Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół Nr 67/06

PROTOKÓŁ Nr 67/06
Z POSIEDZENIA KOMISJI EDUKACJI, KULTURY I ZDROWIA 
RADY POWIATU  
w  Mogilnie  z dnia 22 października 2006 r. w  
Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Szerzawach k/Mogilna

 
Posiedzenie  prowadził  Przewodniczący  Komisji  Rafał  Giemza.
W   posiedzeniu  wzięło  udział  6  członków   Komisji, obecnych  wg  załącznika  do  protokołu ,  czyli  kworum  do  podejmowania  prawomocnych  uchwał.
Porządek  posiedzenia:
1.Otwarcie.
2.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/268/05 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2006r.
3.Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia wekslowego dotyczącego projektu stypendialnego dla studentów „Szansa dla Żaka III” wdrażanego w ramach Priorytetu 2 –Wzmocnienie zasobów ludzkich w regionach.
4.Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia wekslowego dotyczącego projektu stypendialnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, wdrażanego w ramach Priorytetu 2- Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach.
5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu nr XLIX/295/06 z dnia 23 czerwca 2006r. w Mogilnie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie za rok 2005.
6.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie Powiatu Mogileńskiego na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.
7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/105/2000 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 8 grudnia 2000 roku w sprawie określenia zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących mienie powiatowe.
8.Omówienie  funkcjonowania  ośrodków  szkolno – wychowawczych  w  roku  szkolnym 2006/2007.
9.Zakończenie .

Protokół  spisała  Małgorzata Wilk.
Ad.2
Przewodniczący Rafał Giemza  poprosił Skarbnik Karinę  Kostyrę o  przedstawienie  projektu  uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/268/05 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2006r.
Skarbnik  Karina  Kostyra  omówiła  projekt   uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/268/05 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2006r.
Przewodniczący    projekt  uchwały   poddał  pod  głosowanie.
Za  głosowało  6 członków  Komisji.

Ad.3
Przewodniczący  poprosił Naczelnika  Wydziału  Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury  Fizycznej i Zdrowia Andrzeja  Konieczkę o  przedstawienie  projektów  uchwał.
Naczelnik  Andrzej  Konieczka   przedstawił  projekt  uchwały w sprawie zabezpieczenia wekslowego dotyczącego projektu stypendialnego dla studentów „Szansa dla Żaka III” wdrażanego w ramach Priorytetu 2 –Wzmocnienie zasobów ludzkich w regionach.
Przewodniczący    projekt  uchwały   poddał  pod  głosowanie.
Za  głosowało  6 członków  Komisji.

Ad. 4
Następnie  Naczelnik  Andrzej  Konieczka   przedstawił  projekt  uchwały  w sprawie zabezpieczenia wekslowego dotyczącego projektu stypendialnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, wdrażanego w ramach Priorytetu 2- Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach.
Przewodniczący    projekt  uchwały   poddał  pod  głosowanie.
Za  głosowało  6 członków  Komisji.

Ad. 5
Przewodniczący  przedstawił  projekt  uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Nr XLIX/295/06 z dnia 23 czerwca 2006r. w Mogilnie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej w Mogilnie za  rok 2005.
Przewodniczący    projekt  uchwały   poddał  pod  głosowanie.
Za  głosowało  6 członków  Komisji.

Ad. 6
Przewodniczący przedstawił  projekt  uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie Powiatu Mogileńskiego na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.
Przewodniczący  z  braku  uwag  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały.
Za  głosowało  6 członków  Komisji.

Ad. 7
Przewodniczący przedstawił projekt  uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/105/2000 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 8 grudnia 2000 roku w sprawie określenia zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących mienie powiatowe.
Przewodniczący  z  braku  uwag  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały.
Za  głosowało  6 członków  Komisji.

Ad. 8
Przewodniczący  poprosił  Dyrektora  Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Szerzawach  Mirosława  Gutowskiego o przedstawienie  informacji na temat   funkcjonowania  ośrodka   w  roku  szkolnym 2006/2007.
Dyrektor Mirosław Gutowski  poinformował, że  w  szkole  jest  140 uczniów, natomiast  w  internacie  85, pracowników 78, w  tym  57 z wykształceniem  pedagogicznym .Ośrodek  przygotowuje  się  do  rozszerzenia  wachlarza  zawodów, tzn, chcemy  poszerzyć  przygotowanie  zawodowe  wychowanków. Możemy  się  poszczycić,  że kilkoro   naszych   absolwentów  pracuje  w  miejscowych  zakładach. Po  za  tym  nasi  uczniowie  w  swoich kategoriach  zdobyli I miejsce  w  piłce  nożnej  w  Województwie  Kujawsko – Pomorskim. Ośrodek  pozyskał  środki  z  PFRON- u a także   przy  udziale  naszych  środków , wymieniliśmy   pozostałe  okna  i  zrobiliśmy  elewację  zewnętrzną  szkoły i  internatu,  otrzymaliśmy  także   środki  od  sponsora  na  wyposażenie klaso- pracowni. Staramy  się  współpracować  z  rodzicami, ponieważ są  pewne  problemy, ale   bywa  to  trudne. Dyrektor  zaprosił  Komisję  do  przejścia  się  po  Ośrodku  aby  przedstawić  zmiany  jakie  nastąpiły  od  ostatniej  wizyty  Komisji.
Przewodniczący  podziękował  Dyrektorowi  Mirosławowi  Gutowskiemu  a  następnie  poprosił  o  przedstawienie  informacji  Dyrektora  Młodzieżowego  Ośrodka  dla  Chłopców im. Św. Jana  Bosko w  Strzelnie  Piotra  Pieszaka.
Dyrektor  Piotr  Pieszak   poinformował,  że  w   Ośrodku  przebywa  52 wychowanków natomiast  do szkoły obecnie uczęszcza  25, największy problem  z  jakim  boryka  się  ośrodek  to  nieobecność  tych  wychowanków, ponieważ  nie  wracają  z  przepustek, ucieczki  z  domów, następnie  poszukiwania  ich  przez  Policję, to wszystko  wpływa  na  płynność  osób  w  ośrodku, staramy  się  współpracować  z  rodzicami , opiekunami, ale  ze  względu  na  duże  odległości  pomiędzy  ośrodkiem  a  miejscem  zamieszkania  jest to  kłopotliwe. Wychowankowie  to trudna  młodzież  często  już  z  wyrokami,  albo  czekający  na  wyrok,  mamy  pewne  problemy, ale  staramy  się  je  z  pedagogiem  i psychologiem  rozwiązywać.

Ad. 9
Przewodniczący  podziękował za  spotkanie Dyrektorowi Ośrodka  w  Szerzawach , gościom  i  członkom   Komisji, a  następnie  zamknął  obrady.

 

                                                                                                Przewodniczący  Komisji 
                                                                                                   mgr  Rafał Giemza 

 

Protokołowała:

M. Wilk
 

 

 

 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2007-03-26 13:03:01
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2007-04-11 10:41:12
Ostatnia zmiana:2007-04-11 12:00:12
Ilość wyświetleń:611

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij