Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół Nr 66/06

PROTOKÓŁ Nr 66/06
Z POSIEDZENIA KOMISJI EDUKACJI, KULTURY I ZDROWIA 
RADY POWIATU  
w Mogilnie z dnia 22 września 2006 r.


Posiedzenie  prowadził  Przewodniczący  Komisji  Rafał  Giemza.
W   posiedzeniu  wzięło  udział  6  członków   Komisji , obecnych  wg  załącznika  do  protokołu ,  czyli  kworum  do  podejmowania  prawomocnych  uchwał.

Porządek  posiedzenia:
1.Otwarcie .
2.Sprawozdanie  ze  stopnia realizacji założeń promujących  powiat.
3.Rozpatrzenie informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Mogileńskiego za I półrocze 2006r.
4.Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji rocznego planu kontroli za I półrocze 2006r.
5.Przedstawienie informacji o przystąpieniu do programów unijnych i uzyskanych środkach na ich realizację oraz uzyskanych środkach finansowych z innych źródeł.
6.Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego powiatu.
7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/268/05 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2006r.
8.Podjęcie uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
9.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/282/06 Rady Powiatu z dnia 24 marca 2006r. określającej zadania, na których realizację przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnoprawnych.
10.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku interwencji kryzysowej i mieszkaniu chronionym.
11.Opiniowanie  nagród Starosty  dla  nauczycieli  i  dyrektorów  szkół.
12.Zakończenie.
Protokół  spisała Małgorzata Wilk.

Ad. 2
Przewodniczący  Rafał  Giemza  poprosił  o  przedstawienie  sprawozdania ze  stopnia realizacji założeń promujących  powiat  referent  Izabellę  Rogowską  z  Działu  Promocji  i  Rozwoju  Gospodarczego.
Referent Izabella Rogowska  przedstawiła  działania  Działu w 5 płaszczyznach  tematycznych;
-wydawanie  i  kolportaż  folderów,  płyt  i  innych  materiałów  promocyjnych  oraz  „Informatora  Powiatowego” w formie  elektronicznej oraz  działania  public relations,
-organizacja lub  współorganizacja  imprez kulturalnych , wystaw, konkursów,
-udział  w  imprezach  targowych
-wspieranie  rozwoju  turystyki  w  powiecie
-współpraca  z  organizacjami  pozarządowymi .
Członek  Kazimierz  Łaganowski  zapytał  na  ile  wystarczy  i  pozostało  pieniędzy?
Referent  Izabella  Rogowska  pozostawiliśmy  środki  finansowe   na  folder  i  puchary.
Skarbnik  Karina  Kostyra  powiedziała , że   przeznaczyliśmy  środki    na  wręczenie  sztandaru  dla  Dowództwa  Narodowego  Elementu  Wsparcia w  Bydgoszczy, które  odbędzie  się    14 października  br..
Członek  Henryk  Przybysz  podziękował promocji  za  przygotowanie  Festynu  Integracyjnego w  Dąbrowie.
Przewodniczący  poddał  sprawozdanie  pod  głosowanie.
Za  głosowało  6 członków  Komisji.

Ad. 3 
Przewodniczący  poprosił Skarbnik Karinę  Kostyrę o  przedstawienie  informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Mogileńskiego za I półrocze 2006r.
Komisja  nie  wniosła  uwag  do  wykonania  budżetu  za  I – półrocze  br., następnie  Przewodniczący  poddał  pod  głosowanie  informację  z  wykonania   budżetu Powiatu Mogileńskiego za I półrocze 2006r.
Za  głosowało  6  członków  Komisji.

Ad. 4 
Przewodniczący  przedstawił sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z realizacji rocznego planu kontroli za I półrocze 2006r. Następnie   poddał  pod  głosowanie  sprawozdanie  Komisji  Rewizyjnej.
Za  głosowało  6 członków  Komisji.

Ad. 5
Przewodniczący  przedstawił informację o przystąpieniu do programów unijnych i uzyskanych środkach na ich realizację oraz uzyskanych środkach finansowych z innych źródeł.
Komisja  nie  wniosła  uwag  do  przedstawionej  informacji. 
 
Ad. 6
Przewodniczący  przedstawił  projekt   uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego powiatu. Uchwała  dotyczy  wygaśnięcia  mandatu  radnego  Piotra  Pieszaka, który  w  drodze  konkursu   został  dyrektorem  Młodzieżowego  Ośrodka  dla  Chłopców  w Strzelnie.

Przewodniczący  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały.
Za  głosowało  6  członków Komisji.   

Ad. 7
Przewodniczący  poprosił o  przedstawienie   projektu uchwały  w  sprawie zmian  w  budżecie   Skarbnik  Karinę  Kostyrę
Skarbnik  Karina  Kostyra  omówiła  projekt   uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/268/05 Rady
Powiatu w Mogilnie z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2006r.
Przewodniczący    projekt  uchwały   poddał  pod  głosowanie.
Za  głosowało  6 członków  Komisji.

Ad. 8
Następnie  Skarbnik  Karina  Kostyra  omówiła  projekt   uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
Przewodniczący    projekt  uchwały   poddał  pod  głosowanie.
Za  głosowało  6 członków  Komisji.

Ad. 9
Przewodniczący  przedstawił  projekt  uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/282/06 Rady Powiatu z dnia 24 marca 2006r. określającej zadania, na których realizację przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnoprawnych.
Następnie   projekt  uchwały   poddał  pod  głosowanie.
Za  głosowało  6 członków  Komisji.

Ad. 10
Przewodniczący  przedstawił  projekt  uchwały w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku interwencji kryzysowej i mieszkaniu chronionym. Projekt  uchwały  dotyczy  Ośrodka  w  Strzelnie  i  mieszkania  przy  ulicy  Ogrodowej  dla  rodzeństwa  z  Domu  Dziecka.
Następnie   projekt  uchwały   poddał  pod  głosowanie.
Za  głosowało  6 członków  Komisji.

Ad. 11
Komisja  rozpatrzyła 14  wniosków  złożonych  przez  dyrekcje  szkół, ośrodka i  poradni. Następnie  pozytywnie   zaopiniowała  11   nagród Starosty  dla  nauczycieli  i  dyrektorów  szkół.  Nagrody  przyznano :

Zbigniew  Grzechowski  ZS Mogilno
Ewa  Piechocka  ZS Mogilno
Halina  Matuszkiewicz  ZSL Strzelno
Mariusz Brejecki ZSZ  Strzelno
Maria Niemczyk  Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna  Mogilno
Wiesław  Wlazło SOSW  Szerzawy
Wioletta  Lelińska  SOSW  Szerzawy
Halina  Kosmowska  SOSW  Szerzawy 
Anna  Stachowiak  ZS Bielice
Małgorzata  Wojtasińska ZS Bielice
Anna  Radacz   ZS  Bielice.
 

Ad. 12
Przewodniczący  podziękował za  spotkanie  gościom  i  członkom   Komisji, a  następnie  zamknął  obrady.

 

                                                                                                Przewodniczący  Komisji

 

                                                                                                   mgr  Rafał Giemza 

 

Protokołowała:

M. Wilk
 

 

 

 

                                

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2007-03-26 13:01:16
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2007-03-28 10:23:27
Ostatnia zmiana:2007-04-11 11:59:49
Ilość wyświetleń:631

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij