Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

14/07 z dn.29.03.2007r.

PROTOKÓŁ Nr 14/07
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MOGILNIE
ODBYTEGO 29 marca 2007r.

W posiedzeniu wzięło udział 4 członków Zarządu, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył Starosta Tomasz Barczak.

Porządek posiedzenia:
1.Otwarcie.
2.Przyjęcie porządku posiedzenia
3.Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie ogłoszenia otartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Mogileńskiego.
4.Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowisko Dyrektorów: - Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Bielicach, - Zespołu Szkół w Mogilnie, - Zespołu Szkól zawodowych im.Tadeusza Kościuszki w Strzelnie.
5.Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych w 2007r.
6.Przedstawienie bilansu z wykonania budżetu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego - Powiatu Mogileńskiego.
7.Przedstawienie poprawek do projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany uchwały  Nr III/16/06   Rady  Powiatu w  Mogilnie z dnia29 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2007 r.
8. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Powiatu w Mogilnie
9.Sprawy różne.
10.Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
11.Zakończenie.
Protokół spisała Anita Barczak.

ad.3
Sekretarz Powiatu Krzysztof Dobrychłop przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie ogłoszenia otartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Mogileńskiego.
Zarząd jednogłośnie podjął w powyższym temacie uchwałę nr 25/07.

ad.4
Starosta Mogileński Tomasz Barczak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowisko Dyrektorów: - Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Bielicach, - Zespołu Szkół w Mogilnie, - Zespołu Szkól zawodowych im.Tadeusza Kościuszki w Strzelnie.
Zarząd jednogłośnie podjął w powyższym temacie uchwałę nr 26/07.

ad.5
Skarbnik Powiatu Karina Kostyra przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych w 2007r.
Zarząd jednogłośnie podjął w powyższym temacie uchwałę nr 27/07.

ad.6

Skarbnik Powiatu Karina Kostyra przedstawiła bilans z wykonania budżetu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego - Powiatu Mogileńskiego.
Zarząd jednogłośnie przyjął powyższe.

ad.7
Skarbnik Powiatu Karina Kostyra przedstawiła poprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany uchwały Nr III/16/06 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2007r.
Dom Pomocy Społecznej w Siemionkach dokonuje zwiększenia w § 4210 o kwotę 63.000zł, która jest 50% wkładem własnym w realizację zadania związanego z zakupem mebli zgodnie z wymogami standaryzacji oraz zakupem pościeli. Istnieje możliwość uzyskania w postaci dotacji celowej z Urzędu Kujawsko-Pomorskiego pozostałej części środków na w/w zadanie.
Zarząd jednogłośnie przyjął przedstawione poprawki.

ad.8
Sekretarz Powiatu Krzysztof Dobrychłop przedstawił projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Powiatu w Mogilnie, w której upoważnia się do wykonywania w imieniu Rady Powiatu obowiązków określonych w ustawie o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów polegających na: powiadomieniu sekretarza powiatu o obowiązku przedłożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 7 ust. 1 w/w ustawy oraz poinformowaniu o skutku niedopełnienia tego obowiązku oraz przekazaniu oświadczenia sekretarza powiatu do Biura Lustracyjnego Instytutu Pamięci Narodowej.

Zarząd Powiatu w Mogilnie złożył do przewodniczącego wniosek o zmianę w porządku obrad i wprowadzenie na posiedzenie VI sesji Rady Powiatu w Mogilnie w dniu 30 marca 2007r. projektu uchwały w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Powiatu w Mogilnie wnioskuje o zmianę w porządku obrad i wprowadzenie na posiedzenie VI sesji Rady Powiatu w Mogilnie w dniu 30 marca 2007r. projektu uchwały w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Powiatu w Mogilnie

ad.9

Starosta Tomasz Barczak przedstawił zebranym pozytywną opinię komisji rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Powiatu Mogileńskiego za 2006r. oraz wniosek w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Mogilnie.

ad.10

Zarząd przyjął protokół z ostatniego posiedzenia.

ad.11
Na tym wyczerpano porządek posiedzenia i zakończono obrady. Przewodniczący obrad Tomasz Barczak  podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.

 

 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Kozłowska
Data wprowadzenia:2007-04-06 09:35:05
Opublikował:Anita Kozłowska
Data publikacji:2007-04-06 09:36:34
Ostatnia zmiana:2007-04-06 09:36:34
Ilość wyświetleń:487

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij