Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół Nr 45/05

PROTOKÓŁ Nr 45/06
KOMISJI  BEZPIECŃSTWA   I  INFRASTRUKTURY 
RADY   POWIATU  W  MOGILNIE 
z   dnia  21  marca 2006  roku

Posiedzenie  prowadził  Przewodniczący  Komisji  Karol  Dłutkowski.
W   posiedzeniu  wzięło  udział  7  członków   Komisji , obecnych  wg  załącznika  do  protokołu ,  czyli  kworum  do  podejmowania  prawomocnych  uchwał.

Porządek  posiedzenia;
1.Otwarcie.
2.„Bezpieczna   droga   do  pracy  i do  szkoły” omówienie  konkursu.
3.Przedstawienie sprawozdania Zarządu Powiatu o szczegółowych zasadach
i trybie umarzania wierzytelności powiatowych jednostek
organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie  stosuje 
się  przepisów  Ordynacja  Podatkowa, udzielenia  innych  ulg w 
spłacaniu  tych  należności  oraz  organów  do  tego  uprawnionych  w 2005 r.
4. Przedstawienie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Mogilnie za  rok  2005.
5.Przedstawienie wykazu potrzeb z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Mogilnie na rok 2006.
6.Przedstawienie sprawozdania z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Mogilnie za rok 2005.
7.Przedstawienie sprawozdania z działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Strzelnie prowadzonego przez Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej za rok 2005.
8.Przedstawienie informacji o wykonaniu zadań w zakresie zimowego utrzymania dróg i oceny stanu dróg powiatowych po sezonie zimowym.
9.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/268/05 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 29.12.2005r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2006r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rzecznika Konsumentów w Mogilnie za rok 2005.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia lokalnego programu pomocy społecznej Powiatu Mogileńskiego na rok 2006.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań, na których realizację przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
13. Zakończenie.

Protokół  spisała  Małgorzata Wilk

Ad. 2
Przewodniczący Karol Dłutkowski  poinformował,  że  w  ramach  programu „Bezpieczny  Powiat” zrodził  się  pomysł  ogłoszenia  konkursu  w  szkołach  pt. „Bezpieczna  droga  do  pracy  i do szkoły”,  ponieważ  dużym  zagrożeniem  na  naszych  drogach  są  rowerzyści  zwłaszcza  w  okresie  jesienno -  zimowym. Komisja  planuje  razem  z  Komisją  Bezpieczeństwa  i  Porządku  Publicznego  przy  Staroście  oraz  z  wójtami  i  burmistrzami  Powiatu zorganizować  konkurs pt. Bezpieczny  region ,a temat - bezpieczna  droga  do  pracy i  do  szkoły. Byłby  to  konkurs  na plakat,  zwycięscy oprócz  nagród  rzeczowych ,  otrzymywaliby dodatkowo  nagrody  np. w  formie  kamizelek  ostrzegawczych  dla  szkoły  którą  reprezentują,  aby  w  ten  sposób  propagować  bezpieczną  jazdę  rowerem  do  szkoły  czy  pracy.
Członek  Komisji Radosław  Trepiński zaproponował, aby  konkurs  odbył  się  w  2 grupach  wiekowych, tzn. 4-6 klasiści  i  gimnazjaliści, w  formie plakatu, przesłanie  prac  na  adres  Starostwa, technika  dowolna  oprócz  kredek, forma  płaska. Finał  konkursu  -  3 nagrody w  każdej  grupie  wiekowej,  najlepszy  plakat  został  by  wydany  graficznie w  nakładzie  około  500 szt.,  aby  promować  bezpieczną  drogę  do  szkoły  i  ze  szkoły,  a  także drogę do  pracy i  z  pracy dla  zakładów  pracy. Termin  rozstrzygnięcia  konkursu  około  30  maja  br.
Starosta  Tomasz  Barczak  poinformował,  że  pracownik  Starostwa rozeznał,  koszt  zakupu  kamizelek,  przy  ilości  100 szt. cena  jednej  kamizelki  wyniosła  by  8zł.
Komendant  Straży  Miejskiej  w  Mogilnie Mirosław  Kuss powiedział,  że  tańsze  jest  oklejenie  roweru  naklejkami  bo  wynosi  2,60 zł.
Wójt  Stanisława  Łagowska , zapytała,  czy  nie  można by  najpierw  rozstrzygnąć  konkursu na  etapie  gmin, a  następnie  w  Starostwie.
Przewodniczący  Rady  Wiesław  Gałązka  zapytał,  czy  to  ma  być  dwu  etapowy  konkurs?
Przewodniczący  Komisji  odpowiedział,  że  lepiej  aby  był  jedno  etapowy  ponieważ  nie  zmieścimy  się  w  czasie. Zaproponował skład  Komisji, 1  przedstawiciel z  gmin, 1  z  Policji, 1  ze  Straży   Miejskiej  i  1  z   naszej  Komisji, i  tu  wymienił  Pana  Radosława  Trepińskiego  odpowiedzialnego  za  koordynacje  konkursu. Jednocześnie  zaznaczył,  że   będzie  dodany  do  konkursu   test   z  wiedzy  o  bezpieczeństwie  przygotowany  przez  Policję.
Aspirant  Tomasz  Rybczyński  powiedział, że  Policja  nowe  rowery  zabezpiecza  przed  kradzieżą  kodami i  jednocześnie  daje  oznakowanie  dla  rowerów, jest  to  dobre  rozwiązanie.
Wójt  Stanisława  Łagowska  nadmieniła, że  dobre  były by naklejki  na  plecaki  i  tornistry.
Członek  Komisji  Radosław  Trepiński  powiedział,  że  informację  przekaże  wszystkim  Dyrektorom  szkół.
Przewodniczący  poinformował,  że zwoła  spotkanie  organizacyjne  w  sprawie  konkursu.

Ad. 3   
Przewodniczący  poprosił Główna  Księgową  Małgorzatę  Krygier  przedstawienie sprawozdania Zarządu Powiatu o szczegółowych zasadach  i trybie umarzania wierzytelności powiatowych jednostek  organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie  stosuje  się  przepisów  Ordynacja  Podatkowa, udzielenia  innych  ulg w  spłacaniu  tych  należności  oraz  organów  do  tego  uprawnionych  w  2005 r.
Następnie  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały.
Komisja  projekt  uchwały  przyjęła  jednogłośnie.
 
Ad. 4
Przewodniczący poprosił Kierownik  Powiatowego Centrum  Pomocy  Rodzinie Marię  Konkiewicz  o  przedstawienie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum   Pomocy Rodzinie w Mogilnie za  rok  2005.
Następnie  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały.
Komisja  projekt  uchwały  przyjęła  jednogłośnie.

Ad. 5
Następnie  Kierownik  Maria  Konkiewicz przedstawiła  wykaz potrzeb z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w  Mogilnie na rok 2006.
Następnie  Przewodniczący  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały.
Komisja  projekt  uchwały  przyjęła  jednogłośnie.

Ad. 6
Kierownik Maria Konkiewicz przedstawiła  sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Mogilnie za rok 2005.
Przewodniczący  projekt  uchwały poddał  pod  głosowanie.
Komisja  projekt  uchwały  przyjęła  jednogłośnie.

Ad. 7
Przewodniczący poprosił  Kierownika Dariusza Chudzińskiego o przedstawienie sprawozdania z działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Strzelnie prowadzonego przez Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej za rok 2005.
Następnie  Przewodniczący  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały.
Komisja  projekt  uchwały  przyjęła  jednogłośnie.

Ad. 8
Przewodniczący Karol  Dłutkowski poprosił  Dyrektor  Zarządu  Dróg  Powiatowych w  Mogilnie  Janinę  Michalak o przedstawienie informacji o wykonaniu zadań w zakresie zimowego utrzymania dróg i oceny stanu dróg powiatowych po sezonie zimowym.
Następnie  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały.
Komisja  projekt  uchwały  przyjęła  jednogłośnie.

Ad. 9
Przewodniczący poprosił Główną  Księgową Małgorzatę Kriger  o  omówienie  projektu  uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/268/05 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 29.12.2005r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2006r.
Następnie  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały.
Komisja  projekt  uchwały  przyjęła  jednogłośnie.

Ad. 10
Przewodniczący omówił projekt uchwały w sprawie przyjęcia lokalnego programu pomocy społecznej Powiatu Mogileńskiego na rok 2006.
Następnie  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały.
Komisja  projekt  uchwały  przyjęła  jednogłośnie.

Ad. 11
Następnie omówił  projekt  uchwały w sprawie określenia zadań, na których realizację przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Przewodniczący  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały.
Komisja  projekt  uchwały  przyjęła  jednogłośnie.

Ad. 12
Przewodniczący  podziękował za  spotkanie  członkom   Komisji i  zaproszonym gościom , a  następnie  zamknął  obrady.

 

                                                                           Przewodniczący  Komisji

 

                                                                                 Karol  Dłutkowski

 

Protokołowała:

M. Wilk

 

 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2007-03-26 13:16:02
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2007-04-05 11:06:57
Ostatnia zmiana:2007-04-05 11:06:57
Ilość wyświetleń:657

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij