Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół Nr 57/06

PROTOKÓŁ  Nr 57/06
Z   POSIEDZENIA  KOMISJI  EDUKACJI, KULTURY  I  ZDROWIA 
RADY   POWIATU  
w   Mogilnie  z  dnia  24  stycznia    2006 r.

Posiedzenie  prowadził  Przewodniczący  Komisji  Rafał  Giemza.
W   posiedzeniu  wzięło  udział  6  członków   Komisji , obecnych  wg  załącznika  do  protokołu ,  czyli  kworum  do  podejmowania  prawomocnych  uchwał.
Porządek  posiedzenia:
1.Otwarcie .
2.Omówienie projektu uchwały  w  sprawie  uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Mogilnie na rok 2006.
3.Omówienie realizacji  zadań  z  zakresu  promocji  powiatu  w 2005r.
4.Założenia  kierunków  promocji  Powiatu  Mogileńskiego na 2006 r. .
5.Opiniowanie projektu uchwały  w  sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu w Mogilnie na rok 2006.
6.Przedstawienie sprawozdania z  działalności  Komisji  Bezpieczeństwa 
  i  Porządku  przy  Staroście  Mogileńskim  oraz  informacja  z  realizacji 
  powiatowego   programu  zapobiegania  przestępczości  oraz   ochrony  
  bezpieczeństwa  obywateli  i  porządku  publicznego.
7.Przedstawienie sprawozdania  z  kontroli   Komisji  Rewizyjnej  za  rok  2005.
8.Omówienie projektu uchwały  w  sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/268/05 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 29.12.2005r w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2006r.
9.Opiniowanie projektu uchwały w sprawie powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych.
10. Omówienie projektu uchwały  w  sprawie uchwalenia programu współpracy na 2006 rok Powiatu Mogileńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego.
11. Propozycja kandydata  Komisji  do Powiatowej  Rady  Sportu .
12. Zakończenie.

Protokół  spisała  Małgorzata Wilk.

Ad. 2
Przewodniczący  przedstawił  projekt uchwały  w  sprawie  uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Mogilnie na rok 2006,  następnie  z  braku  uwag  poddał  pod  głosowanie.
Za  głosowało  -  5  członków  Komisji.

Ad. 3
Przewodniczący porosił pracownika Działu  Promocji  i  Rozwoju  Gospodarczego  Izabelę  Rogowską  o  przedstawienie  realizacji  zadań  z  zakresu  promocji  powiatu  w 2005r.
Pani  Izabela  Rogowska  poinformowała,  że  dział  promował  Powiat  na  różnorodnych  targach,  festynach, dożynkach,  imprezach  w  województwie i  po za  nim. Oprócz  tego  promowaliśmy Powiat  poprzez  materiały reklamowe; foldery, kalendarze, ulotki,  poza tym  na  stronie  internetowej, którą  cały  czas  modyfikujemy.  Jesteśmy  organizatorami  wielu  konkursów , plebiscytów  i zawodów. (załącznik do  protokołu)

Ad. 4
Następnie  pani  Izabela  Rogowska  omówiła   założenia  kierunków  promocji  Powiatu  Mogileńskiego na  2006r. W  tym  roku  planujemy  wydać kolportaż folderów, płyt  oraz  innych  materiałów, utworzyć  w  formie  elektronicznej   informatora  samorządowego,  zamieścić  na  stronie internetowej  bazę  obiektów  do  zagospodarowania  dla  inwestorów,  kalendarz  imprez. Planujemy   konkurs   fotograficzny  „Powiat  w  obiektywie”.
Przewodniczący  zapytał,  jakimi  środkami  dysponuje  dział  promocji?
Pani  Izabela Rogowska odpowiedziała,  że  na  rok  25 tys. zł.
Członek  Radosław  Trepiński powiedział,  że  takie  gadżety  jak  czapeczki,  czy  koszulki  to  paranoja,  czy  nie  można  pomyśleć  o  ciekawszych, konkretnych   prezentach. Konkurs  fotograficzny  to  dobry  pomysł. Natomiast  baza  noclegowa  w  Europejskim   Centrum    Spotkań  Młodzieży  przy  klasztorze w  Mogilnie  daje  wiele  do życzenia,  takie  otrzymałem  informacje  od  gości  którzy  ostatnio tam  przebywali,  dlatego  jeśli  coś  promujemy  to  musi  to  być   sprawdzone.
Członek  Leszek  Nowacki  powiedział,  że  promocja  służy  powiatowi, ale  powstało  stowarzyszenie  „Sąsiedzi”   które  miało  nas  promować  szerzej   i  to  zostało  zaprzepaszczone.
Wicestarosta  Przemysław  Zowczak  powiedział,  że  na  promocję  stosunkowo    niewiele  przeznacza  się  środków,  ponieważ  brakuje  na  inne  zadania.

Ad. 5
Przewodniczący  omówił   projekt uchwały  w  sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu w Mogilnie na rok 2006. Następnie  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały.
Za  głosowało  5  członków  Komisji.

Ad. 6
Przewodniczący Rafał  Giemza przedstawił sprawozdanie z  działalności  Komisji  Bezpieczeństwa   i  Porządku  przy  Staroście  Mogileńskim  oraz  informacja  z  realizacji   powiatowego   programu  zapobiegania  przestępczości  oraz   ochrony    bezpieczeństwa  obywateli  i  porządku  publicznego.
Komisja  nie  wniosła  uwag  i  zaakceptowała  sprawozdanie.

Ad. 7
Przewodniczący  przedstawił sprawozdanie  z  kontroli   Komisji  Rewizyjnej  za  rok  2005.
Komisja  nie  wniosła  uwag  i  zaakceptowała  sprawozdanie.

Ad.8
Przewodniczący  omówił projekt uchwały  w  sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/268/05 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 29.12.2005r w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2006r.
Następnie  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały.
Za  głosowało  5  członków  Komisji.

Ad. 9
Przewodniczący  przedstawił projekt uchwały w sprawie powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych.
Następnie  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały.
Za  głosowało  5  członków  Komisji.

Ad. 10
Przewodniczący  omówił projekt uchwały  w  sprawie uchwalenia programu współpracy na 2006 rok Powiatu Mogileńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego.
Członek  Henryk Przybysz  poinformował, że  turniej  dla  młodzieży  niepełnosprawnej  z  powiatowego  zmienić  na  otwarty, aby  rozszerzyć jego zasięg,  taka  była  propozycja  Komisji  Bezpieczeństwa  i  Infrastruktury.

Ad. 11
Przewodniczący  poinformował  Komisję,  że  powstaje  Powiatowa  Rada Sportu, dlatego  poprosił  Sekretarza  Krzysztofa  Dobrychłop, o  przedstawienie  informacji.
Sekretarz  Krzysztof  Dobrychłop  powiedział, że  Powiatowa Rada  Sportu    będzie  składała  się  z  7  członków  powołanych  przez  Zarząd  Powiatu,  5 członków  powołanych  spośród  osób  odpowiedzialnych  w  Gminach  za  kulturę  fizyczną , pracownika  Starostwa zajmującego   się  sprawami  kultury  fizycznej  i  radnego  delegowanego  przez  Radę Powiatu. Zasady  działania i powołania  członków będzie  określał  regulamin. Rada  będzie    organem  opiniodawczym  i  doradczym  organów  Powiatu  w  zakresie  kultury  fizycznej  i  sportu.
Komisja  zaproponowała i  wydelegowała  Radnego  Wiesława  Gałązkę   
na członka Powiatowej  Rady  Sportu.

Ad. 12
Przewodniczący  podziękował za  spotkanie  członkom   Komisji, a  następnie  zamknął  obrady.

 

                                                                           Przewodniczący  Komisji

 

                                                                                                   mgr  Rafał Giemza 

 

Protokołowała:

M. Wilk
 

 

 

 

 

 

 

 


WYCIĄG  Z  PROTOKÓŁU  Nr  57/06 
KOMISJI  EDUKACJI. KULTURY, KULTURY  FIZYCZNEJ  I  SPORTU 
RADY  POWIATU  W  MOGILNIE
z  dnia  24  stycznia  2006r.

 

 

 

Ad. 11
Przewodniczący  poinformował  Komisję,  że  powstaje  Powiatowa  Rada Sportu, dlatego  poprosił  Sekretarza  Krzysztofa  Dobrychłop, o  przedstawienie  informacji.

Sekretarz  Krzysztof  Dobrychłop  powiedział, że  Powiatowa Rada  Sportu    będzie  składała  się  z  7  członków  powołanych  przez  Zarząd  Powiatu,  5 członków  powołanych  spośród  osób  odpowiedzialnych  w  Gminach  za  kulturę  fizyczną , pracownika  Starostwa zajmującego   się  sprawami  kultury  fizycznej  i  radnego  delegowanego  przez  Radę Powiatu. Zasady  działania i powołania  członków będzie  określał  regulamin. Rada  będzie    organem  opiniodawczym  i  doradczym  organów  Powiatu  w  zakresie  kultury  fizycznej  i  sportu.

Komisja zaproponowała i wydelegowała  Radnego  Wiesława  Gałązkę na członka Powiatowej  Rady  Sportu.   

 

 

 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2007-03-26 12:51:25
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2007-03-28 10:23:48
Ostatnia zmiana:2007-04-11 10:27:59
Ilość wyświetleń:648

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij