Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół Nr 59/06

PROTOKÓŁ NR 59/06
Z POSIEDZENIA  KOMISJI  EDUKACJI, KULTURY  I  ZDROWIA 
RADY POWIATU  
w Szerzawach k/Mogilna z dnia 20 marca 2006 r.

Posiedzenie  prowadził  Przewodniczący  Komisji  Rafał  Giemza.
W posiedzeniu  wzięło  udział  6  członków   Komisji , obecnych  wg  załącznika  do  protokołu ,  czyli  kworum  do  podejmowania  prawomocnych  uchwał.
Porządek  posiedzenia:
1.Otwarcie .
2.Przedstawienie informacji o wykonaniu zadań w zakresie zimowego utrzymania dróg i oceny stanu dróg powiatowych po sezonie zimowym.
3.Omówienie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rzecznika Konsumentów w Mogilnie za rok 2005.
4.Przedstawienie sprawozdania Zarządu Powiatu o szczegółowych zasadach i trybie umarzania wierzytelności powiatowych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie  stosuje  się  przepisów  Ordynacja  Podatkowa, udzielenia  innych  ulg w  spłacaniu  tych  należności  oraz  organów  do  tego  uprawnionych  w 2005 r.
5.Omówienie  sytuacji  wychowawczej  i  dydaktycznej  w ośrodkach  szkolno – wychowawczych.
6.Sprawozdanie  z  działalności  Powiatowego  Centrum  Pomocy  Rodzinie w  Mogilnie za 2005r. 
7.Sprawozdanie  z  działalności  Ośrodka Interwencji  Kryzysowej w  Strzelnie.
8.Zakończenie.
Protokół  spisała  Małgorzata Wilk. 

Ad. 2
Przewodniczący  poprosił Dyrektor  Zarządu Dróg  Powiatowych  Janinę  Michalak   o  przedstawienie  informacji o wykonaniu zadań w zakresie zimowego utrzymania dróg i oceny stanu dróg powiatowych po sezonie zimowym.
Dyrektor  Janina  Michalak  poinformowała , że za  zimowe  utrzymanie dróg  powiatowych  odpowiedzialnych  jest  7  firm. Na  dziś  nie  mamy  jeszcze  dokładnych  kosztów  utrzymania  dróg  w  okresie  tej  zimy,  a jak  wiemy  zima  jest ciężka i długa, dokąd potrwa nie  wiemy. Obfite   opady  śniegu, duże  wahania  temperatur  w  ciągu  doby  wymagały wyjątkowo częstych  długich  prac  związanych  ze  zwalczaniem  śliskości  oraz  odśnieżania dróg.
Przewodniczący  informację poddał  pod  głosowanie. 
Komisja  informacje  przyjęła  jednogłośnie.
 
Ad. 3
Przewodniczący  następnie  poprosił   Powiatowego  Rzecznika  Konsumentów  Marie  Huszcza – Winiecką  o  omówienie   sprawozdania Rzecznika Konsumentów w Mogilnie za rok 2005.
Rzecznik  Maria Huszcza – Winiecka  poinformowała ,  że największą  grupę   spraw  z  jakimi  się  zgłaszali  interesanci  były problemy  związane  z  realizacja  umów  sprzedaży, pomocy  prawnej  w  zakresie  usług, po za  poradnictwem  konsumenckim  Rzecznik  korzystał  z  uprawnień  mu  przysługujących  z  mocy  ustawy  o  ochronie  konkurencji  i  interesów  konsumentów. Rzecznik   występował  w  imieniu  konsumenta  w  Sądzie  Konsumenckim ,  gdzie  sprawa  została    pozytywnie  rozstrzygnięta na rzecz  konsumenta, po  za  tym  w  szkołach  średnich  prowadził  edukacje  konsumencką  dla młodzieży.
Przewodniczący   poddał sprawozdanie  pod  głosowanie. 
Komisja  sprawozdanie  przyjęła  jednogłośnie.
 
Ad. 4
Przewodniczący poprosił  Główna  Księgową  Małgorzatę  Krygier o przedstawienie sprawozdania Zarządu Powiatu o szczegółowych zasadach i trybie umarzania wierzytelności powiatowych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie  stosuje  się  przepisów  Ordynacja  Podatkowa, udzielenia  innych  ulg w  spłacaniu  tych  należności  oraz  organów  do  tego  uprawnionych  w 2005 r.
Następnie  Przewodniczący  poddał  sprawozdanie  pod  głosowanie.
Komisja  sprawozdanie  przyjęła  jednogłośnie.
 
Ad. 5
Przewodniczący Rafał  Giemza  poprosił  Dyrektorów  Ośrodków  o omówienie  sytuacji  wychowawczej  i  dydaktycznej  w ośrodkach  szkolno – wychowawczych.
Dyrektor  Jerzy  Zebel  powiedział,  że  Ośrodek w  Strzelnie  od  1 września  2005r. nosi  nazwę  Młodzieżowy  Ośrodek Wychowawczy  dla Chłopców  im. Św. Jana Bosko w  Strzelnie,  przy  Ośrodku  funkcjonuje  gimnazjum,  obecnie  jest  52  wychowanków  z  całego  kraju. Można  powiedzieć ,  że  sobie  radzimy, choć  były  potknięcia, ponieważ  4  wychowanków  zażyło trującej  rośliny – bielunia, staramy  się  realizować  program  wychowawczy, choć czasami  zdarzają  się  takie kłopoty. Po  za  tym  w  ośrodku  trwa  remont , staramy  się  aby  zmieniać  estetykę i  funkcjonalność   ośrodka,  większość  takich  robót  możemy  wykonywać  dzięki  sponsorom.
Dyrektor  Mirosław Gutowski  poinformował ,  że  Ośrodek  w  Szerzawach  liczy  93  wychowanków  w  internacie ,  a  uczniów  w  szkole  163. Ośrodek   przy  takiej  ilości  wychowanków  ma   zawsze  jakieś  sprawy wymagające  szczególnej  uwagi,  ale  z  staramy się  je  rozwiązywać. W  ostatnim czasie  zakupiliśmy  busa  finansowanego  ze  środków  PEFRON i częściowo środków  Powiatu. Jeśli  chodzi o  remonty ,  to większość  okien  została  wymieniona , pozostało kilka  do  wymiany,  myślimy  o  wykonaniu  elewacji,  choć  jest  to bardzo  duży  wydatek.   
Przewodniczący  podziękował Dyrektorom  za  przedstawienie   informacji i  zaznajomienie  Komisji  z  obecną  sytuacją  ośrodków. 

Ad.6
Przewodniczący poprosił Kierownik Powiatowego Centrum  Pomocy Rodzinie w  Mogilnie Marię  Konkiewicz o  przedstawienie  sprawozdania  z  działalności  Powiatowego  Centrum  Pomocy  Rodzinie w  Mogilnie za 2005r.
Kierownik  Maria  Konkiewicz  poinformowała,  że  z  pomocy  Powiatowego  Centrum  Pomocy  Rodzinie  skorzystało  12  wychowanków  placówek  opiekuńczo – wychowawczych ,  świadczenia  wypłacono  z  tytułu  kontynuacji  nauki, w  2005 roku  w  Powiecie  Mogileński  funkcjonowało  36 rodzin  zastępczych  w  których  przebywało  50  wychowanków,  gdzie  PCPR  miesięcznie   częściowo pokrywa  koszty  utrzymania. Z  pomocy  Powiatowego  Centrum Pomocy  Rodzinie w  zakresie  rehabilitacji zawodowej  i  społecznej     korzystają  niepełnosprawni,  są  to  dofinansowania   z  PFRON   do  instytucji  zatrudniających  3  niepełnosprawnych, do  kosztów  szkoleń , do  turnusów  rehabilitacyjnych  120  osobom  dorosłym    i  25  opiekunom  oraz  53 dzieciom  i  młodzieży . Po  za  tym  dofinansowano sprzęt  rehabilitacyjny , przedmioty  ortopedyczne, aparaty słuchowe, wózki inwalidzkie. PCPR dofinansowało  ze  środków  PFRON likwidacje  barier  architektonicznych  a  także  działalność  Warsztatów  Terapii Zajęciowej  w  Bielicach. Wspomagało  imprezy  dla  osób  niepełnosprawnych w  zakresie  sportu,  rekreacji  i  turystyki.
Przewodniczący  poddał  pod  głosowanie  sprawozdanie.
Komisja  przyjęła  sprawozdanie  jednogłośnie.   

Ad.7
Przewodniczący  następnie  poprosił Kierownika  Dariusza  Chudzińskiego   o  przedstawienie  informacji o  działalności  Ośrodka  Interwencji  Kryzysowej  Caritas  Archidiecezji  Gnieźnieńskiej  w  Strzelnie.
Kierownik  Dariusz  Chudziński  poinformował,  że  łącznie  udzielono  167  konsultacji  pedagogicznych  , psychologicznych  ,terapeutycznych  i  prawnych. Udzielono  schronienia  13  osobom. W  ośrodku  pełnione są  7 dniowe,  całodobowe  dyżury. Ośrodek  Interwencji  Kryzysowej jest  w  trakcie  uzyskiwania  - wdrażania  procedur  certyfikatu  zarządzania  jakością  ISO. Ostatnio  uruchomiliśmy raz  w  tygodniu , 2  godzinne   porady  wyjazdowe  psychologa  w  Dąbrowie
Komisja  przyjęła  do  wiadomości  sprawozdanie.

Ad. 8
Przewodniczący  podziękował  gościom  i  członkom  Komisji  za  przybycie, a  następnie  zamknął  posiedzenie.

 

 

                                                                           Przewodniczący  Komisji   

 

                                                                                mgr  Rafał  Giemza

 

 

Protokołowała :

M. Wilk

 

 

 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2007-03-26 12:54:33
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2007-03-28 10:23:42
Ostatnia zmiana:2007-04-11 12:00:46
Ilość wyświetleń:821

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij