Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół Nr 54/05

PROTOKÓŁ Nr 54/05
Z POSIEDZENIA KOMISJI EDUKACJI, KULTURY I ZDROWIA 
RADY POWIATU  
w  Mogilnie z dnia 21 listopada 2005 r .

Posiedzenie  prowadził  Przewodniczący  Komisji  Rafał  Giemza.
W   posiedzeniu  wzięło  udział  6  członków   Komisji, obecnych  wg  załącznika  do  protokołu,  czyli  kworum  do  podejmowania  prawomocnych  uchwał.
Porządek  posiedzenia:
1.Otwarcie .
2.Omówienie  i  opiniowanie  projektów  uchwał  na  XL sesję  Rady  Powiatu..
3.Zakończenie

Protokół  spisała  Małgorzata  Wilk.
Ad. 2
Przewodniczący  poprosił  o  przedstawienie  informacji  o  standaryzacji  Domu  Pomocy  Społecznej  w  Siemionkach  Dyrektora Dariusza  Chudzińskiego.
Dyrektor  Dariusz  Chudziński  powiedział,  że  nowe  rozporządzenie  paraliżuje  swoimi  wymogami,   obecnie  w  Domu  zamieszkuje  99 pensjonariuszek, o  23 mieszkanki  mamy  ponad  stan, aby  dostosować  się  do   obowiązującego   od  19  października  2005 r. rozporządzenia  to  DPS w  Siemionkach  nie  spełnia  wymogów  standaryzacji, pomimo   wielu naszych  starań  i  wysiłku  Starostwa,   bardzo  dużo   już  zrobiliśmy, ale  nie  jesteśmy  wstanie  niektórych  wymogów  spełnić,  w  naszym   Województwie  spełniają  je  tylko  3  domy  które  zostały ostatnio   wybudowane. Będę  zabiegał  w  DPS   o  realizację  kolejnych  wymogów , ale  jak  wiadomo  wiąże  się  to  z  dużymi  nakładami  środków  finansowych, jedno  co  nas  mobilizuje, to   zapotrzebowanie  w  społeczeństwie  na  takiego   rodzaju  domy.
Przewodniczący  poddał  pod  głosowanie  informację  o  standaryzacji.
Za  głosowało  6  członków  Komisji
Przewodniczący  poprosił  Skarbnik  Powiatu  Karinę  Kostyrę  o  przedstawienie  projektów  uchwał  budżetowych.
Skarbnik  Karina  Kostyra   omówiła  projekt zmiany  uchwały ,  które  dotyczą  zwiększenia i  zmniejszenia   dochodów  w  budżecie  na  2005r. 
Przewodniczący  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały.
Za  głosowało  5  członków  Komisji. (posiedzenie  opuścił  P. Zowczak)
Skarbnik  omówiła kolejny  projekt  uchwały, który   dotyczył  zmiany  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  Planu  Rozwoju  Lokalnego Powiatu  Mogileńskiego  zmienionej  uchwałą Uchwałą Nr XXIII/148/04 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 21 lipca 2004 r oraz Uchwałą Nr XXVIII/178/04 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 8 grudnia 2004 r.
Przewodniczący  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały.
Za  głosowało  6  członków  Komisji.
Następny  projekt,  który  przedstawiła    Skarbnik  dotyczył  uchwały  w  sprawie działań Zarządu Powiatu w 2006r. oraz zapewnienia ujęcia w budżecie Powiatu Mogileńskiego na 2006r. środków finansowych na przeprowadzenie inwestycji drogowych pod nazwą: ”Przebudowa drogi nr 2565 C Janowice-Bożejewice –Sławsk Wielki na odc. Żerniki –Bożejewice” I etap oraz „Przebudowa drogi nr 2564 C Balice –Górki –Ciechrz odc.Ciechrz”.
Przewodniczący  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały.
Za  głosowało  5  członków  Komisji.

Przewodniczący  poprosił  o  przedstawienie  projektu  uchwały  Kierownik  Powiatowego  Centrum  Pomocy  Rodzinie  w  Mogilnie  Marię  Konkiewicz.
Kierownik  Maria  Konkiewicz  przedstawiła  projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  Uchwały  Nr XXXVIII/247/05  Rady  Powiatu  w  Mogilnie  z  dnia  9  września  2005r. określającej  zadania  na  których  realizację  przeznacza  się  środki  z  PEFRON .
Przewodniczący  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały.
Za  głosowało  5  członków  Komisji.
Przewodniczący  poprosił  o  omówienie  projektów  uchwał  Naczelnika  Wydziału  Oświaty, Wychowania , Kultury, Kultury  Fizycznej  i  Sportu Naczelnika  Andrzeja  Konieczkę.
Naczelnik Andrzej  Konieczka  przedstawił  uchwałę w sprawie warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia rodziców a także opiekunów prawnych z opłaty za posiłki w stołówkach Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego oraz Specjalnego Ośrodka Szkolono Wychowawczego.
Przewodniczący  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały.
Za  głosowało  5  członków  Komisji.
Kolejną  uchwałę, którą  przedstawił  Naczelnik  dotyczyła  uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/247/05 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 9 września  2005 r. określającej zadania, na których realizację przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Przewodniczący  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały.
Za  głosowało  5  członków  Komisji.
Naczelnik  omówił  projekt  uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli na rok 2006. Poinformował,  że  związki  zawodowe  zaakceptowały  regulamin, zostały  naniesione  niewielkie  poprawki .
Przewodniczący  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały.
Za  głosowało  5  członków  Komisji.
Członek  Kazimierz  Łaganowski  zaproponował,  żeby  w  przyszłym  roku  w  regulaminie  dopisać  przy  nagrodach  starosty  opinię  związków  zawodowych.
Przewodniczący  poprosił  o  przedstawienie  sprawozdania finansowo– ekonomicznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie za III kwartały 2005r.  
Główna  Księgowa  Irena  Gaszak  powiedziała,  że  sprawozdanie  za  III kwartały  nie  jest  zła,  ale  jeśli  sumując  całą  sytuację  SPZOZ to  jest  tak  samo  jak  w  całym  kraju. Poinformowała , że  SP ZOZ  otrzymał  pierwszą  transze  pożyczki ,  która  zostaje  wypłacona tym pracownikom   co  podpisali  ugody,    zgodnie  z założeniami  tej  pożyczki.  
Przewodniczący  poddał  pod  głosowanie  informację .
Za  głosowało  5  członków  Komisji.
Przewodniczący przedstawił  projekt uchwały  w  sprawie restrukturyzacji zobowiązań publicznoprawnych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, ul. Kościuszki 10, 88-300 Mogilno w części  dotyczącej przychodów Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Mogilnie.
Następnie  poddał  pod  głosowanie projekt  uchwały.
Za  głosowało  5 członków  Komisji.
Skarbnik Karina  Kostyra  poinformowała ,  że  wpłynęły  4  wnioski  od  Gminnych  Spółek  Wodnych  o  dofinansowanie, 2  z  nich  wpłynęły  po  terminie ,  dlatego  nie  mogą  być  rozpatrzone , natomiast  istnieje  możliwość  dofinansowania   jeszcze  w  ciągu  roku  budżetowego  w  miarę  posiadanych  środków.

Ad. 3 
Przewodniczący  podziękował za  spotkanie  przybyłym członkom   Komisji i zamknął  obrady.

 

                                                                           Przewodniczący  Komisji

 

                                                                                 mgr  Rafał  Giemza

 

Protokołowała:

M. Wilk

 

 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2007-03-26 12:30:05
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2007-03-28 10:23:52
Ostatnia zmiana:2007-04-05 09:17:53
Ilość wyświetleń:465

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij