Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół Nr 48/05

PROTOKÓŁ Nr 48/06
KOMISJI  BEZPIECŃSTWA   I  INFRASTRUKTURY I
KOMISJI  REWIZYJNEJ 
RADY   POWIATU  W  MOGILNIE 
z   dnia  20  czerwca  2006  roku

Posiedzenie  prowadził  Przewodniczący  Komisji  Karol  Dłutkowski.
W posiedzeniu  wzięło  udział  10  członków   Komisji , obecnych  wg  załącznika  do  protokołu ,  czyli  kworum  do  podejmowania  prawomocnych  uchwał.

Porządek  posiedzenia;

1.Otwarcie.
2.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/268/05 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2006 rok.
3.Przedstawienie informacji o stanie przejętych dróg powiatowych na własność Powiatu Mogileńskiego.
4.Przedstawienie sprawozdania z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Mogilnie za rok 2005.
5.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutów: Powiatowego Urzędu Pracy w Mogilnie, Zarządu Dróg Powiatowych w Mogilnie, Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie.
6.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie za rok 2005.
7.Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zbywania, wydzierżawiania oraz oddawania w najem, użytkowanie lub użyczenie majątku trwałego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.
8.Podjęcie uchwały w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Mogilnie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Mogileńskiego.
9.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do porozumienia pomiędzy powiatami Województwa Kujawsko –Pomorskiego w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu stypendialnego dla studentów oraz ustalenia regulaminu udzielania stypendiów z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działanie 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”, schemat I „Wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów”.
10.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do porozumienia pomiędzy 

     powiatami i gminami Województwa Kujawsko – Pomorskiego w celu  

     wspólnego przygotowania i realizacji projektu stypendialnego dla

     uczniów oraz ustalenia regulaminu udzielania stypendiów z

     Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego 

     Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działanie 2.2

     „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”,

     schemat I „Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej”.
11.Informacja  o  stanie  środowiska Województwa  Kujawsko – Pomorskiego  w 2005 r.
12.Zakończenie.

Protokół  spisała  Małgorzata Wilk.

Ad. 2
Przewodniczący poprosił Skarbnik Karinę  Kostyrę  o  przedstawienie projektu   uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/268/05 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2006 rok.
Następnie  Przewodniczący  poddał  pod  głosowanie  uchwałę.
Za  głosowało  10  członków  Komisji  wspólnych .

Ad. 3
Przewodniczący poprosił  Z – cę Dyrektora Zarządu  Dróg Powiatowych w  Mogilnie Tomasza Werbińskiego  o przedstawienie informacji o stanie przejętych dróg powiatowych na własność Powiatu Mogileńskiego.
Z – ca Dyrektora  Tomasz  Werbiński   poinformował, że  decyzją  Wojewody  Kujawsko -  Pomorskiego,  Powiat  przejął  od  czerwca  2005 roku do  maja  br.   w  sumie   1,9559 ha  dróg  .
Komisje   informację  przyjęły  pozytywnie.

Ad. 4Przewodniczący  Karol  Dłutkowski  poprosił  o  omówienie Powiatowego  Inspektora  Nadzoru  Budowlanego w  Mogilnie  Macieja  Matuszkiewicza   o  omówienie sprawozdania z działalności Powiatowego Inspektora   Nadzoru   Budowlanego w Mogilnie za rok 2005.
Komisje  wspólne  informacje  przyjęły  pozytywnie.

Ad. 5
Sekretarz Powiatu przedstawił  projekt  uchwały w sprawie uchwalenia Statutów: Powiatowego Urzędu Pracy w Mogilnie, Zarządu Dróg Powiatowych w Mogilnie, Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie. Jednocześnie  poinformował,  że  należało  podjąć  taka  uchwałę  zgodnie  z  nowelizacją   ustawy  o  rachunkowości  do końca czerwca  br.
Z – ca Przewodniczącego Teresa  Kujawa  zaproponowała  aby  w  Statutach  dopisać,  że  dyrektorów  wyłania  się  w  drodze  konkursu.
Przewodniczący  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały  z  poprawkami.
Za  głosowało  8  członków  Komisji  wspólnych.( posiedzenie  opuścili R. Musidłowski ,  P. Konieczka )

Ad. 6
Przewodniczący  poprosił Główną  Księgową  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu Opieki  Zdrowotnej w  Mogilnie  Irenę   Gaszak   o   omówienie  uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie za rok 2005.
Następnie  poddał  pod  głosowanie  uchwałę.
Za  głosowało  8  członków  Komisji  wspólnych.

Ad. 7
Przewodniczący  poprosił  Sekretarza  Krzysztofa  Dobrychłop o  przedstawienie  uchwały w sprawie określenia zasad zbywania, wydzierżawiania oraz oddawania w najem, użytkowanie lub użyczenie majątku trwałego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.
Następnie  Przewodniczący  poddał  pod  głosowanie  uchwałę.
Za  głosowało  8 członków  Komisji  wspólnych .

Ad. 8
Sekretarz  Krzysztof  Dobrychłop  omówił  projekt  uchwały w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Mogilnie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Mogileńskiego.
Następnie  Przewodniczący  poddał  pod  głosowanie  uchwałę.
Za  głosowało  8  członków  Komisji  wspólnych .

Ad. 9
Przewodniczący  poprosił  Naczelnika  Wydziału  Oświaty, Kultury , Kultury  Fizycznej  i  Sportu  Andrzeja  Konieczkę   o  przedstawienie  projektu uchwały
w  sprawie przystąpienia do porozumienia pomiędzy powiatami Województwa Kujawsko –Pomorskiego w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu stypendialnego dla studentów oraz ustalenia regulaminu udzielania stypendiów z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działanie 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”, schemat I „Wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów”.
Następnie  Przewodniczący  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały.
Za  głosowało  8  członków  Komisji  wspólnych.

Ad. 10
Następnie  Naczelnik  przedstawił  kolejny  projekt  uchwały  w sprawie przystąpienia do porozumienia pomiędzy powiatami i gminami Województwa Kujawsko – Pomorskiego w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu stypendialnego dla uczniów oraz ustalenia regulaminu udzielania stypendiów z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działanie 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”, schemat I „Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej”. Jednocześnie  Naczelnik  poinformował,  że  Urząd  Marszałkowski  zmienił  niektóre  zapisy regulaminu  ramowego   na  korzyść  uczniów   w  zależności  od  średniej  ocen.
Następnie  Przewodniczący  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały.
Za  głosowało  8  członków  Komisji  wspólnych.

Ad. 11
Przewodniczący  omówił  informację  o  stanie  środowiska Województwa  Kujawsko – Pomorskiego  w 2005 r. i  rolnictwa  w  powiecie  mogileńskim .
Komisja  informację  przyjęła  jednogłośnie.

Ad. 12
Przewodniczący  podziękował za  spotkanie  gościom  i  członkom   Komisji, a  następnie  zamknął  obrady.

 

 

                                                                  Przewodniczący  Komisji   Wspólnych

 

                                                                                                     Karol  Dłutkowski

 

Protokołowała:

M. Wilk
 

 

 

 

 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2007-03-26 13:20:03
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2007-04-05 11:01:57
Ostatnia zmiana:2007-04-05 11:01:57
Ilość wyświetleń:593

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij