Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół Nr 47/05

PROTOKÓŁ Nr 47/06
KOMISJI  BEZPIECŃSTWA   I  INFRASTRUKTURY 
RADY   POWIATU  W  MOGILNIE 
z   dnia  25 maja 2006  roku

Posiedzenie  prowadził  Przewodniczący  Komisji  Karol  Dłutkowski.
W posiedzeniu  wzięło  udział  7  członków   Komisji , obecnych  wg  załącznika  do  protokołu ,  czyli  kworum  do  podejmowania  prawomocnych  uchwał.

Porządek  posiedzenia;
1.Otwarcie.
2.Analiza  o  stanie  bezpieczeństwa ochrony  przeciwpożarowej oraz zagrożeniach  pożarowych  Powiatu  Mogileńskiego za rok 2005.
3.Ocena  sanitarna  Powiatu  Mogileńskiego  za 2005rok.
4.Informacja  dla  powiatu  z  rozliczenia  dotacji  dla  Miejskiej  Biblioteki
  Publicznej  pełniącej  funkcje  biblioteki  powiatowej.
5.Sprawozdanie  z  działalności  Społecznej  Straży  Rybackiej  za  rok  2005 Grupa PZW Mogilno.
6.Opiniowanie  projektu  uchwały  w  sprawie  zmiany Uchwały  XLIII/268/05  Rady  Powiatu  w  Mogilnie  z  dnia  29 grudnia 2005r. w  sprawie  uchwalenia  budżetu  Powiatu  Mogileńskiego  na  2006r.
7.Sprawy różne.
8.Zakończenie.
 
Protokół  spisała  Małgorzata  Wilk.

Ad. 2
Przewodniczący  poprosił Wiesława  Spechta Komendanta  Powiatowej  Państwowej  Straży  Pożarnej  w  Mogilnie o przedstawienie  analizy  o  stanie  bezpieczeństwa ochrony  przeciwpożarowej oraz zagrożeniach  pożarowych  Powiatu  Mogileńskiego za rok 2005.
Komendant  Wiesław  Specht  wymienił  najważniejsze  zagrożenia  występujące  w  Powiecie  do których  należą  zakłady  przemysłowe, magazynujące  środki  toksyczne, gazociągi, obszary  leśne, transport  drogowy  i  kolejowy.
Przewodniczący  zapytał, jak  wygląda  sprawność  hydrantów?
Komendant  Wiesław  Specht odpowiedział,  że  jeżeli  nie  korzystamy  z  hydrantów  to  wodę  dowozimy  samochodem, na pewno  jest  to  problem.
Przewodniczący  zapytał, jaki  jest  koszt  budowy  zbiornika  czerpania  wody?
Komendant  Wiesław  Specht  odpowiedział,  że  jest  to  koszt  budowy  podjazdu  do  samochodów   przy  jeziorze  w  Mogilnie,  po  za  tym  bazujemy  na  starych  pompach  15, 20 -  letnich , obecnie  koszt  pompy  pływającej  to  też  nie  mały wydatek.
Przewodniczący  Komisji  zaproponował , że  Komisja  wystąpi do  Rady  Miejskiej  w  Mogilnie  o  wsparcie  finansowe  i  możliwość zbudowania  takiego  podestu  dla  samochodów  Straży  przy  jeziorze, należałoby  się  zwrócić  do  jednostek  wojskowych  ponieważ  oni  mają  sprzęt  i  doświadczenie  w  budowie  mostów  na  rzekach,  zbiornikach  wodnych.
Komendant  Wiesław  Specht , stwierdził,  że  byłoby  to  dobre  rozwiązanie  dla  wszystkich, i  miasta  i  straży. Następnie  mówił  o  problemach  z  jakimi  się  boryka  Straż, choćby  starzejącym  się  sprzęcie, tzn. 8 – 10 letnich  samochodach,  7  letnim podnośniku, który  przepuszcza  olej, uszkodzonym  w  czasie  akcji   rozpieraku, o  braku  zapasu  sorbentów, o  przestarzałym  środku  pianotwórczym. 
Przewodniczący  powiedział,  że  Komisja  wystąpi  z  wnioskiem  do  zakładów  pracy, Rady  Miejskiej i Burmistrza, aby wspólnie   wspomóc  to  przedsięwzięcie  budowy  zbiornika.
Komendant Wiesław  Specht  zwrócił  się  do  Starosty  o  wsparcie  finansowe  na zakup przyczepki  samochodowej  do  przewozu sorbentów, narzędzi, ponieważ   część  środków  otrzymaliśmy   od  sponsora  i  chcielibyśmy  dokonać  niezbędnego  zakupu.
Starosta  Tomasz  Barczak ,  powiedział,  że  wcześniej,  takie  potrzeby  choć  częściowo  mogliśmy  pokryć  ze  środków  Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony Środowiska i  Gospodarki  Wodnej,  teraz  tych  środków  nie  mamy, postaramy  się   jakąś  część   dofinansować. 
Członek  Leszek  Nowacki  zapytał, co   wydarzyło  się  w  Przyjmie   przy  Kopalni  Soli?
Komendant  Wiesław  Specht , powiedział,  że  nie  można  mówić  o  katastrofie,  ponieważ  w  zbiorniku  wodnym  kopalni  powstała  duża  wyrwa, spowodowana  rozmyciem w  płytach , kiedyś  tak  się  budowało zbiorniki  z  płyt  drogowych , natomiast  dlaczego zapadła się  ziemia  nie  wiemy, trwają  badania ,  takie  przypadki  wyrw  w  ziemi  się  zdarzały  na terenach  pokładów  soli. 
Następnie  przewodniczący    poddał  pod  głosowanie  analizę .
Za  głosowało  7 członków  Komisji.

Ad. 3
Przewodniczący  omówił  ocenę  sanitarną  Powiatu  Mogileńskiego  za 2005rok.
Komisja  nie wniosła  uwag.
Następnie  Przewodniczący  poddał  pod  głosowanie  ocenę  sanitarną.
Za  głosowało  7  członków  Komisji. 

Ad. 4
Przewodniczący przedstawił  informację  dla  powiatu  z  rozliczenia  dotacji  dla  Miejskiej  Biblioteki Publicznej  pełniącej  funkcje  biblioteki  powiatowej.
Komisja  nie  wniosła  uwag  i  informację  przyjęła  pozytywnie.

Ad. 5
Przewodniczący  Komisji  omówił  sprawozdanie  z  działalności  Społecznej  Straży  Rybackiej  za  rok  2005 Grupa PZW Mogilno.
Komisja  nie  wniosła  uwag  i  sprawozdanie   przyjęła  pozytywnie.

Ad.6
Przewodniczący  poprosił  o  przedstawienie  projektu uchwały  Główną Księgową  Małgorzatę  Krygier.
Małgorzata Krygier  omówiła  projekt uchwały  w  sprawie  zmiany Uchwały  XLIII/268/05  Rady  Powiatu  w  Mogilnie  z  dnia  29 grudnia 2005r. w  sprawie  uchwalenia  budżetu  Powiatu  Mogileńskiego  na  2006r.
Przewodniczący   poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały.
Za  głosowało  7  członków  Komisji.

Ad.7
Przewodniczący  omówił  sprawę  konkursu  „Bezpieczna  droga  do  szkoły  i  pracy”, poinformował  ,że  nadsyłane  są  plakaty,  w czerwcu  w  ramach  konkursu  przedstawiciele  Komisji wraz  z  Policją  będą  oklejać  dzieciom  i  młodzieży  rowery.

Ad. 8
Przewodniczący  podziękował za  spotkanie  członkom   Komisji i  zaproszonym gościom , a  następnie  zamknął  obrady.

 

                                                                           Przewodniczący  Komisji

 

                                                                                 Karol  Dłutkowski

 

Protokołowała:

M. Wilk

 


 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2007-03-26 13:18:49
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2007-04-05 11:02:01
Ostatnia zmiana:2007-04-05 11:02:01
Ilość wyświetleń:559

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij