Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół Nr 46/06

PROTOKÓŁ Nr 46/ 06
Z WSPÓLNEGO POSIEDZENIA KOMISJI STAŁYCH RADY POWIATU
W MOGILNIE z dnia 24 kwietnia 2006r.


Posiedzenie  prowadził  Wiceprzewodniczący   Rady  Powiatu  Leszek  Nowacki.
W   posiedzeniu  wzięło  udział  13  członków   Komisji , obecnych  wg  załączników  do  protokołu ,  czyli  kworum  do  podejmowania  prawomocnych  uchwał.
Porządek  posiedzenia:
1. Otwarcie .
2. Omówienie  sprawozdania  finansowo -  ekonomicznego  z  działalności  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  w  Mogilnie  za  rok  2005  i  I kwartał  2006 r. oraz  przedstawienie  sytuacji  w  służbie  zdrowia  w  Powiecie  Mogileńskim.
3. Opiniowanie  sprawozdania  Zarządu  Powiatu  w  Mogilnie  z  wykonania  budżetu  Powiatu   Mogileńskiego za  rok  2005 oraz  udzielenia  absolutorium Zarządowi  Powiatu w  Mogilnie  za  2005r.
4. Opiniowanie  projektów  uchwał  na  sesje XLVII  Rady  Powiatu.
5. Zakończenie.

Protokół  spisała  Małgorzata  Wilk.

Ad. 2
Wiceprzewodniczący  Leszek  Nowacki  poprosił  Dyrektora  Jerzego  Krigera  o  przedstawienie  sprawozdania.
Główna  Księgowa  Irena  Gaszak  powiedziała,  ze  ubiegły  rok  byłby  dobry,  gdyby  nie  zobowiązania  „203”. Pierwszą  transzę  pożyczki  którą  otrzymaliśmy  to   wypłaciliśmy  zobowiązania  wobec  pracowników  za  lata  2002- 2004,  35%  budżetu  stanowią  płace, nie  możemy  już  nic  zmienić  jeśli  chodzi  o   ilość  pracowników  ponieważ  muszą  być  zachowane  normy. Jak widać  w  sprawozdaniu  na  leki  staramy  się  wydawać  coraz  mniej  bo  musimy oszczędzać.
Przewodnicząca  Komisji  Rewizyjnej   Janina  Baranowska  powiedziała, że  powinno  wszystkim  zależeć  na  pacjencie.
Dyrektor  Jerzy  Kriger  powiedział,  że  te  uwagi  należałoby kierować  do 
„ góry” ,  my  robimy  wszystko  aby  nie  ucierpiał  pacjent.
Główna  Księgowa  Irena  Gaszak ,  mówi  się  teraz  o  podwyżkach ,  jeżeli  będą  to  decyzje  bez  pokrycia ,  chociażby  o  10% ,  to  dalej  będzie  to  pogłębiało  zadłużenie  szpitali.
Dyrektor  Jerzy  Kriger , mówi  się  o  podwyżce  ale  z  tego  co  słyszę  to  ma  to  być  podwyżka  dla  pracowników  szpitalnictwa, nie  dla  wszystkich  pracowników  SP ZOZ –ów .
Starosta T. Barczak  poinformował,  że  na  Konwencie  Starostów  była  mowa  na  temat  zadłużenia szpitali  w Województwie  w  związku  z  wygranymi  wyrokami  przez  pracowników  podwyżek  dotyczących   ustawy  „203”. W   konwencie  uczestniczył   Minister  Zdrowia,  który  powiedział  że  o  zwrot  tych  środków  powiaty  powinny  się  zwrócić  do Wojewódzkiego  Narodowego  Funduszu  Zdrowia. W  konwencie  uczestniczyli  także  dyrektorzy  szpitali,  którym  przekazano  informację ,  że  o  sieć  szpitali  w  naszym  Województwie  możemy  być  spokojni , tzn. nie  będzie likwidacji szpitali.  
Starosta  poinformował  członków  Rady,  że  jutro  wyjeżdża  na  spotkanie  do  Warszawy  na którym  mają  być  omawiane  sprawy  dotyczące  zdrowia  i  transportu , tzn. dróg. Dotarła  do  nas  informacja , że  mamy  otrzymać 700 tys. zł  dotacji  z  Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony Środowiska i   Gospodarki  Wodnej  na  ogrzewanie szpitali, ale  musimy  wyłożyć  z  naszego  budżetu  300 tys. wkładu.
Wiceprzewodniczący  Leszek  Nowacki  poddał  pod  głosowanie  sprawozdanie  SP ZOZ w  Mogilnie.
Za  głosowało  12  członków  Komisji  Wspólnych .(Nieobecni R. Giemza,
R. Trepiński, P. Konieczka)
Sprawozdanie SP ZOZ za  rok 2005 i I kwartał 2006r. przyjęto jednogłośnie.

Ad. 3
Wiceprzewodniczący  Leszek  Nowacki  poprosił Przewodniczącą  Komisji  Rewizyjnej  Janinę   Baranowską  o  zabranie  głosu  w  sprawie  sprawozdania  Zarządu  Powiatu  w  Mogilnie  z  wykonania  budżetu  Powiatu  Mogileńskiego  za  rok  2005.
Przewodnicząca  Janina  Baranowska  poinformowała ,  że  Komisja  Rewizyjna  przeprowadziła kontrolę  budżetu  Powiatu Mogileńskiego i  zaopiniowała  pozytywnie  sprawozdanie  Zarządu  Powiatu   z  wykonania  budżetu  za  rok  2005.
Wiceprzewodniczący  Kazimierz  Łaganowski  zapytał  ilu  jest  zatrudnionych  pracowników  w  Starostwie?
Główna  Księgowa  Małgorzata  Krygier  odpowiedziała ,  że  na  dzień  31.12.2005r. było  zatrudnionych  71 osób, tj. 53,75 średnia  etatu  pracowników  stałych w  2005r.  i   15,83 pracowników  na  robotach  publicznych. Średnia  zatrudnienia  w  2005r. 69,58 .
Starosta  Tomasz  Barczak  poinformował,  że    wprowadzamy  zmiany  tzn. część  biur  przeprowadzimy  na  Ogrodową, dobrze  robimy  cześć  informatyczną  i programy,  dlatego  jako nieliczni  w  Województwie  otrzymaliśmy  serwer. Budynek  internatu  aby  przystosować  w  całości  na  biura  należy  ponieść  koszty, min. wymienić  stolarkę  okienną, zamontować  sieć  informatyczną  i  telefoniczną.
Wiceprzewodniczący  Leszek  Nowacki  poddał  pod  głosowanie  sprawozdanie  Zarządu  Powiatu  w  Mogilnie  z  wykonania  budżetu  Powiatu   Mogileńskiego   za  rok  2005. 
Komisja  Edukacji, Kultury i Zdrowia   za  głosowało  4  członków  Komisji,
Komisja  Gospodarki  i  Finansów  za  głosowało 5  członków  Komisji ,
Komisja  Infrastruktury  i  Bezpieczeństwa  za  głosowało  6 członków  Komisji,
Komisja  Rewizyjna  za  głosowało  5  członków.
Komisje   Stałe  Rady   Powiatu  w  Mogilnie  przyjęły  pozytywnie  sprawozdanie  Zarządu  Powiatu  w  Mogilnie  z  wykonania  budżetu Powiatu  Mogileńskiego  za  rok  2005.

Ad. 4
Wiceprzewodniczący  Leszek  Nowacki  poprosił Główną Księgową Małgorzatę  Krygier    o  omówienie projektu  uchwały  w  sprawie  zmiany uchwały  Nr XLIII /268/05   Rady  Powiatu  w  Mogilnie z  dnia 29.12.2005r.  w sprawie uchwalenia  budżetu   na  2006 rok.
Wiceprzewodniczący  następnie  projekt  uchwały  poddał  pod  głosowanie.
Za  głosowało  11  członków  Komisji  Wspólnych.

Główna Księgowa Małgorzata Krygier omówiła  następnie projekt uchwały    w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Mogileńskiego za I półrocze wraz z informacją o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek, o których mowa w art.4 ust.1 pkt.7, 8 i 12 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych.
Wiceprzewodniczący  Rady  projekt  uchwały  poddał  pod  głosowanie.
Za  głosowało  11  członków  Komisji  Wspólnych.

Główna  Księgowa przedstawiła kolejny  projekt  uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
Wiceprzewodniczący  Rady Leszek  Nowacki  projekt  uchwały  poddał  pod  głosowanie.
Za  głosowało  11  członków  Komisji  Wspólnych.

Następny projekt  uchwały przedstawiła w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli zleconego zadania.
Wiceprzewodniczący Leszek  Nowacki  projekt  uchwały  poddał  pod  głosowanie.
Za  głosowało  11  członków  Komisji  Wspólnych.

Wiceprzewodniczący Rady  poprosił  Sekretarza  Krzysztofa  Dobrychłop   o  przedstawienie  projektu  uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/262/02 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 30 sierpnia 2002r. w sprawie zasad i warunków używania herbu i flagi oraz innych insygniów Powiatu Mogileńskiego.
Sekretarz  Krzysztof  Dobrychłop  poinformował , że   zwróciła  się  do Starosty  1 Brygada  Logistyczna  z  Bydgoszczy o nazwanie  swojej jednostki imieniem Ziemi  Mogileńskiej i  promowanie  naszego regionu  w  kraju  i  na  świecie , dlatego  należy zmienić  wcześniej podjętą  uchwałę.
Wiceprzewodniczący Leszek  Nowacki  projekt  uchwały  poddał  pod  głosowanie.
Za  głosowało  11  członków  Komisji  Wspólnych.

Ad. 5
Wiceprzewodniczący  Leszek  Nowacki   zakończył   obrady  i  zamknął  posiedzenie.
  Wiceprzewodniczący 
        Rady  Powiatu

      Leszek  Nowacki
Protokołowała : M. Wilk


 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2007-03-26 13:17:18
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2007-04-11 10:50:53
Ostatnia zmiana:2007-04-11 10:50:53
Ilość wyświetleń:517

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij