Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół Nr 05/07

PROTOKÓŁ Nr 5/07
Z POSIEDZENIA KOMISJI EDUKACJI, KULTURY I ZDROWIA 
RADY POWIATU w Mogilnie dnia 16 lutego 2007 r.


Posiedzenie  prowadził  Przewodniczący  Komisji  Radosław  Trepiński .
W   posiedzeniu  wzięło  udział  7  członków   Komisji , obecnych  wg  załącznika  do  protokołu ,  czyli  kworum  do  podejmowania  prawomocnych  uchwał.
Porządek  posiedzenia:
1.Otwarcie .
2.Przyjęcie  porządku posiedzenia.
3.Przedstawienie informacji Zarządu Powiatu o szczegółowych zasadach i trybie umarzania wierzytelności powiatowych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów Ordynacja Podatkowa, udzielenia innych ulg w spłacaniu tych należności oraz organów do tego uprawnionych w 2006r. 
4.Przedstawienie  projektu  uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/16/06 Rady Powiatu w Mogilnie z  dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na  2007r.
5.Przedstawienie  projektu  uchwały w sprawie ustalenia podstawowych wskaźników
  dotyczących wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu  Mogileńskiego.
6.Przedstawienie i omówienie założeń kierunków promocji Powiatu Mogileńskiego w
  roku 2007.
7.Przedstawienie  projektu  uchwały w  sprawie  powołania  Komisji  Rewizyjnej.
8.Przedstawienie  projektu  uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Mogileńskiego do
  Związków Powiatów Polskich oraz wyboru delegata do Zgromadzenia Ogólnego tego związku.
9.  Przedstawienie  projektu  uchwały w sprawie ustalenia diet dla radnych powiatu.
10.Przedstawienie  projektu  uchwały w sprawie ustalenia diet dla przewodniczącego
   rady powiatu,  wiceprzewodniczących oraz radnych – członków zarządu powiatu.
11.Przedstawienie  projektu  uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/105/2000  
   Rady Powiatu w  Mogilnie z dnia 8 grudnia 2000 roku w sprawie określenia zasad  
   zbywania lokali   mieszkalnych stanowiących mienie Powiatowe.
12.Przedstawienie  projektu  uchwały w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku
   będącego   własnością Powiatu Mogileńskiego.
13.Zakończenie.

Protokół  spisała  Małgorzata  Wilk.

Ad. 2
Komisja  jednogłośnie  przyjęła  porządek  posiedzenia.

Ad. 3
Przewodniczący  poprosił Skarbnik Powiatu Karinę  Kostyrę  o  przedstawienie  informacji  Zarządu Powiatu.
Skarbnik  Karina  Kostyra   o szczegółowych zasadach i trybie umarzania wierzytelności powiatowych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów Ordynacja Podatkowa, udzielenia innych ulg w spłacaniu tych należności oraz organów do tego uprawnionych w 2006r., jednocześnie  poinformowała  Komisję,  że  zasady  są  zgodne  z  uchwałą  Rady  Powiatu. 
Następnie  Przewodniczący  poddał  informację   pod  głosowanie.
Za  głosowało  7  członków  Komisji. (nieobecny członek Komisji -  Jerzy Szczotka) 

Ad. 4
Skarbnik  Karina  Kostyra  omówiła  projekt uchwały   w  sprawie   zmiany uchwały Nr III/16/06 Rady Powiatu w Mogilnie z  dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na  2007r.
Następnie  Przewodniczący  poddał  projekt  uchwały  pod  głosowanie.
Za  głosowało  7  członków  Komisji. 

Ad. 5
Przewodniczący  przedstawił   projekt  uchwały w sprawie ustalenia podstawowych wskaźników dotyczących wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu  Mogileńskiego.
Następnie   poddał  projekt  uchwały   pod  głosowanie.
Za  głosowało  7  członków  Komisji. 

Ad. 6
Przewodniczący przedstawił i omówił  założenia  kierunków promocji Powiatu Mogileńskiego w roku 2007.
Członek  Komisji  Dariusz  Kurzawa  powiedział ,  że  w  tych  założeniach  brakuje  „Dni  Powiatu” , można  by  przedstawić  dane  historyczne  poszczególnych  gmin.
Wiceprzewodniczący  Komisji  Tadeusz  Szymański  powiedział,  że  jest  program,  ale  nie  ma  osoby  która  się  tym  z  zaangażowaniem   zajmuje, pracownik  zatrudniony  tymczasowo  nie  wiele  może  zrobić, oprócz  tego  bardzo  ważne  są  finanse.
Członek  Komisji  Dariusz  Kurzawa  poinformował,  że  11 listopada  przypada  rocznica     Leszka  Białego  100 lat od  nagrody  Nobla   Michelsona, należałoby  zając  się   tymi  rocznicami , ponieważ  dotyczą  one  postaci  związanych  z  naszymi  terenami,  dostarczę   materiały.

Ad. 7
Przewodniczący  Rady  Wiesław  Gałązka  poinformował,  że  projekt  uchwały w sprawie powołania komisji rewizyjnej  będzie  podjęty  na  najbliższej  sesji,  ponieważ  Wojewoda  uchylił  wcześniejszą   uchwałę  powołującą  Komisję  Rewizyjną.

Ad. 8
Przewodniczący  przedstawił   projekt  uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Mogileńskiego do Związków Powiatów Polskich oraz wyboru delegata do Zgromadzenia Ogólnego tego związku.
Członek  Komisji  Przemysław  Zowczak   poinformował, że  proponowanym  delegatem  jest  Starosta  Tomasz  Barczak,  ponieważ  reprezentuje  Powiat  na  zewnątrz.
Starosta  Tomasz  Barczak  powiedział,  że  z  perspektywy  czasu  widzimy   taką  potrzebę, np.   jeśli  chodzi  o  szpitalnictwo,  podejmują  wspólne  stanowisko, reprezentują  powiaty  na  forum.
Następnie  poddał  projekt  uchwały   pod  głosowanie.
Za  głosowało  7  członków  Komisji,  akceptując  propozycję  na  delegata  Starostę.  

Ad. 9
Przewodniczący  przedstawił   projektu  uchwały w sprawie ustalenia diet dla radnych powiatu, jednocześnie  informując  Komisję, że    jest  to  podwyższenie  diet, które   nie pochwala, ponieważ  najpierw  powinno  być  zaangażowanie, a  później  podwyższanie diet      następnie  projekt  uchwały   poddał  pod  głosowanie.
Za  głosowało  6  członków  Komisji,
Wstrzymał  się  1  członek  Komisji. ( Wiceprzewodniczący  Komisji Tadeusz  Szymański)

Ad. 10
Kolejno  przedstawił   projekt  uchwały w sprawie ustalenia diet dla przewodniczącego rady
powiatu,  wiceprzewodniczących oraz radnych – członków zarządu powiatu.
Za  głosowało  6  członków  Komisji,
Wstrzymał  się  1  członek  Komisji.( Wiceprzewodniczący  Komisji Tadeusz  Szymański)
Wiceprzewodniczący  Komisji Tadeusz  Szymański  zapytał  jaki to  jest  koszt  w  budżecie za  rok?
Skarbnik  Karina Kostyra odpowiedziała,  że  20 tyś. zł.
Przewodniczący  Rady  Wiesław  Gałązka  powiedział, że  możemy  podnieść  diety,  kosztem biura  radnego ,  które  należałoby  wyposażyć.
Członek  Komisji  Przemysław  Zowczak  powiedział,  że  intencja  Przewodniczącego  była  inna,  nikt nie będzie  jeździł  do  zorganizowanego  biura  w  Mogilnie  z  odległych  Jezior Wielkich.

Ad. 11 
Przewodniczący  przedstawił znowelizowany  projekt  uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/105/2000   Rady Powiatu w  Mogilnie z dnia 8 grudnia 2000 roku w sprawie określenia zasad   zbywania lokali   mieszkalnych stanowiących mienie Powiatowe. Komisja  po  dyskusji  odrzuciła  nowelizacje  projektu  uchwały, który   był  już  omawiany, uznała  że  pozostaje  przy  pierwotnej  wersji  i  taki  projekt  Przewodniczący  poddał  pod   głosowanie.
Za  głosowało  1  członków  Komisji.  
Wstrzymał  się  1  członek  Komisji.

Ad. 12
Przewodniczący  przedstawił   projektu  uchwały „Klubu  Piast” w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku  będącego   własnością Powiatu Mogileńskiego, następnie Komisja  uznała,  że  projekt  uchwały   należy  przedstawić  na  sesji, Przewodniczący  projekt  poddał  pod  głosowanie.
Za  głosowało  6  członków  Komisji,
Wstrzymał  się  1  członek  Komisji.
Członek  Komisji  Krzysztof  Laskowski  powiedział,  że  ten  projekt  jest  tak  przedstawiony  jakby  „Klub  Piast”  chciał  szczegółów,  a  tak  nie  jest. 

Ad. 13
Przewodniczący  podziękował za  spotkanie  członkom   Komisji, a  następnie  zamknął  obrady.

        Przewodniczący  Komisji

           Radosław  Trepiński
Protokołowała: M Wilk

     

 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2007-04-11 13:31:31
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2007-04-11 13:35:34
Ostatnia zmiana:2007-04-11 15:18:25
Ilość wyświetleń:539

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij