Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół Nr 39/05

PROTOKÓŁ Nr 39/05
KOMISJI  BEZPIECŃSTWA   I  INFRASTRUKTURY 
RADY   POWIATU  W  MOGILNIE 
z   dnia  10 października   2005  roku

Posiedzenie  prowadził  Przewodniczący  Komisji  Karol  Dłutkowski.
W   posiedzeniu  wzięło  udział  7  członków   Komisji , obecnych  wg  załącznika  do  protokołu ,  czyli  kworum  do  podejmowania  prawomocnych  uchwał.
Porządek  posiedzenia;
1.Otwarcie.
2.Omówienie  i  opiniowanie  projektów  uchwał  na  XXXIX sesję  Rady  Powiatu..
3Zakończenie

Protokół  spisała  Małgorzata  Wilk.
Ad. 2
Przewodniczący  Karol  Dłutkowski   poprosił  Dyrektor  Zarządu  Dróg  Powiatowych w  Mogilnie Janinę  Michalak  o  omówienie    informacji  o  stanie  dróg  powiatowych  oraz  wykonanie  planu  remontów  i  napraw  w  2005r.
Dyrektor Janina  Michalak  poinformowała ,  że  Zarząd  Dróg  Powiatowych  jest  administratorem  sieci  dróg  o  łącznej  394,3  km  w  tym 10,1  km  miejskich. W naszym  powiecie do  najgorszych  nawierzchni  bitumicznych  należy  zaliczyć  w  sumie  37,950  km  dróg .W  roku  bieżącym  zakończono  przebudowę  drogi  Mogilno  -  Bielice  oraz  drogi  Huta  Palędzka  - Padniewko  przy  udziale  środków  własnych  i  środków  unijnych. W  ramach  zadań własnymi siłami   wykonano w  Mogilnie  przebudowy  chodników    przy  ul.  Kościuszki,  w  Dąbrówce, Wójcinie , w  Gębicach, w  Strzelnie i  Dąbrowie. Wykonano  także  odtworzenie  rowu, oczyszczono  przepusty.  Dokonano  ścinki  poboczy, wycinki  krzaków, wymieniono  oznakowanie  pionowe,  planuje  się  dalsze  wykonanie  na  sieci    dróg  powiatowych  min. przebudowę  chodnika  w  Markowicach, umocnienie  poboczy,  wymianę  i  uzupełnienie  oznakowania  pionowego, prześwietlenie  koron  drzew, odkrzaczanie  dróg  i  utylizację  gałęzi  własnym  rembakiem. Jeśli  chodzi  o  „Akcję  zima” musimy zwiększyć  zapasy,  dokupić  piasku  i  soli.
Przewodniczący   poddał  pod  głosowanie  informację.
Komisja  jednogłośnie  przyjęła  informację  do  wiadomości. 
Przewodniczący  poprosił  o  przedstawienie  informacji  o  przystąpieniu  do  programów  unijnych  i  uzyskanych  środkach  na  ich  realizację.
Dyrektor  Powiatowego  Urzędu  Pracy  Stanisława  Lenz  powiedział,  że  Powiatowy  Urząd  Pracy  po  raz  drugi  przygotował  wnioski  o  dofinansowanie   aktywnych  działań  na  rynku  pracy, natomiast  tym  razem  jako  samodzielny  projektodawca  w  trybie  konkursowym . W  ramach   projektu  wsparciem  mogą  zostać  objęte  osoby  do  25 roku  życia  - perspektywy  dla  młodzieży i  działanie  drugie  -  przeciwdziałanie  i  zwalczanie  długotrwałego  bezrobocia, osoby  powyżej  25  roku  życia.
Pełnomocnik  Starosty ds. UE Agata  Białek  poinformowała  o  przystąpieniu  do  programów  unijnych  w  9  następujących  projektach ;

-„Dach  nad  głową”  -  modernizacja  internatu  w  Zespole  Szkół  w  Bielicach,
-„ Praktyki  moją  szansą  na  udany  start  na  rynku  pracy”,
-„Pomoc stypendialna dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego”
-„Kujawsko-Pomorski system stypendium Szansa dla żaka”
-„Przebudowa drogi powiatowej nr 2411C Huta Palędzka  - na odcinku Padniewko –Padniewko”
-„Centrum aktywizacji zawodowej i szkoleń E- learning”
-„Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego”
-„Pomoc stypendialna dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Województw Kujawsko – Pomorskiego” rok szkolny 2005/2006
-„Kujawsko –Pomorski system stypendialny Szansa dla żaka II”.

Przewodniczący   poddał  pod  głosowanie  informację.
Komisja  jednogłośnie  przyjęła  informację  do  wiadomości. 
Przewodniczący  poprosił  Główną  Księgową Małgorzatę  Krygier  o  przedstawienie  projektu  uchwały  budżetowej.
Główna  Księgowa  Małgorzata  Krygier  omówiła  zmiany  w  uchwale  budżetowej ,  które  dotyczą  zwiększenia i  zmniejszenia   dochodów  w  budżecie  na  2005r. 
Przewodniczący  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały.
Za  głosowało  7  członków  Komisji.
Następnie  Główna  Księgowa  przedstawiła  projekt  uchwały  w  sprawie  zabezpieczenia  wekslowego  dotyczącego  programów  stypendialnych  w  ramach  Zintegrowanego Programu  operacyjnego  Rozwoju  Regionalnego , działanie   2.2 „Wyrównywanie  szans  edukacyjnych  poprzez  programy  stypendialne”(  zmiana  uchwały  Rady  Powiatu  w  Mogilnie  Nr XXXVIII/245/05 z  dnia  9  września  2005r. ) 
Przewodniczący  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały. 
Za  głosowało  7  członków  Komisji.

Ad. 3
Na  tym Przewodniczacy  zakończył   obrady  i  zamknął   posiedzenie.

 

 

                                                                           Przewodniczący Komisji

 

                                                                               Karol  Dłutkowski

Protokołowała:

Małgorzata Wilk

 

 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2007-03-26 13:06:59
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2007-04-05 11:20:15
Ostatnia zmiana:2007-04-05 11:20:15
Ilość wyświetleń:441

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij