Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

12/07 z dn.16.07.2007r.

PROTOKÓŁ Nr 12/07
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MOGILNIE
ODBYTEGO 16 marca 2007r.

W posiedzeniu wzięło udział 4 członków Zarządu, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył Starosta Tomasz Barczak.

Porządek posiedzenia:
1.Otwarcie.
2.Przyjęcie porządku posiedzenia.
3.Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie ustalenia kwoty przypadającej na jeden etat kalkulacyjny dla pracowników administracyjno –obsługowych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mogileński.
4.Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie powierzenia przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie projektu wymiany instalacji centralnego ogrzewania w Zespole Szkól Licealnych w Strzelnie.
5.Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie powierzenie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie kompleksowego projektu budowlano –wykonawczego zadania inwestycyjnego w Zespole Szkół w Mogilnie pn. „budowa Sali gimnastycznej z łącznikiem i zapleczem”
6.Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie nie wyrażenia (lub wyrażenia) zgody na wypowiedzenie warunków pracy radnych powiatu.
7.Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie przyjęcia lokalnego programu pomocy społecznej Powiatu Mogileńskiego na rok 2007.
8.Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie określenia zadań na których realizację przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
9.Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie ogłoszenia konkursu na zlecenie organizacji pozarządowej realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej – prowadzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej.
10.Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych powiatu w 2007r. oraz ustalenia regulaminu jej działania.
11.Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Mogileńskiego oraz wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2006r.
12.Podjęcie decyzji w sprawie skierowania osób do Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego z wydzielonymi łóżkami apalicznymi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.
13.Sprawy różne.
14.Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
15.Zakończenie.
Protokół spisała Anita Barczak.
ad.2
Zarząd przyjął jednogłośnie porządek posiedzenia.
Ad.3
Starosta Tomasz Barczak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie ustalenia kwoty przypadającej na jeden etat kalkulacyjny dla pracowników administracyjno –obsługowych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mogileński oraz poddał go pod glosowanie.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższym temacie uchwałę nr 18/07
Ad.4
Starosta Tomasz Barczak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie powierzenia przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie projektu wymiany instalacji centralnego ogrzewania w Zespole Szkól Licealnych w Strzelnie oraz poddał go pod glosowanie.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższym temacie uchwałę nr 19/07
Ad.5
Starosta Tomasz Barczak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie powierzenia przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie kompleksowego projektu budowlano –wykonawczego zadania inwestycyjnego w Zespole Szkół w Mogilnie pn. „budowa Sali gimnastycznej z łącznikiem i zapleczem” oraz poddał go pod glosowanie.
Zarząd przy 3 głosach za i 1 wstrzymującym przyjął w powyższym temacie uchwałę nr 20/07
Ad.6
Starosta Tomasz Barczak przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie nie wyrażenia (lub wyrażenia) zgody na wypowiedzenie warunków pracy radnych powiatu.
Zarząd postanowił w uzasadnieniu przytoczyć zapisy ustawy o samorządzie powiatowym oraz przygotować odrębny projekt dla każdego radnego.
Ad.7
Starosta Tomasz Barczak przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie przyjęcia lokalnego programu pomocy społecznej Powiatu Mogileńskiego na rok 2007.
Zarząd jednogłośnie postanowił przesłać projekt uchwały pod obrady komisji i Rady Powiatu.
Ad.8
Starosta Tomasz Barczak przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie określenia zadań na których realizację przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Zarząd jednogłośnie postanowił przesłać projekt uchwały pod obrady komisji i Rady Powiatu.
Ad.9
Starosta Tomasz Barczak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie ogłoszenia konkursu na zlecenie organizacji pozarządowej realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej – prowadzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz poddał go pod glosowanie.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższym temacie uchwałę nr 21/07
Ad.10
Starosta Tomasz Barczak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych powiatu w 2007r. oraz ustalenia regulaminu jej działania oraz poddał go pod glosowanie.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższym temacie uchwałę nr 22/07
Ad.11
Skarbnik Karina Kostyra szczegółowo przedstawiła roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Mogileńskiego oraz planu finansowego SPZOZ oraz projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Mogileńskiego oraz wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2006r.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższym temacie uchwałę nr 23/07
Ad.12
Zarząd Powiatu podjął trzy decyzje, kierujących osoby do Zakładu Opiekuńczo –Leczniczego z wydzielonymi łóżkami apalicznymi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie, stanowiące załącznik do protokołu i podlegające prawu ochrony danych osobowych.
Ad.13
Starosta Tomasz Barczak przedstawił :
-wniosek Dyrektora DPS Siemionki w sprawie likwidacji ksero. Członek zarządu Dariusz Kurzawa zaproponował przekazanie sprzętu do Miejsko –Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Strzelnie. Zarząd postanowił podjąć stosowną uchwałę na kolejnym posiedzeniu.
-Pismo do wójtów i burmistrzów wraz z propozycją utworzenia spółki z o.o. w szpitalu powiatowym.
-Informację o planowanych targach Bielice –Rol na 19-20 maja Br.

Członek zarządu D.Kurzawa poinformował zebranych o problemach na drogach powiatowych min. Nieczynny przepust w kierunku Siemionem, brak oznakowania w miejscowości Budy oraz nieczytelny objazd w m.Sukowy.

Przewodniczący Rady Powiatu W.Gałązka zauważył, ze przez m.Dąbrowa z ograniczeniem tonażu do 25 t. przejeżdża duża ilość bardzo ciężkich samochodów.

Starosta Tomasz Barczak zobowiązał się przekazać uwagi dyrektor ZDP.

ad. 14
Zarząd przyjął protokół z ostatniego posiedzenia.

ad.15
Na tym wyczerpano porządek posiedzenia i zakończono obrady. Przewodniczący obrad Tomasz Barczak  podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.

 


 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Kozłowska
Data wprowadzenia:2007-03-27 09:25:36
Opublikował:Anita Kozłowska
Data publikacji:2007-03-27 09:29:49
Ostatnia zmiana:2007-03-27 09:29:49
Ilość wyświetleń:605

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij