Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół Nr 03/07

PROTOKÓŁ Nr 3/06
Z POSIEDZENIA KOMISJI EDUKACJI, KULTURY I ZDROWIA 
RADY POWIATU 
w Mogilnie dnia 18 grudnia 2006 r.


Posiedzenie  prowadził  Przewodniczący  Komisji  Radosław  Trepiński .
W   posiedzeniu  wzięło  udział  8  członków   Komisji , obecnych  wg  załącznika  do  protokołu ,  czyli  kworum  do  podejmowania  prawomocnych  uchwał.
Porządek  posiedzenia:
1.Otwarcie .
2.Przyjęcie  porządku posiedzenia.
3.Opiniowanie  projektu  uchwały  w  sprawie   uchwalenia  budżetu  Powiatu  Mogileńskiego  na  2007r.
4.Opiniowanie  projektu uchwały  w  sprawie  regulaminu  wynagradzania  nauczycieli.
5.Opiniowanie  projektu   w  sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/282/06 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 24 marca 2006r. określającej zadania , na których realizacje przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
6.Sprawy  bieżące.
7.Zakończenie.

Protokół  spisała Małgorzata  Wilk .

Ad. 2
Komisja  jednogłośnie  przyjęła  porządek  posiedzenia.

Ad. 3
Przewodniczący  poprosił Skarbnik Powiatu Karinę  Kostyrę  o  przedstawienie  projektu uchwały.
Skarbnik  Karina  Kostyra  omówiła  projekt uchwały   w  sprawie   uchwalenia  budżetu  Powiatu  Mogileńskiego  na  2007r. i  przedstawiła  opinię  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej w  Bydgoszczy.
Następnie  Przewodniczący  projekt  budżetu poddał  dyskusji.
Członek  Jerzy  Szczotka  zapytał,  gdzie  są   wykazane wpływy  z  opłat  komunikacyjnych?
Skarbnik  Karina  Kostyra odpowiedziała ,  że  w  dochodach  własnych.
Członek  Jerzy  Szczotka  następnie  zapytał gdzie są  umieszczone  grunty  własne?
Skarbnik  Karina  Kostyra  powiedziała,  że  w  zasobach  Starostwa.
Członek  Krzysztof  Laskowski  zapytał,  czy  15 tys. zł przeznaczone  na  imprezy  sportowe,  są  na  tym  samym  poziomie  co  w roku  ubiegłym, czy  jest  możliwość  podwyższenia  tej  kwoty? - chociażby  na   nagrody  dla  uczniów  uczestniczących  w  imprezach  sportowych.
Naczelnik  Wydziału  Oświaty, Kultury, Kultury  Fizycznej  i  Sportu  Andrzej  Konieczka  odpowiedział,  że  w  imprezach  sportowych  rocznie  uczestniczy  około  500 uczniów,  otrzymują  nagrody  i  dyplomy,  może  nie  wszyscy,  ale  najbardziej  w  tym  liczy się  dowartościowanie  i  docenienie  tych  uczestników.
Starosta  Tomasz  Barczak  powiedział,  że  nie  można  uczyć  komercji.
Przewodniczący  Rady Wiesław  Gałązka  uznał, ze  ważne  jest  wsparcie  uczestnictwa i  wyróżnienie  najlepszych.
Członek  Krzysztof  Laskowski  zaproponował, aby  w  przyszłości  były  to  medale,  które  upamiętniają  takie  zawody  i  współzawodnictwo.
Członek  Jerzy  Szczotka  powiedział,  że  nagrodami  mogą  też  być  książki.

Przewodniczący  poprosił  o  dalsze  pytania  dotyczące  projektu  budżetu.
Członek  Ryszard  Basa  zapytał,  z  czego  pokryty  będzie  deficyt  w  oświacie?
Skarbnik  Karina  Kostyra  odpowiedziała,  że  z  oszczędności. 
( przybył  członek  Krzysztof  Mleczko)
Naczelnik  Andrzej Konieczka   powiedział,  że  może  uda  się  zaoszczędzić  na  rzeczówce,  na  umowach   dla  nauczycieli, ponieważ  zdarza  się, że   nauczyciel  choruje  dłużej  i   wtedy zasiłek  chorobowy  płaci  ZUS , a  u  nas  wystąpią  oszczędności.
Po  wyczerpaniu  się  pytań  Przewodniczący   poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały    w  sprawie   uchwalenia  budżetu  Powiatu  Mogileńskiego  na  2007r..
Za  głosowało  8  członków  Komisji.

Ad. 4
Przewodniczący  poprosił  Naczelnika   Wydziału  Oświaty, Kultury, Kultury  Fizycznej  i  Sportu  Andrzej  Konieczka  o  omówienie  projektu uchwały  w  sprawie  regulaminu  wynagradzania  nauczycieli.
Naczelnik  Andrzej  Konieczka  poinformował,  że  ustawa  mówi  o  podwyżkach  2,2% , przy  organizacji  roku  szkolnego jak  ubiegły,  Rada  Powiatu  może  zaproponować ,  że  nic  nie  zmienia, na pewno  powinien  być  przeredagowany,  Wojewoda  nie  mówi  jak  ma  być  to  dokonane,  mają  być  określone  stawki. Po  zaopiniowaniu regulaminu  przez  Związki  Zawodowe  gdybyśmy  zmieścili  się  w  czasie  to  byłby  podjęty  na  najbliższej  sesji Rady  Powiatu,  z  pewnym  porządkiem  prawnym  od  1  stycznia  2007r.
Przewodniczący   Radosław  Trepiński  stwierdził,  ze  nie  zmieniłyby  się  stawki, tylko  filozofia,  tzn. procenty  w  wyliczone  kwoty. Następnie  zapytał,  jakie  uwagi  mają  członkowie  Komisji ?
Członek  Jerzy  Szczotka  powiedział,  że  jeżeli  nie  niesie  to  skutków  prawnych,  to  zaczekać  do  następnej  sesji.
Członek  Tadeusz  Szymański  uznał,  że  Naczelnik  powinien  projekt  regulaminu  przedstawić  Zarządowi  Powiatu, ponieważ  czekanie  nic  nie  da.

Ad. 5
Przewodniczący  poprosił Marię  Konkiewicz   Kierownik Powiatowego  Centrum  Rodzinie o  przedstawienie   projektu  uchwały   w  sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/282/06 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 24 marca 2006r. określającej zadania , na których realizacje przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Kierownik  Maria  Konkiewicz  poinformowała,  że  środki  przeznacza  się  dla  chorego  dziecka ,  które  bardzo  dobrze  się  uczy   na  internet  radiowy  i  dla  drugiego  dziecka  bardzo  drogi  ze  wspornikami  wózek  inwalidzki.
Z uwagi  na  brak  pytań  Przewodniczący   projekt  uchwały  poddał  pod  głosowanie.
Za  głosowało  8  członków  Komisji.

Ad. 6  
W  sprawach różnych   Komisja  ustaliła    termin  posiedzeń, piątek  tydzień  przed  sesją  na  godz. 13.30 .Komisja  zaproponowała   aby  z  okazji  dnia    Święta  Niepodległości  wręczać  symboliczną  różę  wyróżniającym się  nauczycielom  i  uczniom. 

Ad. 7
Przewodniczący  podziękował za  spotkanie  członkom   Komisji, a  następnie  zamknął  obrady.

        Przewodniczący  Komisji

           Radosław  Trepiński
Protokołowała: M Wilk

 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2007-04-11 13:22:46
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2007-04-11 13:35:26
Ostatnia zmiana:2007-04-11 15:17:50
Ilość wyświetleń:425

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij