Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół Nr 40/05

PROTOKÓŁ  Nr 40/05
Z POSIEDZENIA   KOMISJI  GOSPODARKI  I  FINANSÓW
RADY POWIATU W MOGILNIE  
z  dnia  11.10.2005 r.

Posiedzenie  prowadził  Przewodniczący  Komisji  Piotr  Konieczka.
W   posiedzeniu  wzięło  udział  5  członków   Komisji , obecnych  wg  załącznika  do  protokołu ,  czyli  kworum  do  podejmowania  prawomocnych  uchwał.
Porządek  posiedzenia:
1.Otwarcie .
2.Omówienie  informacji  o  stanie  dróg  powiatowych  oraz  wykonanie  planu  remontów  i  napraw  w  2005r.
3.Opiniowanie  projektu  uchwały  w  sprawie  zmiany  Uchwały Nr XXX/186/04 Rady  Powiatu  w  Mogilnie  z  dnia  29.12.2004r.w  sprawie  uchwalenia budżetu  Powiatu  Mogileńskiego  na  2005r.
4.Opiniowanie projektu  uchwały  w  sprawie  zabezpieczenia  wekslowego  dotyczącego  programów  stypendialnych  w  ramach  Zintegrowanego Programu  operacyjnego  Rozwoju  Regionalnego , działanie   2.2 „Wyrównywanie  szans  edukacyjnych  poprzez  programy  stypendialne”
  (zmiana  uchwały  Rady  Powiatu  w  Mogilnie  Nr XXXVIII/245/05 z  dnia  9  września  2005r. )  
5.Zamknięcie .

Protokół  spisała  Małgorzata  Wilk.

Ad.2
Przewodniczący  poprosił o  przedstawienie  informacji  o  stanie  dróg  powiatowych  Dyrektor  Zarządu  Dróg  Powiatowych  Janinę  Michalak.
Dyrektor  Janina  Michalak  poinformowała ,  że  Zarząd  Dróg  Powiatowych 
jest  administratorem  sieci  dróg  o  łącznej  394,3  km  w  tym 10,1  km  miejskich. W naszym  powiecie do  najgorszych  nawierzchni  bitumicznych  należy  zaliczyć  w  sumie  37,950  km  dróg .W  roku  bieżącym  zakończono  przebudowę  drogi  Mogilno  -  Bielice  oraz  drogi  Huta  Palędzka  -
Padniewko  przy  udziale  środków  własnych  i  środków  unijnych. W  ramach  zadań  wykonanych  siłami  własnymi  wykonano  przebudowy  chodników  w  Mogilnie  przy  ul.  Kościuszki,  w  Dąbrówce, Wójcinie , w  Gębicach, w  Strzelnie, w  Dąbrowie. Wykonano  także  odtworzenie  rowu, oczyszczono 
przepusty.  Dokonano  ścinki  poboczy, wycinki  krzaków, wymieniono  oznakowanie  pionowe,  planuje  się  dalsze  wykonanie  na  sieci    dróg  powiatowych  min. przebudowę  chodnika  w  Markowicach, umocnienie
poboczy,  wymianę  i  uzupełnienie  oznakowania  pionowego, prześwietlenie  koron  drzew, odkrzaczanie  dróg  i  utylizację  gałęzi  własnym  rembakiem. Jeśli  chodzi  o  „Akcję  zima” musimy  dokupić  piasku  i  soli.
Przewodniczący  przy  braku  pytań ,  poddał  pod  głosowanie  informację.
Komisja  jednogłośnie  przyjęła  do  wiadomości. 

Ad. 3
Przewodniczący  poprosił  Główną  Księgową Małgorzatę  Krygier  o  przedstawienie  projektu  uchwały  budżetowej.
Główna  Księgowa  Małgorzata  Krygier  omówiła  zmiany  w  uchwale  budżetowej ,  które min.  dotyczą  zwiększenia  planu  dochodów ,  które  pochodzą z  opłat  komunikacyjnych  i  zostają  przeznaczone  na  bieżącą działalność  Starostwa. Dokonano  rozwiązania  rezerwy   ogólnej  a  środki  przekazano  na  zakup  ksero  dla  Poradni  Psychologiczno – Pedagogicznej w  Mogilnie. Natomiast   środki,  które  pochodzą  z  odsetek  bankowych  zostaną  przekazane  na  zakup  krzeseł  i  stołów   dla  Warsztatów  Terapii  Zajęciowej  w  Bielicach .Zwiększono  dotację  celową  na  spłatę  bioanalizatora  dla  SP ZOZ  W  Mogilnie.
Przewodniczący  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały.
Za  głosowało  6  członków  Komisji.

Ad. 4
Naczelnik Andrzej  Konieczka  przedstawił  projekt  uchwały  w  sprawie  zabezpieczenia  wekslowego  dotyczącego  programów  stypendialnych  w  ramach  Zintegrowanego Programu  operacyjnego  Rozwoju  Regionalnego , działanie   2.2 „Wyrównywanie  szans  edukacyjnych  poprzez  programy  stypendialne”(  zmiana  uchwały  Rady  Powiatu  w  Mogilnie  Nr XXXVIII/245/05 z  dnia  9  września  2005r. ) 
Przewodniczący  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały. 
Za  głosowało  6  członków  Komisji.

Ad.5
Przewodniczący  Piotr  Konieczka  zakończył   obrady  i  zamknął  posiedzenie.

 

 

                                                                      Przewodniczący  Komisji 

 

                                                                      mgr inż.  Piotr  Konieczka  

Protokołowała :

M. Wilk

 

 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2007-03-26 13:33:17
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2007-04-05 14:16:43
Ostatnia zmiana:2007-04-05 14:16:43
Ilość wyświetleń:551

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij