Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

13/07 z dn.21.03.2007r.

PROTOKÓŁ Nr 13/07
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MOGILNIE
ODBYTEGO 21 marca 2007r.


W posiedzeniu wzięło udział 4 członków Zarządu, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył Starosta Tomasz Barczak.

Porządek posiedzenia:
1.Otwarcie.
2.Przyjęcie porządku posiedzenia
3.Spotkanie z Wójtem Gminy Orchowo w sprawie programu Leader+.
4.Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie przez Dom Pomocy Społecznej w Siemionkach kserokopiarki do Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Strzelnie.
5.Przedstawienie informacji o wykonaniu zadań w zakresie zimowego utrzymania dróg i ocena stanu dróg powiatowych po sezonie zimowym.
6.Przedstawienie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za rok 2006 oraz wykazu potrzeb z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie na rok 2007.
7.Przedstawienie sprawozdania z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
8.Przedstawienie sprawozdania z działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Strzelnie za 2006r.
9.Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia programu naprawczego Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach.
10.Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały nr III/16/06 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2007r.
11.Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia lub nie wyrażenia zgody na wypowiedzenie warunków pracy radnemu Powiatu:
a)Tadeuszowi Szymańskiemu
b)Mirosławowi Leszczyńskiemu
c)Robertowi Musidłowskiemu.
12.Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych wchodzących w skład zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego.
13.Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie powołania doraźnej komisji ds. Statutu Powiatu Mogileńskiego.
14.Przedstawienie projektu stanowiska Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Mogilnie do przeprowadzenia negocjacji warunków nabycia nieruchomości przy ul.Kościuszki 16 w Mogilnie.
15.Sprawy różne.
16.Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
17.Zakończenie.
Protokół spisała Anita Barczak.

ad.2
Zarząd przyjął jednogłośnie porządek posiedzenia.

ad.3
Wójt Gminy Orchowo Teodor Pryka przedstawił wniosek Lokalnej Grupy Działania „sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego” o dofinansowanie projektu w ramach SPO „Program Leader+ „, który został zatwierdzony do realizacji przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Projekt obejmuje osiem zadań ( min. Kanalizacja gospodarstw domowych, zagospodarowanie terenów kolei, infrastruktura i place zabaw – wakacje na wsi, centra informacji –świetlice wiejskie, spotkania integracyjne – wystawy lokalnej grupy działania, wyjazdy studyjne) przyjętych do realizacji w Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Realizacja zadania wymaga posiadania własnych środków w celu jego sfinansowania. Po wykonaniu zadań środki w 100% zostaną zwrócone. W związku z powyższym zwrócił się z prośbą do poszczególnych gmin oraz powiatu o pomoc w realizacji zadania i udzielenie bezprocentowej pożyczki na okres 8-210 miesięcy w wysokości 100tys.zł.

Starosta Mogileński Tomasz Barczak wyjaśnił, że nie można dokończa stwierdzić , że jest to zadanie własne powiatu.

ad.4
Starosta Tomasz Barczak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie przez Dom Pomocy Społecznej w Siemionkach kserokopiarki do Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Strzelnie.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższym temacie uchwałę nr 24/07

ad.5
Starosta Tomasz Barczak przedstawił informację o wykonaniu zadań w zakresie zimowego utrzymania dróg i ocena stanu dróg powiatowych po sezonie zimowym zgodnie z załącznikiem.

Wicestarosta Przemysław Zowczak zauważył w informacji o kosztach zakupu usług dużą rozbieżność kwot, która nie ma odniesienia do warunków atmosferycznych panujących w danych okresach. Nie zauważył, również wspomnianych w informacji skoków temperatur powodujące wielokrotne zamarzanie i odmarzanie podłoża, skutkujące powstawaniem zniszczeń, których likwidacja jest kosztowna.

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka zauważył skoki temperatur, o których mowa w informacji, co potwierdził również Starosta Mogileński Tomasz Barczak.

Członek zarządu Dariusz Kurzawa zapytał, dlaczego w gminach Dąbrowa i Jeziora Wielkie remonty cząstkowe są wykonywane w mniejszych ilościach? Poinformował również o złym odwodnieniu drogi na trasie Przyjezierze –Nowa Wieś.

Starosta Mogileński Tomasz Barczak zauważył, że w każdej gminie przeprowadza się remonty cząstkowe, gdy tego wymaga stan drogi.

 


ad.6
Kierownik PCPR Maria Konkiewicz przedstawiła sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za rok 2006 oraz wykazu potrzeb z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie na rok 2007.
Zarząd jednogłośnie postanowił skierować sprawozdanie i wykaz pod obrady komisji i Rady Powiatu.

ad.7
Przewodnicząca Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności Magdalena Jańczak –Konopa przedstawiła sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności zgodnie z załącznikiem.
Zarząd jednogłośnie postanowił skierować sprawozdanie pod obrady komisji i Rady Powiatu.

ad.8
Kierownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej Dariusz Chudziński przedstawi sprawozdanie z działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Strzelnie za 2006r. zgodnie z załącznikiem.
Zarząd jednogłośnie postanowił skierować sprawozdanie pod obrady komisji i Rady Powiatu.

ad.9
Dyrektor DPS Siemionki Dariusz Chudziński przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia programu naprawczego Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach zgodnie z załącznikiem.
Zarząd jednogłośnie postanowił skierować projektu uchwały pod obrady komisji i Rady Powiatu.

ad.10
Skarbnik Karina Kostyra przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały nr III/16/06 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2007r. zgodnie z załącznikiem.
Zarząd 3 głosami za i przy 1 wstrzymującym postanowił skierować projektu uchwały pod obrady komisji i Rady Powiatu.

ad.11
Starosta Tomasz Barczak przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia lub nie wyrażenia zgody na wypowiedzenie warunków pracy radnemu Powiatu: Tadeuszowi Szymańskiemu, Mirosławowi Leszczyńskiemu i Robertowi Musidłowskiemu zgodnie z załącznikiem.

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka przedstawił przesłane w powyższej sprawie pisma od Burmistrza Miasta Mogilna.

Zarząd 3 głosami za i przy 1 wstrzymującym postanowił skierować projektu uchwały pod obrady komisji i Rady Powiatu.

ad.12
Starosta Tomasz Barczak przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych wchodzących w skład zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego zgodnie z załącznikiem.
Zarząd jednogłośnie postanowił skierować projektu uchwały pod obrady komisji i Rady Powiatu.

ad.13
Starosta Tomasz Barczak przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie powołania doraźnej komisji ds. Statutu Powiatu Mogileńskiego zgodnie z załącznikiem.
Zarząd jednogłośnie postanowił skierować projektu uchwały pod obrady komisji i Rady Powiatu.

ad.14
Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Gałązka przedstawił projektu stanowiska Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Mogilnie do przeprowadzenia negocjacji warunków nabycia nieruchomości przy ul.Kościuszki 16 w Mogilnie zgodnie z załącznikiem.
Zarząd jednogłośnie postanowił skierować projektu stanowiska pod obrady komisji i Rady Powiatu.

ad.15
Starosta Tomasz Barczak przedstawił wniosek Dyrektora DPS Siemionki z prośbą o wyrażenie zgody na uzyskanie przez DPS pozwolenia na budowę związanego z realizacją zadania pod nazwą „rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach”.
Zarząd postanowił na kolejnych posiedzeniu podjąć stosowną uchwałę w powyższym temacie.

ad.16
Zarząd przyjął protokół z ostatniego posiedzenia.

ad.17
Na tym wyczerpano porządek posiedzenia i zakończono obrady. Przewodniczący obrad Tomasz Barczak  podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Kozłowska
Data wprowadzenia:2007-04-06 09:33:08
Opublikował:Anita Kozłowska
Data publikacji:2007-04-06 09:36:35
Ostatnia zmiana:2007-04-06 09:36:35
Ilość wyświetleń:592

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij