Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

11/07 z dn.07.03.2007r.

PROTOKÓŁ Nr 11/06
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MOGILNIE
ODBYTEGO 7 marca 2007r.


W posiedzeniu wzięło udział 3 członków Zarządu, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył wicestarosta Przemysław Zowczak.
Porządek posiedzenia:
1.Otwarcie.
2.Przyjęcie porządku posiedzenia.
3.Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany uchwały nr III/16/06 rady Powiatu w Mogilnie z dnia 29.12.2006r. w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2007r.
4.Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie środków na dofinansowanie w 2007r. doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mogileński.
5.Przedstawienie rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Kujawsko –Pomorskiego w sprawie uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
6.Podjęcie decyzji w sprawie skierowania osób do Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego z wydzielonymi łóżkami apalicznymi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.
7.Sprawy różne.
8.Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
9.Zakończenie.
Protokół spisała Anita Barczak.

ad.2
Zarząd przyjął jednogłośnie porządek posiedzenia.

ad.3
Skarbnik Powiatu Karina Kostyra przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany uchwały nr III/16/06 rady Powiatu w Mogilnie z dnia 29.12.2006r. w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2007r.
Zarząd jednogłośnie podjął w powyższym temacie uchwałę nr 17/07.

ad.4
Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Andrzej Konieczka przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie środków na dofinansowanie w 2007r. doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mogileński.
Zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela organ prowadzący szkoły wyodrębnia środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenie osobowe nauczycieli. Zgodnie z w.w. ustawą w powyższej sprawie należy skonsultować się ze związkami zawodowymi.
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na przedstawienie projektu uchwały związkom zawodowym.

ad.5
Wicestarosta Przemysław Zowczak przedstawił rozstrzygnięcie nadzorczego Wojewody Kujawsko –Pomorskiego nr 9/2007 w sprawie uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli, które stwierdziło nieważność zapisów regulaminu w §4 pkt.6 dot. zapisu „po zasięgnięciu opinii międzyzakładowych organizacji związkowych”.
Sekretarz Powiatu Krzysztof Dobrychłop poinformował, że uchwała zostanie opublikowana wraz z rozstrzygnięciem nadzorczym.

ad.6
Zarząd Powiatu podjął trzynaście decyzji, kierujących osoby do Zakładu Opiekuńczo –Leczniczego z wydzielonymi łóżkami apalicznymi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie, stanowiące załącznik do protokołu i podlegające prawu ochrony danych osobowych.

ad.7
Wicestarosta Przemysław Zowczak poinformował o konieczności ustalenia dla aptek w Strzelnie dyżurów.
Sekretarz Powiatu Krzysztof Dobrychłop zobowiązał się w powyższej sprawie skontaktować z Izbą Aptekarska a następnie zostaną przygotowane propozycje dyżurów.

Wicestarosta Przemysław Zowczak przedstawił również pisma:
-  M.Ruty o zakup dodatkowej części gruntu.
Zarząd postanowił zaproponować wnioskodawcy grunty na sprzedaż. Wniosek zostanie przygotowany na kolejne posiedzenie.
-  Jerzego Szczotka  z prośbą o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego.
   Zarząd Powiatu nie dysponuje wolnymi lokalami mieszkalnymi, a tworzenie warunków mieszkaniowych należy do zadań własnych gminy.
- Klubu Radnych „Piast” w sprawie wydzierżawienia pomieszczeń w celu zaadaptowania na potrzeby związane z pełnieniem dyżurów przez radnych Klubu.
Zarząd postanowił przygotować wniosek na kolejne posiedzenie.
- Z Urzędu Wojewódzkiego, który przekazał skargę J.Zarzyńskiego w sprawie wydania prawa jazdy kat.B.  Prawo jazdy nie może być wcześniej wydane wnioskodawcy aż nie spłyną dokumenty z SKO. Starosta skierował do SKO pismo z prośbą o przesłanie dokumentów wnioskodawcy.
- Dyrektora DPS Siemionki w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dysponowania, mieniem DPS. Wniosek zostanie przeanalizowany na kolejnym posiedzeniu.
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki zapytał, jakie zarząd zajął stanowisko w sprawie likwidacji stanowisk pracy w Urzędzie Miejskim w Mogilnie osób sprawujących mandat radnego powiatu?
Sekretarz Powiatu Krzysztof Dobrychłop poinformował, o przygotowywaniu w powyższej sprawie uchwały Rady Powiatu.
Po przeanalizowaniu utworzenia podstrefy ekonomicznej zarząd zdecydował przekazać do Urzędu Marszałkowskiego numery ewidencyjne proponowanych działek zgodnie z zapisami wynikającymi z rejestru gruntów wraz z mapkami sytuacyjnymi, na których można byłoby zlokalizować powyższą strefę.
ad.8
Zarząd przyjął protokół z ostatniego posiedzenia.

ad.9
Na tym wyczerpano porządek posiedzenia i zakończono obrady. Przewodniczący obrad Przemysław Zowczak podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.

 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Kozłowska
Data wprowadzenia:2007-03-27 09:24:13
Opublikował:Anita Kozłowska
Data publikacji:2007-03-27 09:29:49
Ostatnia zmiana:2007-03-27 09:29:49
Ilość wyświetleń:480

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij