym   gimbusem   kierowcy  nie  zwalniają,  a  wręcz  przeciwnie   wyprzedzają  z  dużą  prędkością.
Komendant   Waldemar  Lukstaedt  powiedział, że  im  nie  wolno  wystawiać  tzw.  Policji  krzakowej ,  powinno  nas  być  widać  200 m  z  jednej  i   200   m  z  drugiej  strony jezdni.
Komendant  Waldemar  Lukstaedt  powiedział, że  większość   zdarzeń  to  zdarzenia  spowodowane  pod  wpływem  alkoholu.
Członek  Komisji  Przemysław  Zowczak,  pytał,  czy  otwarcie  Polo- Marketu  w  Strzelnie  nie  spowodowało  więcej  zdarzeń  na  przejściu  dla  pieszych   przed  skrzyżowaniem?
Komendant  odpowiedział,  że  Policja  nie  odnotowała.
Wiceprzewodniczący  Komisji  Radosław  Trepiński  zapytał,  po  co  jest  monitoring ,  skoro  zaledwie  50  m  od  kamery doszło  do  zdarzenia, którego  kamera  nie  zarejestrowała?
Komendant  tłumaczył, że  kamery  działają  prewencyjnie,  zdarza  się  też  awaria, ale  jest  tak  gdy  kamera  się  odwraca  to  wtedy  nie  rejestruje    drugiej  strony.
Wiceprzewodniczący  mówił  dalej  o  zdarzeniu  którego  był  świadkiem,  stojący   samochód  w  którym byli  policjanci,  opodal  tego  co  zaobserwował   nie    reagowali,  była  22.30  w  niedziele  wieczorem,  kiedy  parkował  samochód  w  garażu,  nadjechał nieoświetlony, niesprawny   Polonez,  z  którego  wysiadł  mężczyzna  i  wyrzucał  worki  śmieci.
Komendant  powiedział, że  to  sprawdzi.
Przewodniczący  pytał,  czy Policja  kontroluje  tych  co  im  zabrano  prawo  jazdy ,  czy  ma  możliwość  monitorowania?
Komendant  w  ramach  tego  co  możemy  robić  to  ich  bezpośrednio  kontrolować, tak  samo  nie  mamy  wpływu  na  kierowców  którzy wyłudzają  od  PZU  odszkodowania,  jedynie  co  możemy  to  skierować  sprawę  do  sądu,  sąd  orzeka  o  winie,  ponieważ   postępowanie  jest  podobne,  za  każdym  razem  otrzymują  wyrok  w zawieszeniu.
Przewodniczący  pytał,  dlaczego  jest  wzrost  przemocy  w  rodzinie ?
Młodszy  Aspirant Tomasz   Rybczyński  powiedział,  że  nie  tylko  pokrzywdzone  przez  mężów   są  żony,  ale  często się  zdarza  że  nad  rodzicami  znęcają  się  dzieci.
Przewodniczący  pytał,  czy  członkowie  mają  uwagi i  pytania, stwierdził   jednocześnie że   nie  ma  pytań,  tzn.  Komisja  przyjmuje  sprawozdanie  Komendy  Powiatowej  Policji w  Mogilnie  za  2006 rok. 

Ad. 4 
Przewodniczący  następnie  poprosił  o  omówienie  materiałów  sesyjnych.

Skarbnik  Karina  Kostyra  przedstawiła  informację Zarządu Powiatu o szczegółowych zasadach i trybie umarzania wierzytelności powiatowych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów Ordynacja Podatkowa, udzielenia innych ulg w spłacaniu tych należności oraz organów do tego uprawnionych w 2006r. 
Następnie  Przewodniczący  poddał  informację   pod  głosowanie.
Za  głosowało  5  członków  Komisji. 

Ad. 5
Skarbnik Karina  Kostyra  przedstawiła   projekt  uchwały w sprawie zmiany uchwały NrIII/16/06 Rady Powiatu w Mogilnie z  dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na  2007r.
Następnie   poddał  projekt  uchwały   pod  głosowanie.
Za  głosowało  6  członków  Komisji. 

Ad. 6
Przewodniczący  przedstawił   projekt  uchwały w sprawie ustalenia podstawowych wskaźników dotyczących wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu  Mogileńskiego.
Następnie   poddał  projekt  uchwały   pod  głosowanie.
Za  głosowało  6  członków  Komisji. 

Ad. 7
Przewodniczący  przedstawił    projekt  uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Mogileńskiego do Związków Powiatów Polskich oraz wyboru delegata do Zgromadzenia Ogólnego tego związku. Jednocześnie  poinformował, że  proponowanym  delegatem  jest  Starosta  Tomasz  Barczak.
Następnie  poddał  projekt  uchwały   pod  głosowanie.
Za  głosowało  6  członków  Komisji,  akceptując  propozycję  na  delegata  Starostę.  

Ad. 8
Przewodniczący  przedstawił   projektu  uchwały w sprawie ustalenia diet dla radnych powiatu, jednocześnie  informując  Komisję, że    jest  to  podwyższenie  diet, której   nie   akceptuje,  następnie  poddał  pod  głosowanie.
Za  głosowało  3  członków  Komisji,
Wstrzymało  się  2  członków  Komisji.
Nieobecny podczas  głosowania p. Gołaszewski

Ad. 9
Kolejno  przedstawił   projekt  uchwały w sprawie ustalenia diet dla przewodniczącego rady
powiatu,  wiceprzewodniczących oraz radnych – członków zarządu powiatu.
Za  głosowało  3  członków  Komisji,
Wstrzymało  się  2  członków  Komisji.
Nieobecny podczas  głosowania p. Gołaszewski

Ad. 10
Przewodniczący  przedstawił znowelizowany  projekt  uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/105/2000   Rady Powiatu w  Mogilnie z dnia 8 grudnia 2000 roku w sprawie określenia zasad   zbywania lokali   mieszkalnych stanowiących mienie Powiatowe. Komisja  po  dyskusji  odrzuciła  nowelizacje  projektu  uchwały, który   był  już  omawiany, uznała  że  pozostaje  przy  pierwotnej  wersji  i  taki  projekt  Przewodniczący  poddał  pod   głosowanie.
Za  głosowało  6  członków  Komisji.  

Ad. 11
Przewodniczący  otrzymał  informację, że  projekt  uchwały  dotyczący  w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku  będącego   własnością Powiatu Mogileńskiego  będzie  wycofany  z  porządku  posiedzenia  najbliższej  sesji.

Ad. 12
Przewodniczący  podziękował za  spotkanie  członkom   Komisji, a  następnie  zamknął  obrady.

 


         Przewodniczący  Komisji

            Tadeusz  Szymański
Protokołowała:
M. Wilk

 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2007-04-11 14:09:00
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2007-04-11 14:11:25
Ostatnia zmiana:2007-04-11 15:16:25
Ilość wyświetleń:521

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij